Memo van treurnis gemeente Renkum

Memo van treurnis – ondersteunend advies - gemeenteraad Renkum

Aan Fractievoorzitters gemeenteraad Renkum:
Charlotte de Roo (GroenLinks),Daniëlle van Bentem GemeenteBelangen),
Rein Bouwman (D66),Ton de Boer (VVD),John Bartels (Partij Renkumse Dorpen),
Tom Erkens (PvdA),Pieter van Lent (CDA)

Kopie aan:
Portefeuillehouder wethouder Joa Maouche
Griffie Renkum (voor opname op lijst ingekomen stukken)

Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 31 januari 2019

Gelieve dit memo op te nemen op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad.

Vandaag hebben we een brief van het college van de gemeente Renkum ontvangen als reactie op ons memo ondersteunend advies van afgelopen 15 januari. De brief is naar eigen zeggen door het college in kopie aan de gemeenteraad gestuurd.

De reactie van het college hult ons in treurnis en laat geenszins zien dat ons advies daadwerkelijk serieus wordt genomen.

Het begint met het afschalen van de misstanden (mogelijk zelfs schending van de Participatiewet) die wij melden. Dat doet het college door ons het woord ‘summier’ in onze mond te leggen.
Wij vinden de informatie niet summier, maar ronduit slecht en voor directe aanvulling en correctie vatbaar.
Daarom doen we ook extra inspanningen voor u (in het belang van uw inwoners).

Wij maken ons nu zorgen over de werkelijke bereidwilligheid op bestuurlijk en ambtelijk niveau om de regels van behoorlijkheid te volgen. Zeker als we moeten lezen dat Renkum de verbeteringen met het understatement ‘dat de informatie op de website beter kan’ op de langere baan schuift als onderdeel van ‘herontwikkeling en doorontwikkeling’.

Wij vinden dat de gemeenteraad hier net als ons geen genoegen mee moet nemen.
Of de online presentatie moet een weerslag zijn van de huidige werkorganisatie.
Maar zouden dan de seinen niet helemaal op rood moeten staan?


Valse beschuldiging

Tot slot zijn we verbolgen over de valse beschuldiging van het college richting BurgerkrachtCentraal. Wij zouden in ons advies een beeld over de Renkumse werkorganisatie schetsen waarbij deze zich kenmerkt in het erop ingericht zijn om inwoners te benadelen.

Daar herkennen wij ons dan weer niet in. Op wat wij wel uitgebreid beschreven, wordt echter niet ingegaan. Eigenlijk scheept het college van Renkum ons gewoon af en brengt als sneer BurgerkrachtCentraal nog even in diskrediet.
Het zou het college sieren om vooral zichzelf als geadresseerde te bekritiseren en niet de postbode.

Dit memo van treurnis is ook online te vinden op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/bkcadviesmemo/renkum2/


Gemeente Renkum