BKCblacklist

BKCblacklist

BKCblacklist

BKCBlacklist

Sommige gemeenten maken het in hun onbehoorlijke overheidshandelen zo bont dat we als BurgerkrachtCentraal een maximaal signaal willen en denken te moeten afgeven.

Zulke gemeenten plaatsen we op onze BKCblacklist, de Zwarte Lijst der Onbehoorlijkheid.


Behoorlijkheidswijzer
Gemeenten moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers en hun belangen. Zij voorkomt problemen met de burger of lost ze op door goede communicatie.

De Nationale Ombudsman heeft in oktober 2016 in de zogenaamde Behoorlijkheidswijzer (download pdf, 511 kb) vier kernwaarden van overheden opgesomd:

- Open en duidelijk
- Respectvol
- Betrokken en oplossingsgericht
- Eerlijk en betrouwbaar

Tijdens een snelle rondgang (quick scan) onder alle Nederlandse gemeenten zag BurgerkrachtCentraal dat de overgrote meerderheid van gemeente slecht scoren op deze kernwaarden.

Dat was de directe aanleiding om in november 2018 te starten met de BKCkeuring en daarmee de (achtergebleven) implementatie van de Behoorlijkheidswijzer aan te jagen bij gemeenten.

Het is tijd voor behoorlijkheid!

Werkplein Fivelingo - #BKCblacklisted - 15/02/2019

Terwijl de Gemeenschappelijke Regelingen Senzer en Werkplein Hart van West-Brabant hun website beter hebben gemaakt naar aanleiding van de bemoeienis van BurgerkrachtCentraal, komt Werkplein Fivelingo liever met een bullshitverhaal.
Lees de analyse met ons commentaar >

En als men tegenstribbelt?
Dan voeren we de druk op >

Gemeente Venlo - #BKCblacklisted - 08/02/2019

In de gemeente Venlo lijkt wethouder Alexander Vervoort van de SP een lokale Schijndemocratische Partij te maken. Hij blijft volharden in het verzwijgen van het voorschot op de website ondanks nadrukkelijk advies van BurgerkrachtCentraal. Ook bereiken ons geluiden van onderdrukking van burgers in de gemeente. Ondertussen maakt de wethouder mooie sier op het podium.
Met deze situatie zetten we ernstige vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gemeente Venlo, maar ook bij de lokale afdeling van de SP.

- Wat blijft er over van het 'Tijd voor Rechtvaardigheid'?
- Is de Hulpdienst van SP Venlo wel echt of een schijnconstructie om vliegen af te vangen?
- Hoe oprecht zijn de onderzoeken naar schuldhulpverlening en bewindvoering? Is het damage control?
- Spelen fractievoorzitter Angelique Weingarten en wethouder Alexander Vervoort onder één hoedje?

Gemeente Gooise Meren - #BKCblacklisted - 01/02/2019

De gemeente Gooise Meren verzwijgt op haar website het voorschot algemene bijstand. Dit vinden wij zeer onbehoorlijk. De gemeente is er weliswaar bij lange na niet de enige in. Vele andere gemeenten bezondigen zich er ook aan zoals we in kaart hebben gebracht.
Meer >

Gemeente Smallingerland - #BKCblacklisted - 31/01/2019

Wie informatie over de bijstandsaanvraag nodig heeft in de gemeente Smallingerland, heeft op www.smallingerland.nl wel wat te zoeken, maar zal niet vinden! De informatievoorziening is zo slecht dat we er niet eens een BKCkeuring aan kunnen spenderen.
Lees verder >