BKCadviesmemo gemeente Doetinchem

Memo – ondersteunend advies - SP Doetinchem

Aan:
Hans Boerwinkel (SP Doetinchem)

Onderwerp: individuele inkomenstoeslag

Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 4 september 2019

Beste Hans,

Naar aanleiding van je bericht op Twitter dat een reactie was op een Tweet van mij, stuur ik jou dit BKCadviesmemo. Het gaat over de manier waarop de gemeente Doetinchem informeert op de gemeentelijke website over de individuele inkomenstoeslag. Namelijk niet!

De informatie zal voor een deel voor jou ten overvloede zijn, maar ik probeer het complete plaatje te schetsen.

Dit memo is ook online te vinden op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/bkcadviesmemo/doetinchem/


Wat is de individuele inkomenstoeslag?

Op verzoek van een persoon van 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering, kan het college, gelet op de omstandigheden van die persoon, een individuele inkomenstoeslag verlenen. Tot de omstandigheden worden in ieder geval gerekend: de krachten en bekwaamheden van de persoon en de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.
(uit artikel 36 van de Participatiewet)

Afhankelijk van de leefsituatie van belanghebbende kan het toeslagbedrag variëren tussen grofweg de €100 en €700 per jaar.

De hoogte van het bedrag is ook sterk afhankelijk van de gemeente waarin men woont.
Zo heeft de gemeente Almelo de voorziening dit jaar zeer versoberd. Daar is de toeslag onder de € 80,- gekelderd en is de periode waarin iemand arm moet zijn drastisch verlengd (de referteperiode).

SP Almelo was/is er fel tegen gekant:
https://almelo.sp.nl/nieuws/2019/03/sp-fractie-stemt-tegen-versobering-individuele-inkomenstoeslag

Elke gemeente is krachtens de Participatiewet artikel 8 lid 1 onder b verplicht om een verordening te hebben opgesteld over de individuele inkomenstoeslag. Daarin moet in elk geval lokale invulling worden gegeven aan wat een langdurig en laag inkomen is. Ook moet worden vastgelegd hoe hoog de individuele inkomenstoeslag in de gemeente is.


Verordeningsplicht Doetinchem

De gemeente Doetinchem voldoet aan de verordeningsplicht met:

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Doetinchem 2016
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Doetinchem/CVDR402969.html


Website gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem verzuimt op de gemeentelijke website om (op duidelijke manier) te informeren over de individuele inkomenstoeslag.

Zoeken op 'individuele inkomenstoeslag' en 'inkomenstoeslag' levert niets op.

Ook via navigeren (bijvoorbeeld naar 'Zorg, welzijn en werk' > 'Financiële ondersteuning') vinden we niets.


Laborijn

Uiteindelijk komen we bij de website van Laborijn terecht via 'Zorg, welzijn en werk' > 'Bijstand en uitkering'.

Gezien de berichtgeving over Laborijn dit jaar, zijn we niet meteen hoopvol gestemd!

Zoeken op 'individuele inkomenstoeslag' en 'inkomenstoeslag' levert wel wat op, maar niet gebruikersvriendelijk. Namelijk een lijst met pdf-documenten en één internetpagina waarop staat dat Laborijn regelingen uitvoert (waaronder de individuele inkomenstoeslag).

Eigenlijk vinden we de individuele inkomenstoeslag ook niet bij Laborijn.

De brochure "Een laag inkomen? Dan krijgt u misschien extra ondersteuning" waarin de individuele inkomenstoeslag wel wordt beschreven, tellen we niet mee omdat die niet toegankelijk genoeg (niet gebruikersvriendelijk) te vinden is op de website van Laborijn.


Advies

Ons advies aan de gemeente Doetinchem is om allereerst tot het bewustzijn te komen dat de inwoners van de gemeente online geïnformeerd moeten worden over de individuele inkomenstoeslag. Zowel op de website van de gemeente als die van Laborijn.

Stap af van de (eventuele) gedachte van besparen op de voorziening door het verstoppen (of weglaten) van de informatie erover zodat minder belanghebbenden er gebruik van zullen maken.

Maar alleen al de gemeentelijke informatieplicht (de wettelijk en/of morele) zou de gemeente moeten aanzetten tot correctie en aanvulling.

Vervolgens gaat het erom dat de informatie op gebruikersvriendelijke manier wordt aangeboden. Dat is allereerst vindbaar, maar ook inhoudelijk juist en volledig (overeenkomstig de inhoud van de verordening). Gelderse gemeenten zoals Bronckhorst, Culemborg, Hattem en Maasdriel kunnen eventueel als voorbeeld dienen.


Euro's

Rubriek
BKCadviesmemo's

PDF-versie
Memo ondersteunend advies (PDF, 241 kB)