BKCkeuring van gemeente Neder-Betuwe | herkeuring

BKCkeuring Gelderland
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
'Kindpakket NB, vrijwilligers en bijstand' > 'Werk en bijstand' > 'Kernpunt welzijn wonen werk zorg' > 'Werk en inkomen' > 'Uitkeringen' > 'Bijstand'
We hebben 5 klikken moeten doen om op de pagina 'Bijstand' te komen. Dat is veel te veel.

VIA ZOEKFUNCTIE | NIET OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', maar niet op 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

De bij de nulmeting vastgestelde omissies in de digitale balie 'Producten of alfabet' zijn er nog steeds. Dat wil zeggen geen 'bijstand' of 'bijstandsuitkering' bij de letter 'B' en geen 'uitkering' bij de letter 'U'.

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

BESLISTERMIJN | OKÉ
Aangetroffen bij 'Bijstand aanvragen' > 'Bericht over de uitkering'

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ
Niet aangetroffen bij bijstand aanvragen. Wel bij 'Plichten bijstand', maar dat is niet voldoende.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Wel apart aangetroffen via de zoekfunctie.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

U kunt het voorschot aanvragen bij dezelfde instantie als waar u de uitkering heeft aangevraagd.

Het product voorschot is niet voor aanvraag vatbaar. De product bijstandsuitkering wel. Het voorschot vloeit automatisch voort uit de bijstandsaanvraag. Het voorschot is een meegeleverd product.

Aanvragen is trouwens niet altijd nodig. Werk en Inkomen in de gemeente Buren en UWV betalen vaak vanzelf al een voorschot.

Aanvragen is nooit nodig!

Verder missen hier termijnen: binnen vier weken na de aanvraag en vervolgens per vier weken zolang de bijstandsaanvraag nog in behandeling is bij de gemeente.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

-

EXTRA TOELICHTING

Na de nulmeting wist raadslid Evert de Bruine van Gemeentebelangen Neder-Betuwe via ons Twitter-account te melden dat er met 3 klikken een aparte website is te bereiken. Daarmee heeft hij deels een punt.

Hij ziet echter over het hoofd dat op die aparte site ook nog moet worden geklikt om bij de info te komen. In totaal komen we op 5 klikken (dat is teveel).

De bijval daarop die wethouder Hans Keuken leverde, vinden we ongepast.

Evert de Bruine

Hans Keuken

Reactie op Hans Keuken

Reactie op Hans Keuken

De gemeente Neder-Betuwe is na herkeuring

BKCafgekeurd

Type keuring
Herkeuring

Nulmeting (eerste keuring)
13 november 2018

Website
www.nederbetuwe.nl

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
Green Valley Delft

Additionele website
Kernpunt welzijn wonen werken zorg

Gemaakt door Elkander Groningen

Datum herkeuring
15 november 2018

Tijdstip afmelding
16:49 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie