Blog

Kwetsbare mensen moet je geen geld geven
Eerst het persoonsgebonden budget (PGB) afschaffen, dan de algemene bijstand en vervolgens ALLE uitkeringen en toelagen in het sociaal domein.

De werkelijke perverse PGB agenda: burgerbudgetrecht afschaffen
De moderne slavernij zal in optima forma zijn als men behalve met betrekking tot geld ook niets meer te zeggen heeft over alle aspecten van de invulling van het leven en het einde daarvan.

Mishandeling cliënten Rigtergroep door gemeente Nijmegen
Willens en wetens heeft de gemeente Nijmegen de Rigtergroep om zeep geholpen door de olifant in de porseleinkast te jagen. Kwetsbare cliënten zwaar de dupe.

Onze democratieën zijn morsdood
Wie nog echt gezond en realistisch kan nadenken, en dat is nog een minimale minderheid van het volk, weet dat de democratie morsdood is. We hebben als burgers nauwelijks nog iets te vertellen en dat zal nog erger worden de komende jaren.

Zo treiteren we burgertje in Arnhem
Een schandelijke opstelling van de gemeente Arnhem richting een hulpeloze burger. Dit moet direct stoppen!

Jedem das seine
18 september 2017 | Met tactiek dat de ene burger meer krijgt dan de andere zal er nooit vriendschap ontstaan tussen hen beiden en hoeft de overheid niet te vrezen dat ze tegen haar zullen optreden. Divide et impera, verdeel en heers. De afbraak van het sociale stelsel met de geldstroomverlegging gaat door en de bijbehorende machtsstructuren blijven intact.

Omgaan met het bestuurlijke coma
17 september 2017 | De gigantische problemen in de zorg, fraude met zorggelden, omvallende zorginstellingen, problemen bij de integratie van werklozen, schijnende situaties in de jeugdzorg, zeer tekortschietende geestelijke gezondheidszorg, het drama in de ouderenzorg, het hardnekkige probleem van de thuiszitters (Passend Onderwijs) en falende uitvoering bij het leerlingenvervoer. Deze hele waslijst is veroorzaakt door gemeentebesturen die in coma liggen!

Er willen straks steeds meer mensen dood!
14 september 2017 | Het inperken van de menselijke populatie wordt gezien als volslagen waanzin en is onbespreekbaar. Toch wil de hogere klasse dit heimelijk juist wel om niet in het eigen voorbestaan te worden bedreigd.

We zijn echt reddeloos verloren

Bewijs geleverd: Kinderombudsman is een hoax!

Goedesmorgens! Iemand nog wat te zeiken? Nee hè?

Jij zult straks ook vreten uit een krat!

Lokale democratie regio Arnhem ernstig in gevaar

Het krachtenspel bij huishoudelijke verzorging

Achterhoekse gemeenten gaan bewust de fout in

Het busje komt zo, het busje komt zo...

Hoax decentralisaties: geldstroomverlegging

Hoax! Decentralisaties sociaal domein bestaan niet!

Ook alle luie donders aan de bak in Utopia

Het Persoonsgebonden broodbudget (pgb) in Graanstad

Leven als kneus in de neoliberale heilstaat

Het begint met buigen voor het beest

Big Brother gemeente Delft vist achter het net

Zwarte zondag voor Passend Onderwijs

Handicap of niet, geld opleveren zullen jullie!

Macht en middelen corrumperen

Wij gaan weer op zoek naar een school

Rot op met je sociaal ondernemen!

Dit moet, maar gaat nooit gebeuren helaas

Gemeente Tiel net op tijd om haar huid te redden?

De geldroof houdt niet op, niet vanzelf

Twitterfittie wethouder versus raadslid

Heel Holland bakt (elkaar een poets)

Wat gebeurde er 31 oktober 1517 ook weer?

Karma is a bitch ook voor gemeenten

Geldstroomverlegging + bijbehorende machtsstructuren

Bewijs diefstal van kinderen dankzij Eindhoven

Martin van Rijn, wij burgers vergeten nooit gezichten!

Dit moet, maar gaat nooit gebeuren helaas

Gemeente Tiel net op tijd om haar huid te redden?