Burgers Kalluman! Deel 1

Burgers kalluman! Deel 1

Het is een wereldwijde aanpak om burgers in toom te houden, het #ProgrammaKanalisatie. Burgers kalluman (kalm aan). In totalitaire staten zoals Noord-Korea en Iran ligt het onderukken van het volk er dik bovenop. Dat vinden we allemaal erg sneu voor de mensen daar, maar daarmee zien we onze eigen situatie over het hoofd. Om dit complexe onderwerp een beetje klein en behapbaar te houden, beperk ik mij in deze blog tot Nederland.

Door Ray Heijder

Het hoofdproces is het #ProgrammaKanalisatie is het reguleren (kanaliseren) van de drukte die burgers over van alles en nog wat maken. Dit om te voorkomen dat dit zich ergens gaat concentreren en leidt tot bedreigende burgerkracht. Het programma is te vergelijken met een toneelstuk. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een groot arsenaal rekwisieten om de voorstelling mogelijk te maken. De burgers zijn de figuranten die omgeven worden door een professioneel begeleidingsteam.


Programmamanagement: regering en overheid

De regering en de overheid zijn uitverkoren om het programmamanagement van het #ProgrammaKanalisatie op zich te nemen. Dat is een ingewikkelde taak, maar ze kunnen daarvoor terugvallen op hetzelfde professionele netwerk van adviespartners waar ook het #ProgrammaDecentralisaties (sociaal domein) door wordt ondersteund.

Het programmamanagement zet de lijntjes uit wat onder meer inhoud het selecteren en aansturen van de professionals die de voorstelling met burgers als figuranten begeleiden. Daarnaast verdelen zij de middelen (de rekwisieten) over het begeleidingsteam.


Controlled opposition

Dé rode draad in het #ProgrammaKanalisatie is gecontroleerde oppositie (internationaal: controlled opposition). Het gehele begeleidingsteam bestaat uit individuen en organisaties die verzet leveren tegen het establishment, de heersende macht en opdrachtgever van het programma.

Je kunt dit zien als vervangend verzet.


Begeleidingsteam

Het begeleidingsteam is zeer omvangrijk en daardoor uitermate kostbaar. Het wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld wat mogelijk is dankzij de geldstroomverlegging in het sociaal domein en de offers die worden geëist in het domein van de #GewoneNormaleNederlander. In het #ProgrammaKanalisatie gaan miljarden euro’s om!

Het ironische en eigenlijk perverse is dat de burgers zelf betalen voor hun onderdrukking!

In de rest van dit blog laat ik vier voorbeelden langskomen van leden van het begeleidingsteam en de rekwisieten. Ik hoop dat daarmee de aard en omvang van het #ProgrammaKanalisatie wat duidelijker wordt voor de lezer. Het gaat om:

  • De Socialistische Partij (SP)
  • De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
  • De Partij voor de Vrijheid (PVV)
  • De staatsomroep NPO

In het nog te verschijnen ‘Burgers kalluman! Deel 2’ komen nog meer voorbeelden voorbij.


De Socialistische Partij

Hoe kom je daar nu bij? De Socialistische Partij die tegen de burgers zou handelen? Dat kan toch bijna niemand geloven?

Lilian, Renske, Nine, Sadet, Jasper en meer SP-Kamerleden klinken toch heel oprecht als zij hartstochtelijk in de Tweede Kamer en in televisieprogramma’s protesteren wat ons allemaal dwarszit. Bijvoorbeeld het graaien in de zorg en de marktwerking daar, het werken zonder loon, schrijnende situaties bij de jeugdhulp en bij passend onderwijs en internationale schending van mensenrechten vooral in het Midden-Oosten. Maar dat is precies de truc bij gecontroleerde oppositie.

De protesten moeten zo goed mogelijk aansluiten op wat er onder het volk leeft!

Zo wordt de onvrede over al die onderwerpen onder de burgers gekanaliseerd naar een centraal punt (hier de SP). Vervolgens kan via de bliksemafleiding van Kamervragen het meeste worden geneutraliseerd.

Ondertussen is het volk in de veronderstelling dat er wat aan misstanden wordt gedaan. Als uiteindelijk blijkt dat er niets gebeurt (wat vaak het geval is), gaan we niet alsnog als burgers in protest, maar winden we ons op over de manier waarop de toch zo strijdlustige SP steeds maar week wordt afgeserveerd.

Om te voorkomen dat de rol van gecontroleerde oppositie van de SP ongeloofwaardig wordt en het gaat opvallen bij het volk, krijgt de SP af-en-toe heel gedoseerd (en goed doordacht) wel gelijk.


FNV

Nog sluwer dan de SP is de Federatie Nederlandse Vakbeweging, die overigens (niet verwonderlijk) uitstekend blijkt te kunnen optrekken met die partij. Ware partners in controlled opposition bij protestacties zoals Stop Werken Zonder Loon en symbolische, kansrijk ogende initiatieven zoals Nationaal Zorgfonds.

De FNV krijgt het voor elkaar om een beeld op te roepen van veel echt behaalde resultaten. Denk aan de vele CAO’s die mede dankzij de federatie tot stand komen. Maar in hoeverre de FNV eerst met de werkgevers dingen ritselt, zullen we nooit weten of pas als een federatiebobo ooit op zijn sterfbed uit de school klapt.

