BKCadviesmemo gemeenten Epe en Apeldoorn

Memo – ondersteunend advies - gemeenteraden Epe en Apeldoorn

Aan: Fractievoorzitters van de gemeenteraden Epe en Apeldoorn:

Epe:
Diana Oosterhoff - Pieters (Nieuwe Lijn), Bertie Hendriks (CDA),Henk Boon (SGP),Ruud Jager (VVD),Hans de Goede(D66),Wilma Baltus (GroenLinks),Lenie Boer - Bruin (PvdA), Jan van Limburg (GemeenteBelangen Epe),Rinus van der Vlies (Dorpspartij), Jan Willem Vos (Epe Liberaal)

Apeldoorn:
J. Elbertsen (VVD), P.C.J. Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn), J.D. van der Borg (CDA), M. van Vierssen,B.G. Bloem (ChristenUnie),Ph.J. de Groot (50PLUS),R. Gasper-Rothengatter (GroenLinks),G. Stam (PvdA),S. Biharie (SP), H. van den Berge (SGP), M. Moulijn (Partij voor de Dieren), A.F.J. Huigens (Gemeentebelangen), H. Weevers (Verenigde Senioren Partij)

Kopie aan:
Portefeuillehouder wethouders Erik Visser (Epe) en Mark Sandmann (Apeldoorn)
Griffie Epe en griffie Apeldoorn (voor opname op lijst ingekomen stukken)

Onderwerp: kostenalert
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 19 februari 2019

Hoewel de (drie jaar lange) ervaring is dat de gemeenteraden van Epe en Apeldoorn zich standaard verschuilen achter 'wij gaan niet over individuele gevallen' en wegkijken, blijven we u informeren over de case Ray Heijder. Dit doen wij geïnspireerd op het advies dat doorgaans wordt gegeven aan de naasten van een comapatiënt. Dat zegt dat het goed is om altijd tegen een comateus persoon te blijven praten omdat men niet kan weten wat hij of zij hoort en oppikt. Mocht de patiënt ooit ontwaken, dan zou deze de omgeving heel dankbaar kunnen blijken te zijn voor die aandacht.

De case Ray Heijder blijft smeulen. Inmiddels is voor één aspect de gang naar de rechter gezet en loopt er sinds vandaag een bezwaar. Een nog grotere zaak aangaande het niet vervullen van de collegeopdracht zoals genoemd in artikel 7 van de Participatiewet is in voorbereiding.

Wij informeren u wederom(!) om te waarschuwen voor de kosten waar de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn voor komen te staan als Ray Heijder in volgende fases terechtkomt waarbij hij kan en zal gaan verzilveren. Een waarschuwing is op zijn plaats omdat hij zich niet zal beperken tot het alsnog incasseren van geld dat hij tegoed heeft, maar ook zal inzetten op vrij forse bedragen compensatieregeling en smartengeld. Dat zal ten goede komen aan BurgerkrachtCentraal voor uitbreiding van werkzaamheden.


Tweede functie

De functie van deze mededeling en eerdere mededelingen aan de gemeenteraden van Epe en Apeldoorn is ook om in de toekomst rapportage te kunnen doen van het willens en wetens niet vervullen van uw controlerende taak. Dit in het bijzonder op het moment dat uw raden openbaar geschokt zullen roepen 'Hoe heeft het zover kunnen komen? Had deze financiële aderlating niet kunnen worden voorkomen?' BurgerkrachtCentraal wil dan kunnen publiceren: 'Zo dus, Nederland wees geen Epe, wees geen Apeldoorn'.


Afsluitend

We vertrouwen erop dat dit memo wordt opgenomen in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn en zullen hier ook op controleren.

Dit schrijven staat ook online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/bkcadviesmemo/epe-apeldoorn/

Voor belangstellenden onder u hebben we het bezwaarschrift van heden 19 februari 2019 bijgevoegd.
Het staat ook online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/bezwaar-op-herzieningsbesluit-januari2019/


Epe / Apeldoorn

Rubriek
BKCadviesmemo's

PDF-versie
Memo ondersteunend advies (PDF, 66 kB)

Bijlage
Bezwaarschrift R.M.F. Heijder (PDF, 1 Mb)