Reactie op: BKCblacklist – Werkplein Fivelingo

BKCblacklist

BKCblacklist

Reactie op: Werkplein Fivelingo - #BKCblacklisted - 15/02/2019

BurgerkrachtCentraal heeft een reactie ontvangen op de plaatsing van Werkplein Fivelingo op de Zwarte Lijst der Onbehoorlijkheid, de BKCblacklist. De afzender geeft aan dat we deze niet mogen publiceren, maar dat negeren wij (zie motivatie hieronder).

Ook nu weer eerst de reactie en vervolgens een analyse met ons commentaar.


De reactie

Geachte heer Heijder,

Dit is een persoonlijke reactie. U mag dit bericht niet publiek delen zonder mijn toestemming.

Mijn reactie op uw publicatie kwam voort uit oprechte waardering voor uw analyse. Er staan punten in die ik herken en waaraan wordt gewerkt. Het was niet bedoeld als formele reactie.

Ik zou het op prijs stellen als u genoemde reactie en uw commentaren verwijderd van uw website.

Uw werkwijze en uw beeldvorming doen geen recht en geen goed aan onze inzet voor de publieke zaak. Sterker nog, het doet pijn.

We zijn een organisatie met betrokken medewerkers. We werken met hoofd en hart. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen een kans krijgt om mee te doen. Omdat mensen er toe doen.

Uw werkwijze roept vragen op. Wat zijn uw intenties? Uw motieven? Waarom ons Werkplein? Wat wilt u echt bereiken? Waarom ons niet eerst benaderd met uw kritiek?

Kortom, als het u echt om burgerkracht te doen is. Dan zijn er betere manieren. Ik geloof in positief denken en verbinding. En wens u dat ook toe. Omdat mensen er toe doen. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden.

Met vriendelijke groet,
[naam medewerker]


 

Analyse met commentaar van BurgerkrachtCentraal

Dit is een persoonlijke reactie. U mag dit bericht niet publiek delen zonder mijn toestemming.

Wij erkennen de reactie niet als persoonlijk omdat deze verzonden is vanuit een zakelijk e-mailaccount en zaken betreft die voortkomen uit openbaar bestuur en betrekking hebben op de publieke zaak, niet op een persoonlijke. Daarom delen we het bericht wel publiek. Uiteraard geanonimiseerd.

Het is vergelijkbaar met een kritisch TV-programma waarbij een vertegenwoordiger van een misstand uiteraard niet openlijk aangesproken wil worden, maar de makers daar gewoon maling aan hebben. Wel wordt de persoon onherkenbaar in beeld gebracht. Soms ook niet trouwens!

Mijn reactie op uw publicatie kwam voort uit oprechte waardering voor uw analyse. Er staan punten in die ik herken en waaraan wordt gewerkt.

De waardering vinden we fijn, de dooddoener 'waaraan wordt gewerkt' zonder dat dit nader wordt gespecificeerd niet. Dit vaag houden matcht niet met 'oprechte waardering'.

 

Het was niet bedoeld als formele reactie.

Wij hebben het wel als formele reactie opgevat en zien geen reden om van gedachte te veranderen.

Ik zou het op prijs stellen als u genoemde reactie en uw commentaren verwijderd van uw website.

Het mag duidelijk zijn nu we ook deze tweede reactie plaatsen en van commentaren voorzien, dat we aan dit verzoek niet tegemoet zullen komen.

Uw werkwijze en uw beeldvorming doen geen recht en geen goed aan onze inzet voor de publieke zaak. Sterker nog, het doet pijn.

Wij vatten dit op als een valse beschuldiging en verdachtmaking waarmee de schrijver onze berispingen probeert te vergelden. Berispingen zijn juist bedoeld om pijn te doen zodat ze leiden tot correctie. We zijn er niet om anderen te behagen, behalve als er goede werken worden gedaan. Wat wij ook doen in de complimentensfeer.

Ziet u de truc die wordt toegepast door het woord 'beeldvorming' te gebruiken? Zij die misstanden in stand willen houden, zullen kritiek daarop altijd beeldvorming noemen.

Ook zien we hier de emocratie in plaats van de democratie in werking: 'het doet pijn'.

We zijn een organisatie met betrokken medewerkers. We werken met hoofd en hart. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen een kans krijgt om mee te doen. Omdat mensen er toe doen.

Geweldig! Een reden bij uitstek om onze berispingen direct serieus te nemen en de website te synchroniseren met deze mooie karakterschets van Werkplein Fivelingo.

Uw werkwijze roept vragen op. Wat zijn uw intenties? Uw motieven? Waarom ons Werkplein? Wat wilt u echt bereiken?

Dit is ook weer een soort valse beschuldiging en verdachtmaking, maar in een verkapte vorm. Wij gaan niet mee in het verleggen van de aandacht van de tekortkomingen van Werkplein Fivelingo naar BurgerkrachtCentraal. Daarmee zouden we onszelf te belangrijk maken.

Onze werkwijze, intenties, motieven en wat we willen bereiken, zijn van ondergeschikt belang; de informatie aan de burgers van de gemeenten die door Fivelingo worden bediend, is veel belangrijker.

Als Werkplein Fivelingo de correcties doorvoert en wel door ons kan worden goedgekeurd, zijn de opgeroepen vragen over onze werkwijze ook opgeheven. Die werkwijze heeft dan namelijk bewezen het goede effect te hebben.

'Waarom ons Werkplein?' Als de schrijver goed had opgelet, dan zou hij hebben opgemerkt dat onze campagne alle gemeenten en alle Gemeenschappelijke Regelingen betreft.

Kortom, als het u echt om burgerkracht te doen is. Dan zijn er betere manieren.

Wederom die valse beschuldiging, nu zelf aanmatigend. Nu nog krachtiger, maar met een zweem van vroomheid. Let maar op het volgende:

Ik geloof in positief denken en verbinding. En wens u dat ook toe. Omdat mensen er toe doen. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden.

Wat denkt BurgerkrachtCentraal?

Hoe durven zij?

Zij die niet positief denken en tot scheuring aanzetten en niet tot verbinding.

Waarom neemt BurgerkrachtCentraal niet gewoon zoals de massadenkers de heilige begrippen van deze tijd 'positief denken' en 'verbinding' over?

Hoe durven zij, terwijl het toch echt Fivelingo is dat formeel is aangesteld en gepositioneerd om voor de mensen op te komen die er toe doen? BurgerkrachtCentraal heeft daarin toch geen enkele status?

Wie denkt met wel niet te zijn?

Hoe durft BurgerkrachtCentraal iemand als de schrijver aan te vallen? Iemand die zich echt bekommert om het welzijn van mensen.

BurgerkrachtCentraal, bah wat een naar initiatief!

Hopelijk zal men daar ooit net zo gaan denken zoals bij Werkplein Fivelingo en gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen met rust laten ongeacht of zij zich bezondigen aan misstanden.