BKCblacklist – Werkplein Fivelingo

BKCblacklist

BKCblacklist

Werkplein Fivelingo - #BKCblacklisted - 15/02/2019

De eerste zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling (GR) op de Zwarte Lijst der Onbehoorlijkheid. De vermelding daarvan is extra schrijnend en ernstig omdat een GR meerdere samenwerkende gemeenten treft. Bovendien meer zorgwekkend dan bij een individuele gemeente. De kans dat de misstanden worden weggenomen, is namelijk aanzienlijk kleiner omdat er meerdere colleges ze hebben veroorzaakt en meerdere gemeenteraden zitten te slapen en wakker moeten worden geschud.

In dit geval dit geval treffen de misstanden inwoners van drie gemeenten, te weten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.


Aanleiding

De aanleiding voor het opnemen van Werkplein Fivelingo op de BKCblacklist is de reactie van de organisatie op ons keuringsrapport van 7 februari 2019. De is ogenschijnlijk positief en zal door velen ook zo worden opgevat. Wij zien dat heel anders na een analyse. Die staat hieronder met commentaar van BurgerkrachtCentraal.


De reactie

Bedankt voor jullie keuring. Een kritische blik is altijd goed. Een aantal zaken wordt al aan gewerkt. Onze inzet is altijd persoonlijk contact met onze klanten. In onze regio is dat extra belangrijk. Daar is de site op gebaseerd. Daarnaast krijgen al onze klanten een map met praktische informatie over werk en inkomen mee . Gewoon op papier. Old school wellicht, maar nog steeds nuttig. Een beperkte revisie van de website zit overigens wel in de pen.

Groeten uit Appingedam,
Werkplein Fivelingo
[naam medewerker]


Analyse met commentaar van BurgerkrachtCentraal

Een aantal zaken wordt al aan gewerkt

Dat zou een geruststelling kunnen zijn, maar dat is het helaas niet. 'Een aantal' is een vage aanduiding en aan het 'er wordt aan gewerkt'  hechten we in gemeentenland inmiddels geen waarde meer. Het zou meer vertrouwen geven als men specifiek aangeeft waaraan wordt gewerkt en welke planning men hanteert voor de afhandeling.

Onze inzet is altijd persoonlijk contact met onze klanten ... Daar is de site op gebaseerd.

Dat is valse vroomheid. Men zegt hier werkelijk: onze website hebben we willen en wetens onbehoorlijk gevuld voor de mensen die informatie over de bijstand nodig hebben. Om met die misstand weg te komen, zeggen we heel nobel dat we inzetten op persoonlijk contact met onze klanten. Wie kan dat nou niet prachtig vinden? Welnu, dat is het ook, maar alleen als ook de online informatie op orde is.

In onze regio is dat extra belangrijk.

Hoezo? Wat is er met de mensen in de regio van Werkplein Fivelingo meer aan de hand dan met mensen in andere regio's?
Iets met aardbevingen of zo?

Daarnaast krijgen al onze klanten een map met praktische informatie over werk en inkomen mee.

Ten eerste zijn de klanten dan al verder in de tijd. Dit voorziet niet in de informatiebehoefte die de klant heeft op het moment dat hij of zij de gemeentelijke website bezoekt. De betrokkene zit dan al in het traject. Ten tweede: dit maakt voldoende sociale controle onmogelijk. Of is Werkplein Fivelingo bereid om BurgerkrachtCentraal die map op te sturen of er op andere wijze inzage in te geven?

Een beperkte revisie van de website zit overigens wel in de pen.

Toch een soort van tegenprestatie richting BurgerkrachtCentraal? Hoewel, daar gaat het niet om, maar om de burgers!
Of is het een: 'we ontwikkelen heus wel door hoor, maar op onze manier'?