Burgeronderzoek G12 | Regio Centraal Gelderland

Tijdlijn

2 oktober 2017
GroenLinks Wageningen dreigt ons met maatregelen


2 oktober 2017
Advies: weg met raadslid Rien Bor


2 oktober 2017
Raadslid Rien Bor begint te flippen


27 september 2017
Reactie beleidsmedewerker gemeente Rijnwaarden
Verdachte inmenging Burgeronderzoek G12?


25 september 2017
Reactie op bericht van Regio Centraal Gelderland
InterPactum kaapt zeggenschap over Gelderse zorg


25 september 2017
Mail aan alle raadsleden Regio Centraal Gelderland
Raadsleden we namen het voor u op


23 september 2017
Sabotagepoging Burgeronderzoek
Onderschept door BurgerkrachtCentraal


20 september 2017
Voorlopige line-up
Van zaken die in onderzoek zijn.


19 september 2017
Aftrap burgeronderzoek
Brief naar twaalf griffies


19 september 2017
Opening Twitteraccount
twitter.com/bkcbog12


5 september 2017
Bestuursraadpleging gemeente Arnhem

Start Burgeronderzoek

Brief aan twaalf gemeentenraden is de formele start Burgeronderzoek.

Scope: gemeenten

De gemeenten in de Regio Centraal Gelderland:

Arnhem (centrumgemeente)
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar

In onderzoek (voorlopige line-up)

Hieronder staan de kwestie die momenteel in het Burgeronderzoek zijn opgenomen.

Innovatiefonds sociaal domein Rheden

Betwiste afwijzing aanvraag subsidie innovatie.

Innovatiefonds sociaal domein Burgerhuis (G12)

Afwijzing innovatiefonds Sociaal Domein 2015 – Burgerhuis / kraanvogels.

Burgerinitiatieven sociaal domein (G12)

Het volledig negeren van het verzoek toewijzing persoon om weg te plaveien voor het faciliteren van burgerinitiatieven Sociaal Domein.

Externe inhuur op sleutelposities (G12)

Externe professionals op sleutelposities. Wat heeft de gemeenteraad nog te vertellen?

Gemeenschappelijke regelingen (G12)

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Causaal verband met ernstige knelpunten.

Passend Onderwijs (G12)

Perikelen.

Mandatering (G12)

Gemeenschappelijke regelingen. Verlengd en/of verlegd bestuur. Gevolgen van doormandatering voor democratische legitimatie.

Presikhaaf Bedrijven (G12)

Perikelen Presikhaaf Bedrijven.

Doelgroepenvervoer (G12)

Aanbesteding doelgroepenvervoer. Perikelen (leerlingenvervoer).

Indicering Wmo (G12)

Aanpak (her)indicering Wmo.

Jeugdzorg en pleegzorg (G12)

Aanbesteding jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg.

Maatschappelijk vastgoed (G12)

Hoe zit het met maatschappelijk vastgoed?

Responsprotocollen (G12)

Als de respons die BurgerkrachtCentraal krijgt van de twaalf gemeenten maatgevend is, is er spraken van een groot drama!