BKCdanknotitie gemeente Papendrecht

Danknotitie – gemeente Papendrecht

Aan:
Fractievoorzitters gemeenteraad Papendrecht:
André Stremler (PAB), Egbert Lichtenberg (CDA), Marco de Haas (VVD), Trijntje van Es (D66),Pieter-Jan den Dekker (ChristenUnie), Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht), Derya Yildiz-Karso (PvdA), Arjan Kosten (SGP), Bert Grimmius (GroenLinks)

Kopie aan:
Raadsgriffie Papendrecht
College van b&w via gemeentesecretaris Roelof van Netten

Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 28 januari 2019

Op 5 januari stuurden wij u een memo over de slechte vindbaarheid van de informatie over de aanvraag algemene bijstand. De memo werd keurig geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de raad en kreeg in het bijzonder aandacht van de heer Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

In de raadsvergadering van 24 januari jongstleden kwam het onderwerp langs tijdens behandeling van de ingekomen stukken (de A-stukken). De heer Lammers gaf aan dat de klacht van BurgerkrachtCentraal door het college serieus is genomen wat heeft geresulteerd in verbetering van de website. Lammers heeft zelf gecontroleerd of dit inderdaad zo is en meldt dat de vindbaarheid nu wel correct is.

BurgerkrachtCentraal heeft vandaag ook vastgesteld dat het nu in orde is en bedankt en prijst hierbij de gemeenteraad (Ruud Lammers in het bijzonder), het college en de uitvoerende organisatie voor deze open houding, daadkracht en voortvarendheid. Hulde!


Nog niet juichen

De toeleiding naar de informatie over de bijstandsaanvraag is nu in orde. Dit zegt nog niets over die informatie zelf. Die zullen we nog beoordelen binnen onze campagne BKCKeuring waarbij we alle 355 gemeenten volgens dezelfde criteria beschouwen.

In het geval van de gemeente Papendrecht zal dat gebeuren voor meerdere Drechtsteden tegelijk, omdat zij samenwerken in een Gemeenschappelijke Regeling.

BurgerkrachtCentraal houdt u op de hoogte van de voortgang.

P.S.
We stellen het op prijs dat dit stuk ook op de lijst ingekomen stukken (A-stukken) terechtkomt.


Gemeente Papendrecht