In elk geval zijn er nu meer dan een miljoen leden (burgers) die hun kritische houding en verzet hebben gedelegeerd aan Han Busker die omgeven is door een select groepje getrouwen en een zogenaamd ledenparlement dat als firewall tegen invloeden van gewone leden fungeert.

De bijbehorende jaarlijkse geldstroom die met deze gecontroleerde oppositie gemoeid is en wordt opgebracht door de slaafse leden, is met gemak goed voor een duizelingwekkende meer dan honderd miljoen euro (€ 100.000.000,-)

Behalve het ledencordon rond de FNV-top, zijn de leden nauwelijks te bewegen tot actie. Die hebben echt alle hoop gevestigd op hun federatie.  Als er te weinig resultaten worden behaald en de publieke opinie daar wat van zegt, reageren woordvoerders van het FNV-bestuur steevast met de opmerking dat de gewone leden nauwelijks vooruit te branden zijn.

Maar dat burgers zelf in beweging komen, is in de geest van de gecontroleerde oppositie ook juist helemaal niet de bedoeling!


PVV

Veel mensen, dat weet ik, zullen niet leuk vinden dat ook de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders in dit verband wordt genoemd, maar jammer voor al die fanatieke, devote, soms zelfs meer dan 100% PVV’ers, ook hier is sprake van gecontroleerde oppositie. Dat klinkt wellicht nog ongeloofwaardiger dan bij de SP.

Of Geert bewust aan de voorstelling meedoet? Dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar ik denk het wel. Hij haalt daarbij geen rekwisieten uit de kledingkast van de grote toneelgroep; hij neemt een handvol complete ‘kledingkasten’ mee, zijn persoonsbeveiligers die het personage Wilders compleet moeten maken. Vet duur allemaal trouwens (gemeenschapsgeld!).

De echte activisten die zich ooit buiten het toneelscript begaven en niet aan de poppenkast meededen, hadden dat allemaal niet. Pim en Theo bekochten dat dan ook met een niet natuurlijke dood. Maar familie en vrienden van Geert, maakt u zich maar geen zorgen, zolang hij het script volgt, niets aan de hand.

Maar laten we het (indien mogelijk) even los bezien van de prominente Wilders:

Meer dan anderhalf miljoen burgers (PVV-kiezers) die zich anders misschien zelf zouden gaan verzetten, zijn nu gekanaliseerd. Dankzij het tegen de PVV ondernomen cordon sanitair zijn ze geparkeerd en voorlopig onschadelijk gemaakt.


De Monitor en andere NPO-programma’s

Een andere belangrijke speler in het perceptiemanagement, in het begeleidingsteam in het #ProgrammaKanalisatie, die net zo aan de kant van het volk lijkt te staan als de SP en de FNV, is de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Maar vergis u niet, het gaat hier echt om de staatsomroep (een term die we maar niet mogen gebruiken).

De meest markante perceptiemanagers zijn Matthijs van Nieuwkerk (DWDD)  en Jeroen Pauw (Pauw), maar eentje die ook van wanten weet, is onderzoeksjournalist Teun van de Keuken met zijn programma De Monitor.

De Monitor sluit naadloos aan op het actuele maatschappelijk ongenoegen, dus net als wat de SP doet, komt het volledig tegemoet aan het gevoel bij het volk. Teun van de Keuken speelt de Strijder des Vaderlands en het idee dat dit onafhankelijk is moet nog eens extra worden opgeroepen met de term onderzoeksjournalistiek.

Teun doet het goed en trekt daarbij alles uit de kast, van dramatische aankondiging van de t behandelen misstanden op de sociale media tot het aan het woord laten van slachtoffers. Ook bezoekt hij vaak heel streng en doortastend personen en instanties die debet zouden zijn aan de ellende.

Het mag ons niet verrassen dat een willekeurige aflevering van De Monitor straks over een jaar of twee gewoon als nieuw kan worden herhaald. Want het gaat er niet om dat wat Teun aankaart wordt opgelost, maar dat de publieke verontwaardiging van het volk over misstanden ergens langs kan worden weggeleid.


In het nog te verschijnen ‘Burgers kalluman! Deel 2’ komen nog meer voorbeelden voorbij.

4 gedachten over “Burgers Kalluman! Deel 1

  1. Net als Twitter en Facebook als andere sociale media die bliksem afleidens zijn en zorgen dat het alleen druk is in Den Haag met prinsjesdag….geen barricades,nauwelijks demonstranten…
    Heel veel problemen die worden aangekaart nadat iedereen ontsteld is geworden eindigen in onderzoeken en rapportages die onder deonderstesteen belanden twee kabinetten later…

  2. Adriaan, thanks for the support! Ik hoop dat anderen het ook een beetje kunnen/willen lezen/zien, ook al lijkt het ongeloofwaardig doordat deze waarheid eigenlijk te erg is om aan te nemen. Zo zijn er meer waarheden waar men liever niet aan wil en liever de boodschapper voor gek verklaart

  3. @Jan Spierings interessant dat je dat noemt. Komt in deel twee van deze blog dat gaat over nog meer manieren om het volk met het #ProgrammaKanalisatie koest te houden door middel van controlled opposition. In die blog minimaal vier volgende voorbeelden.

Een reactie plaatsen