BKCblacklist – Gemeente Gooise Meren

BKCblacklist

BKCblacklist

Gemeente Gooise Meren - #BKCblacklisted - 01/02/2019

De gemeente Gooise Meren verzwijgt op haar website het voorschot algemene bijstand. Dit vinden wij zeer onbehoorlijk. De gemeente is er weliswaar bij lange na niet de enige in. Vele andere gemeenten bezondigen zich er ook aan zoals we in kaart hebben gebracht.

De reden waarom we Gooise Meren op de BKCblacklist (de Lijst der Onbehoorlijkheid) hebben geplaatst, is dat zij volhardt in de misstand, ook na een memo ondersteunend advies van ons. Waar overigens nog geen enkele reactie op is gekomen. Ook dat is onbehoorlijk.

Het verzwijgen van het voorschot is niet de enige misstand rond dit onderwerp bij de gemeente Gooise Meren. In haar beleidsregels zoekperiode en voorschot participatiewet gemeente Gooise Meren 2016 staat bij artikel 4 lid 2:

Personen van 27 jaar en ouder kunnen het college verzoeken om een wettelijk voorschot te verstrekken als bedoeld in partikel 52 Participatiewet.

Dit is in strijd met de Participatiewet artikel 52, dat niet spreekt over het moeten verzoeken (of aanvragen) van een voorschot. Het moet uit eigener beweging door het college worden verstrekt.

Met andere woorden:

De officiële lokale regelgeving gaat tegen de landelijk wet in. Dat is ernstig!