BKCkeuring van gemeente Neder-Betuwe | nulmeting

BKCkeuring Gelderland
< naar alle keuringen

Er is inmiddels ook een herkeuring (15 november 2018) beschikbaar >

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

TE SLECHT OM TE KUNNEN BEOORDELEN

De situatie op de website van de gemeente Neder-Betuwe met betrekking tot de informatie over de bijstandsuitkering is zo slecht dat we maar met wat screenshots komen.

Kiezen we voor 'Werk en inkomen' dan krijgen we niets:

Neder-Betuwe

Zoeken op 'bijstandsuitkering' geeft niets bruikbaars:

Neder-Betuwe

Misschien iets bij de producten en diensten op alfabet, bij de 'b' van 'bijstand'. Helaas:

Neder-Betuwe

En bij de 'u' van 'uitkering' dan? Nou... dit dus:

Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Herkeuring
15 november 2018

Website
www.nederbetuwe.nl

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
Green Valley Delft

Datum keuring
13 november 2018

Tijdstip afmelding
20:41 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.