BKCadviesmemo gemeente Renkum

Memo – ondersteunend advies - gemeenteraad Renkum

Aan Fractievoorzitters gemeenteraad Renkum:
Charlotte de Roo (GroenLinks),Daniëlle van Bentem GemeenteBelangen),
Rein Bouwman (D66),Ton de Boer (VVD),John Bartels (Partij Renkumse Dorpen),
Tom Erkens (PvdA),Pieter van Lent (CDA)

Kopie aan:
Portefeuillehouder wethouder Joa Maouche
Griffie Renkum (voor opname op lijst ingekomen stukken)

Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 15 januari 2019

Op 16 november 2018 heeft BurgerkrachtCentraal de online informatie over de aanvraagprocedure van een uitkering algemene bijstand op grond van de Participatiewet beoordeeld. Het keuringsrapport hiervan is op dezelfde dag geplaatst en via Twitter extra onder de aandacht gebracht. Dit leidde de volgende dag tot een reactie (op Twitter) van wethouder Joa Maouche:

Helder signaal, ik ga hier maandag achter aan.

Tot op heden (twee maanden later) is er niets aan de op 16 november 2018 aangetroffen situatie op www.renkum.nl veranderd. Tussentijds hebben we nog herhalingssignalen verzonden op Twitter.

Daarom is het nu tijd voor meer dan een ‘helder signaal’. Dit memo ondersteunend advies is bedoeld als een krachtige, dringende oproep tot interventie van de gemeenteraad.

Gelieve dit memo op te nemen op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad.


De situatie

Online situatie van 16 november 2018 tot op heden is:

• Er is vermeld hoe de Bbz- en IOAZ uitkering moet worden aangevraagd, maar niet wat een belanghebbende moet doen voor een algemene bijstandsuitkering.
• Er wordt niets vermeld over toegestaan vermogen (vermogenstoets) en de bijbehorende toegestane bedragen.
• De beslistermijn is weggefrommeld bij informatie voor aanvragers die jonger zijn dan 27 jaar.
• De bezwaarmogelijkheid tegen de beslissing op de aanvraag wordt genoemd, maar de bijbehorende termijn van 6 weken niet. Overigens net als de beslistermijn weggefrommeld bij < 27 jaar.
• Er is geen mogelijkheid (en link) om een aanvraag in te dienen bij het UWV Werkbedrijf. Ook is er geen alternatief in beeld voor het geval de gemeente Renkum een andere protocol hanteert dan eerst aanvragen bij Werk.nl. De borging van de belangrijke meldingsdatum in het proces is hiermee niet duidelijk.
• Het recht op voorschot zoals vastgelegd in artikel 52 van de Participatiewet wordt volledig verzwegen.


Zorgen

BurgerkrachtCentraal heeft de volgende zorgen waarvan we hopen dat de gemeenteraad deze bereid is te adopteren. Als dat zo is, zal de raad op grond van de controlerende rol snel in willen grijpen.

We gaan daar vanuit omdat we ons niet voor kunnen stellen dat de gemeenteraad medeplichtig wil zijn aan misstanden. Nu BurgerkrachtCentraal die formeel meldt, kan niemand zich verschuilen achter het argument van niet geïnformeerd te zijn.

• De aangetroffen situatie schaadt het belang van een deel van de inwoners van de gemeente Renkum.
• De verantwoordelijk wethouder Joa Maouche reageert snel, maar zijn toezegging resulteert niet in verandering van de situatie of een terugkoppeling dat men deze niet zal veranderen.
• Wethouder Joa Maouche lijkt bij deze kwestie niet serieus te worden genomen door de ambtelijke situatie. Men voert ‘gewoon’ niet uit!
• Het vermoeden bestaat dat er externe invloeden zijn (uit het commerciële netwerk van adviespartners) die verhinderen dat ambtenaren de instructies van de wethouder opvolgen.
• De Participatiewet wordt niet gevolg en mogelijk zelfs geschonden.
• Mogelijk zijn er lokale beleidsregels die niet matchen met de Participatiewet. Dit vereist dan een correctie.
• Mogelijk zijn er werkinstructies in gebruik die niet matchen met de lokale beleidsregels en/of de Participatiewet. Dit vereist dan een correctie.


Afsluitend

Net als het keuringsrapport van 16 november 2018, is dit memo online te vinden op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/bkcadviesmemo/renkum/

Dit memo (alsook het keuringsrapport) is voor de gemeente Renkum kosteloos opgesteld. BurgerkrachtCentraal staat voor de gemeenteraad klaar om eventuele nadere toelichting te geven.


Gemeente Renkum

Rubriek
BKCadviesmemo's

PDF-versie
Memo ondersteunend advies (PDF, 81 kB)

BKCKeuring keuringrapport
Nulmeting Renkum BKCafgekeurd