BKCadviesmemo gemeente Venlo – reactie wethouder

Memo – ondersteunend advies - gemeenteraad Venlo - reactie wethouder

Wethouder Alexander Vervoort van de gemeente Venlo, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Sport heeft op 7 januari 2019 gereageerd op ons memo ondersteunend advies en het bijbehorende supplement. Bekijk zijn reactie hieronder met daarbij ons commentaar in rood en rechts onze reactie aan hem.

Geachte heer Heijder,

Ook al schreef u dat u geen respons verwacht, toch wil ik graag reageren. Ook gezien uw advies naar de gemeenteraad is gestuurd en ik op deze manier de daar levende eventuele vragen kan wegnemen.

Wellicht had de wethouder beter niet kunnen reageren dan met dit. Of de vragen op deze manier zijn weggenomen? We hopen van niet, want dat zou betekenen dat de raad het er verder bij zal laten zitten!

In reactie op onderstaande mail en de bijlagen en de daaropvolgende mail met uw aanvullende advies, heb ik zoals eerder gemeld een en ander laten uitzoeken betreffende uw opmerkingen.

De website en de webmaster zijn bekend bij mij en de betreffende afdeling, en de twee punten van kritiek ook. Onze medewerkers melden dat het in beide gevallen niet gaat om een wettelijke verplichting. Dit hoeft met andere woorden niet online vermeld te worden.

Zorgwekkend dat de medewerkers uitgaan van wettelijke verplichting en niet van wat uit dienstverleningsoogpunt behoorlijk is. Nog zorgwekkender is dat de wethouder hierin volgend is in plaats van leading!

Venlo.nl geeft de gemeentelijke informatie en verwijst verder door naar de pagina van de Rijksoverheid. Daarnaast bevat Venlo.nl een uitgebreide pagina over bezwaar en beroep – ook voor bijstand.

Qua beleid: voorschotten en bezwaarmogelijkheden zijn maar een aspect van de dienstverlening rond de Participatiewet. Het beleid van de gemeente is erop gericht om mensen zo snel en zo goed mogelijk te bedienen, en daarbij zowel voorschotten als onnodige bezwarenprocedures te voorkomen.

'Maar een aspect'?
Foei! Zijn de informatieplicht en de andere plichten van de burgers ook maar een aspect? Waarom worden die wel breed uitgemeten op de website. 

Dit heeft alles te maken met de dienstverleningsfilosofie van de gemeente: we gaan altijd primair uit van persoonlijk contact met cliënten. Mensen worden in een persoonlijk gesprek gewezen op hun rechten en plichten mbt. de Participatiewet. Er gaat niemand de deur uit zonder een goed advies en als iemand krap zit, wordt dit vanzelfsprekend daarin meegenomen.

Zet dan HELEMAAL NIETS op de website en vertel alles persoonlijk. Maar ga niet heel selectief elementen weglaten die 'toevallig' in het voordeel van de burger zijn!

Nogmaals dank voor uw advies. Zoals gesteld pakken we verbeteringsmogelijkheden aan. Indien u (opnieuw) signalen ontvangt dan kunt u hen het betse rechtstreeks naar de gemenete Venlo doorverwijzen zodat evnetuele klachten weggenomen kunnen worden.

Deze afgeraffelde zin vinden wij niet alleen vanwege de foutjes bagger (kan gebeuren, ons ook), maar vooral om de onderliggende sneer: bemoei je niet met onze inwoners en zendt ze direct door zodat we ze heimelijk kunnen afserveren met de Venlose methode as known as 'dienstveleningsfilosofie'! 

Met vriendelijke groet,

Alexander Vervoort

Wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Sport


Stadskantoor Venlo

Rubriek
BKCadviesmemo's

Voorliggend
memo ondersteunend advies
bijbehorende supplement


Onze reactie

Geachte heer Vervoort,

BurgerkrachtCentraal doet uw reactie af als verwerpelijke poging om onder uw verantwoordelijkheid uit te komen.

Wij hopen nu dat de gemeenteraad hier doorheen prikt en u en uw medewerkers middels gegeven mandaat zal corrigeren.
Zo niet dan zullen we dit slechts kunnen betreuren.

Gelukkig zijn er voorbeelden van behoorlijke gemeenten die wel laten zien hoe het hoort.

In elk geval zullen we dit alles vandaag ook openbaar maken op onze website.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
BurgerkrachtCentraal.nl