BKCkeuring van gemeente Nunspeet | herkeuring op verzoek

BKCkeuring Gelderland
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VERZOEK TOT HERKEURING

Op 14 november 2018 om 10:29 uur bereikte ons een verzoek tot herkeuring van een medewerker van de gemeente Nunspeet. In de toelichting daarvan lezen we:

Ik heb helaas moeten constateren dat abusievelijk het product aanvraag uitkering inderdaad niet terug te vinden is op onze gemeentelijke website. Naar aanleiding hiervan heb ik onze webmaster verzocht direct het landelijke product van de SIMsite te herplaatsen. Dit is inmiddels gebeurd.

Omwille van de privacy vermelden we geen namen van medewerkers van de ambtelijke ondersteuning bij gemeenten.

Nu volgt het resultaat van de herkeuring.

RECONSTRUCTIE

We stellen vast dat het product 'bijstand uitkering' inderdaad weer is geactiveerd.

Uit diepteonderzoek is ons gebleken dat de gemeente Nunspeet het SIMsite inforecord, het product 'bijstand, uitkering' op woensdag 28 maart 2018 (bijna 9 maanden!) geleden naar (eigen zeggen abusievelijk, dus per ongeluk) heeft uitgezet.

Verder wijst dit onderzoek uit dat het gerelateerde product 'bijstand, voorschot' op woensdag 4 juli 2018 is uitgezet. Is dat ook weer abusievelijk (per ongeluk) gebeurd? BurgerkrachtCentraal gelooft niet zo in het abusievelijk uitzetten. Te meer omdat het nou nét met deze twee producten is gebeurd en dat er een tijd van ruim 3 maanden tussen zit.

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
'Inwoner' > 'Jeugd, ondersteuning en werk' > 'Werk en inkomen' > 'Bijstanduitkering'
4 klikken, dat is teveel.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ
Aangetroffen

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Aangetroffen

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Onjuiste bedragen voor 2018 aangetroffen (die geldig waren in 2017).

BESLISTERMIJN | OKÉ
Aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | OKÉ
Aangetroffen.

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Aangetroffen bij 'Wat moet ik doen'

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen bij het product 'bijstand uitkering'
De verwachting is dat het net als bij andere gemeentelijke websites met SIMsite  zou staan bij 'Hoe lang duurt het?'
Is het daar ook 'abusievelijk' (per ongeluk) uitgezet in SIMsite?

Ook niet via de zoekfunctie te vinden. Dat is logisch aangezien het product 'bijstand, voorschot' in SIMsite is uitgezet (sinds woensdag 4 juli 2018).

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

-

EXTRA TOELICHTING

-

De gemeente Nunspeet is na herkeuring

BKCafgekeurd

Type keuring
Herkeuring op verzoek gemeente

Nulmeting
12 november 2018

Website
www.nunspeet.nl

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
SIMsite SIMgroep Rotterdam

Datum herkeuring
15 november 2018

Tijdstip afmelding
12:35 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie