Wethouder Klaas Sloots (Zwolle) omzeilt de waarheid

Wethouder Klaas Sloots (Zwolle) omzeilt de waarheid

23 september 2019

Door Ray Heijder

Gemeente Zwolle bemoeit zich naar het oordeel van BurgerkrachtCentraal ten onrechte met de bestedingswijze van de individuele inkomenstoeslag. Inmiddels hebben wij de online informatie van alle 355 gemeenten met betrekking tot deze regeling geƫvalueerd en kunnen daardoor vaststellen dat Zwolle de enige is met deze (in onze ogen verwerpelijke) aanpak.

Op 17 september 2019 hebben we de wethouder en de raadsleden hierover aangeschreven met een advies. Vandaag ontvingen we een (verkeerd gedagtekende -24 september 2019-) schriftelijke reactie van wethouder Klaas Sloots zelf. Dit is een uitzonderlijk snelle opvolging. Hulde daarvoor.

Over de inhoud van de reactie zijn we echter helemaal niet te spreken. We beoordelen deze als het omzeilen van de waarheid.

We delen de brief van de wethouder (onderaan dit artikel, of download PDF 115 kB) met onze lezers zodat ook een ieder zelf kan oordelen.


Pontius Pilatus

Als een soort hedendaagse Pontius Pilatus wast wethouder Klaas Sloots zijn handen in het onschuld door zijn verantwoordelijk in dit verhaal af te schuiven op de Participatieraad:

Het advies van de participatieraad over de maatregelen was positief.

Daarmee is kennelijk de kous af.


Subtiele misleiding

Zodoende wordt er niet ingegaan op onze constatering dat de gemeente Zwolle volledig afwijkt van de landelijke standaard.

Wel geeft Sloots toe dat:

Deze (red. de individuele inkomenstoeslag) is in Zwolle afgestemd op de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Maar dat is nou juist precies het hele punt. In de andere gemeenten is het een extraatje dat niet noodzakelijkerwijs behoeft te worden aangewend voor de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Gemeentes kunnen door de beleidsvrijheid die de wet noemt verschillende regelingen hebben, zonder dat hierbij sprake is van rechtsongelijkheid.

Als alleen in Zwolle de individuele inkomenstoeslag niet vrij kan worden besteed en in de andere gemeenten wel, kan de wethouder hoog of laag springen, maar dan blijft er sprake van rechtsongelijkheid.

Als Zwolse inwoners een beroep op bijzondere bijstand doen, wordt gekeken of deze kosten onvoorzien en noodzakelijk waren en of deze kosten niet uit eigen inkomen, uit vermogen of uit de individuele inkomenstoeslag hadden kunnen worden betaald. Ook andere gemeentes zullen bij aanvragen bijzondere bijstand kijken of dat beroep op bijstand terecht is.

Op subtiele wijze misleidt wethouder Klaas Sloots hier de lezer. Hij wekt de suggestie dat Zwolle niet anders doet dan de andere gemeenten bij het bekijken of het beroep op bijzondere bijstand terecht is. Hij gaat hier echter opzettelijk voorbij de gangbare draagkrachtmeting waarbij elders de individuele inkomenstoeslag niet wordt meegenomen.


Volharding bij onbehoorlijk overheidshandelen

In de afsluitende zin zien we dat wethouder Klaas Sloot wenst te volharden in het onbehoorlijk overheidshandelen.

Wij zien dus geen aanleiding tot herziening van de maatregel.

Vervolgens lijkt er toch iets van een tegemoetkoming, maar als we die goed bekijken, bevestigt dit alleen nog meer dat er in Zwolle wordt gesjoemeld met het oorspronkelijke doel van de individuele inkomenstoeslag. Die is namelijk niet bedoeld om toereikend te zijn. Het is immers een vrij besteedbaar extraatje. Een extraatje is nooit toereikend, maar wel fijn om een keer te krijgen.

We zullen in onze communicatie verhelderen dat als de toeslag niet toereikend is of als er omstandigheden waren waarom de individuele inkomenstoeslag anders ingezet is, bijzondere bijstand aangevraagd kan worden.

We zullen verder geen contact opnemen met deze kennelijk starre wethouder en beperken ons tot onze eerder uitgegeven memo en dit artikel.

We zullen wethouder Klaas Sloots, de raadsleden en de genoemde participatieraad nog wel via Twitter en mail attenderen op dit artikel.


Euro's

Reactie wethouder

Reactie wethouder

Rubriek
BKCadviesmemo's

PDF-versie
Memo ondersteunend advies
17 september 2019 (PDF, 31 kB)
online versie

Reactie
Reactie wethouder Klaas Sloots
23 september 2019 (PDF, 115 kB)

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie