BKCblacklist

BKCblacklist

BKCblacklist

Sommige gemeenten maken het in hun onbehoorlijke overheidshandelen zo bont dat we als BurgerkrachtCentraal een maximaal signaal willen en denken te moeten afgeven.

Zulke gemeenten plaatsen we op onze BKCblacklist, de Zwarte Lijst der Onbehoorlijkheid.


Behoorlijkheidswijzer
Gemeenten moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers en hun belangen. Zij voorkomt problemen met de burger of lost ze op door goede communicatie.

De Nationale Ombudsman heeft in oktober 2016 in de zogenaamde Behoorlijkheidswijzer (download pdf, 511 kb) vier kernwaarden van overheden opgesomd:

- Open en duidelijk
- Respectvol
- Betrokken en oplossingsgericht
- Eerlijk en betrouwbaar

Tijdens een snelle rondgang (quick scan) onder alle Nederlandse gemeenten zag BurgerkrachtCentraal dat de overgrote meerderheid van gemeente slecht scoren op deze kernwaarden.

Dat was de directe aanleiding om in november 2018 te starten met de BKCkeuring en daarmee de (achtergebleven) implementatie van de Behoorlijkheidswijzer aan te jagen bij gemeenten.

Het is tijd voor behoorlijkheid!

Gemeente Zaanstad - #BKCblacklisted - 20/03/2019

We worden opt Twitter bij de neus genomen door ene ^AJ van de gemeente Zaanstad. We krijgen telkens door dat de online info over de aanvraag bijstandsuitkering is verbeterd, maar het blijft al die tijd een informatiegedrocht. Wie tikt ^AJ op de vingers?

Gemeente Almelo - #BKCblacklisted - 08/03/2019

De gemeente Almelo informeert online helemaal niet inhoudelijk over de aanvraag algemene bijstand. Hiermee schendt zij op grove manier de kernwaarden zoals vermeld in de Behoorlijkheidswijzer (pdf download, 511 kb) van de Nationale Ombudsman.
Een signaal dat wij hierover eerder hebben afgegeven op 27 november 2018 met een BKCkeuring is volledig genegeerd door de gemeente Almelo.

Gemeente Leudal - #BKCblacklisted - 28/02/2019

Gemeente Leudal doet alsof ze ontvankelijk is voor verbetersuggesties. Maar ze doet niets! Zelfs urgente aanpassingen niet.
Dus het volgende blijkt gebakken lucht (ook na we op de vraag antwoord hebben gegeven met een link naar de verbeterpunten).

Dank voor de tip, we staan altijd open voor suggesties om onze informatie op de website te verbeteren. Zou je kunnen toelichten wat er beter kan?

Gemeente Renkum - #BKCblacklisted - 25/02/2019

De gemeente Renkum trekt zich zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau niets aan van de bevindingen van BurgerkrachtCentraal. De gemeente vertikt het om zelfs de meest basale foutjes te verhelpen. Verantwoordelijk wethouder Joa Maouche duikt weg en de gemeenteraad blijft unaniem comateus op de handen zitten.

Ook een adviesmemo en memo van treurnis maken geen indruk. Onbehoorlijkheid troef in de Gelderse plaats.

Gemeente Voorst - #BKCblacklisted - 24/02/2019

Op de website van de gemeente Voorst kom je afhankelijk van de manier van navigeren op verschillende informatie uit. Dit brengt het risico van niet consistente, niet eenduidige informatieverstrekking met zich mee. In het geval van Voorst niet alleen een risico, maar het doet zich ook daadwerkelijk voor.

Totdat dit is opgelost kunnen we niet verder beoordelen en omdat we de gemeente Voorst dit al eerder hebben aangegeven en het wordt genegeerd, plaatsen we haar op de BKCblacklist.
Keuringsrapport >

Werkplein Fivelingo - #BKCblacklisted - 15/02/2019

Terwijl de Gemeenschappelijke Regelingen Senzer en Werkplein Hart van West-Brabant hun website beter hebben gemaakt naar aanleiding van de bemoeienis van BurgerkrachtCentraal, komt Werkplein Fivelingo liever met een bullshitverhaal.
Lees de analyse met ons commentaar >

En als men tegenstribbelt?
Dan voeren we de druk op >

Gemeente Venlo - #BKCblacklisted - 08/02/2019

In de gemeente Venlo lijkt wethouder Alexander Vervoort van de SP een lokale Schijndemocratische Partij te maken. Hij blijft volharden in het verzwijgen van het voorschot op de website ondanks nadrukkelijk advies van BurgerkrachtCentraal. Ook bereiken ons geluiden van onderdrukking van burgers in de gemeente. Ondertussen maakt de wethouder mooie sier op het podium.
Met deze situatie zetten we ernstige vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gemeente Venlo, maar ook bij de lokale afdeling van de SP.

- Wat blijft er over van het 'Tijd voor Rechtvaardigheid'?
- Is de Hulpdienst van SP Venlo wel echt of een schijnconstructie om vliegen af te vangen?
- Hoe oprecht zijn de onderzoeken naar schuldhulpverlening en bewindvoering? Is het damage control?
- Spelen fractievoorzitter Angelique Weingarten en wethouder Alexander Vervoort onder één hoedje?

Gemeente Gooise Meren - #BKCblacklisted - 01/02/2019

De gemeente Gooise Meren verzwijgt op haar website het voorschot algemene bijstand. Dit vinden wij zeer onbehoorlijk. De gemeente is er weliswaar bij lange na niet de enige in. Vele andere gemeenten bezondigen zich er ook aan zoals we in kaart hebben gebracht.
Meer >

Gemeente Smallingerland - #BKCblacklisted - 31/01/2019

Wie informatie over de bijstandsaanvraag nodig heeft in de gemeente Smallingerland, heeft op www.smallingerland.nl wel wat te zoeken, maar zal niet vinden! De informatievoorziening is zo slecht dat we er niet eens een BKCkeuring aan kunnen spenderen.
Lees verder >