BKCkeuring van gemeente Beuningen | nulmeting

BKCkeuring Gelderland
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | OKÉ
'Werk en uitkering' > 'Uitkering aanvragen'
In 2 klikken, dat is goed.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Nauwelijks uitleg (in feite geen uitleg).

Het hulpmiddel 'Checklist invullen' is op zich wel aardig, maar niet zonder algemene uitleg.

Bij het beantwoorden van een vraag waarbij blijkt dat er geen recht op uitkering is, lezen we 'WWB'. Die wet bestaat sinds 1-1-2015 niet meer (moet zijn Participatiewet).

U komt helaas niet in aanmerking voor een WWB of IOAW uitkering.

Een vreemde zin:

Als u in de vijfde week geen afspraak maakt of als u niet komt opdagen dan vervalt uw aanvraag.

Het 'Als u niet komt opdagen' vinden we een ongepaste manier van communiceren.

Wij prefereren:

Als u in de vijfde week geen afspraak maakt of als u niet op een gemaakte afspraak verschijnt, dan vervalt uw aanvraag.

Uit de volgende passage maken we op dat de Participatiewet wordt geschonden:

Als u de checklist heeft ingevuld krijgt u een wachtperiode van 4 weken: in die vier weken krijgt u nog geen bijstand en moet u op zoek naar werk of een ander inkomen.

De wachtperiode in volgens de Participatiewet alleen van toepassing voor aanvragers van jonger dan 25 jaar. Beuningen laat dit op basis van deze informatie online opgaan voor alle leeftijdsgroepen. Mocht het in de praktijk zo zijn dat de uitkering zoals het hoort wel ingaat vanaf datum van eerste melding, dan wordt dat hier online in elk geval niet duidelijk.

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen (komt wel voorbij in het hulpmiddel 'Checklist invullen' maar dat volstaat niet.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Komt wel voorbij in het hulpmiddel 'Checklist invullen' maar dat volstaat niet.

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Hiermee lijkt de borging van de meldingsdatum op losse schroeven te staan.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Ook niet via de zoekfunctie.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

-

EXTRA TOELICHTING

-

De gemeente Beuningen is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.beuningen.nl

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
Green Valley Delft

Datum keuring
15 november 2018

Tijdstip afmelding
18:04 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.