BKCkeuring van gemeente Nijkerk | nulmeting

BKCkeuring Gelderland
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
'Uitkering levensonderhoud'

en

'Meer over werk en inkomen' > 'Diversen - Uitkering aanvragen -'

Leiden naar een verschillende pagina over de bijstandsuitkering van uiteenlopende kwaliteit.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ
Er wordt met een deeplink doorverwezen naar de website van de Rijksoverheid. Dit vinden we geen minpunt.

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Aangetroffen.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Ook niet via de zoekfunctie.

OUDERE BEOORDELING

29 oktober 2018:

Er zijn gemeenten die ervoor hebben gekozen om online helemaal niet te informeren over de algemene bijstand.  Niet meer dan dat de inwoner kan bellen voor een uitkering. Wij zien hierin een onwil om open kaart te spelen over de manier waarop de gemeente de Participatiewet in de praktijk brengt.

Dergelijke gemeenten onttrekken zich aan de sociale controle. Als een kritische partij zoals BurgerkrachtCentraal dit probeert te doorbreken, maskeren ambtenaren de duistere praktijken met sluwe uitvluchten die op het eerste gezicht plausibel lijken, maar het niet zijn. Dat moest haast wel duiden op onregelmatigheden en misschien zelfs wetsovertredingen in de feitelijke uitvoeringspraktijk. Als excuus wordt de inmiddels tot dooddoener gedegradeerde term 'maatwerk' aangewend. Vaak kan er voor maatwerk worden gelezen 'willekeur'.

Een dergelijke onbetrouwbare overheid is naar ons oordeel de gemeente Nijkerk.

Informatie over de bijstandsuitkering

De informatie over (het aanvragen van) de bijstandsuitkering die wij op www.nijkerk.eu aantreffen, beperkt zich tot:

Als u geen inkomen heeft en geen recht heeft op een WW-uitkering, dan heeft u misschien recht op een uitkering op grond van de Participatiewet (PW). U kunt deze uitkering digitaal aanvragen via www.werk.nl . Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een bijstandsuitkering, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 033.

Voorschot verzwegen

Het bovenstaande betekent automatisch ook dat het voorschot wordt verzwegen.

Na e-mailcontact met de gemeente Nijkerk komen we achter het volgende:

Bij een voorschot werken wij als volgt:
Tijdens een intakegesprek spreken we de klant hierover en leveren wij maatwerk of er wel of geen voorschot zal worden verstrekt.

Wij vinden dat deze uitspraak druipt van de schimmigheid. Dat maatwerk dat per klant wordt geleverd, kan van alles zijn. Ook helemaal niets terwijl de klant er wel recht op heeft. We weten het niet! De inwoner is helemaal overgeleverd aan de willekeur en waarschijnlijk zal dat ook nog eens per behandeld ambtenaar verschillen.

Ongetwijfeld zal de klant die in staat is zijn of haar ellende zo goed mogelijk te verkopen aan de klantmanager of consulent meer voor elkaar krijgen dan een trotse burger die net zo hulpbehoevend is, maar niet de ik-ben-ontzettend-zielig kaart trekt.

Helaas is het bij onbetrouwbare gemeenten een wedstrijd wie het best zijn of haar problemen kan verkopen.

Bedroevend hoe de gemeente Nijkerk het vertikt om op een concrete vraag van ons antwoord te geven en een omtrekkende beweging maakt met een zin die niets zegt:

We pakken zaken binnen de gemeente breed op en hebben hierover dan ook geen eenduidig antwoord.

Ons advies is om te stoppen om zaken binnen de gemeente breed op te pakken als dat ertoe leidt dat eenduidige antwoorden niet meer mogelijk zijn!

Update 29 oktober 2018

Er zijn twee plekken met informatie over de bijstandsuitkering op de website van de gemeente Nijkerk. De kwaliteit van de informatie verschilt afhankelijk waar je als bezoeker terechtkomt. Dit is onwenselijk!

Uitkering aanvragen
https://www.nijkerk.eu/inwoners/diversen-werk-en-inkomen_42774/item/uitkering-aanvragen_31492.html

Uitkering levensonderhoud
https://www.nijkerk.eu/inwoners/inkomensondersteuning_42770/item/uitkering-levensonderhoud_31477.html

Overigens is de informatie onder de tweede link niet heel veel beter. Er is een aantal pdf-documenten als download neergezet.
Is dat vanwege gemakzucht?

De gemeente Nijkerk is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.nijkerk.eu

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
SIMsite SIMgroep Rotterdam

Datum keuring

13 november 2018

Tijdstip afmelding
12:35 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie