Burgers moeten boeten voor de onkunde van gemeenten

Burgers moeten boeten voor de onkunde van gemeentenHet gaat nog niet voor iedereen op, maar wacht maar! Als burgers staan we echt met onze ruggen tegen de muur. We staan machteloos en ook al denken we de rechtelijke macht achter ons te hebben, dan is er naast de overheid altijd nog de vijand: tijd!

Door Ray Heijder

Volgens de Participatiewet moet een gemeente (artikel 52) vier weken na de aanvraag automatisch een voorschot van tenminste 90 procent van de uitkering verstrekken aan aanvragers die aan alle voorwaarden voldoen maar waarvan nog niet is vastgesteld of uitgesloten of zij recht hebben op bijstand.

Dit gebeurt niet bij alle gemeenten! Behalve dat de termijn niet wordt aangehouden, schenden gemeenten ook het minimum van 90%. Een concreet voorbeeld daarvan is de gemeente Enschede, zo lazen we in Binnenlands Bestuur:
Enschede bewust in gebreke met voorschotten bijstand


Misdrijf met grote gevolgen

Zo’n bericht over Enschede leest gemakkelijk weg en je zou er snel overheen stappen als één van de vele onzorgvuldigheden van gemeenten. Maar als je iets alerter bent, dan realiseer je je dit:

  • Het is veel meer dan een onzorgvuldigheid, namelijk een misdrijf!
  • Het heeft vertrekkende negatieve (mogelijk desastreuze) gevolgen voor de burger!

Misdrijf
Dat Enschede in gebreke blijft, is veel te zacht uitgedrukt, want ze overtreedt de wet en ook nog eens bewust. Vanuit een ander perspectief zou dat direct als een misdrijf worden aangemerkt, namelijk als de burger de dader zou zijn. Die zou er direct en zonder pardon voor worden gestraft; de Participatiewet is dan ineens 100% heilig en regels zijn regels meneer of mevrouw!

Maar een gemeente komt er gewoon mee weg, zoals zo vaak!

Grote gevolgen
Dit misdrijf van de gemeente heeft hoe dan ook gevolgen voor de aanvrager van bijstand. Die kunnen zelfs zo desastreus zijn, dat ze het begin zijn van een onoplosbare schuldenproblematiek. Dat kan toch nooit de opzet zijn? Zeg me dat het het niet waar is dat het bewust kapot maken van de burger een geheime agenda zou kunnen zijn!

Punt is dat voor een gemeente geldt:

Time is on our side

Dat is voor de burger zoals in veel andere gevallen tegenovergesteld: er is geen tijd te verliezen. Als je een aanvraag voor bijstand doet, is dat meestal in een acute situatie van behoefte. Je hebt dan bijna per definitie geen buffer, want als je die wel zou hebben, zou je als burger zelf al min of meer in overtreding zijn. Hoewel er in enkele gevallen mensen nog wel wat geld in reserve hebben en dat dit ook mag binnen de wettelijke kaders.

Maar meestal is de situatie dat mensen in acute problemen komen als er na vier weken geen voorschot wordt overgemaakt. Hoe langer betaling uitblijft, hoe langer dit zich zal gaan doorvertalen in problematiek op langere termijn. Dat zouden gemeenten juist moeten helpen voorkomen!


Kul argumenten

Een gemeente moet wel heel goede argumenten hebben om de Participatiewet keihard te overtreden!

Maar elk te bedenken argument is flauwekul! Per definitie, want als er een geldig argument zou bestaan dat zo sterk is om een misdaad te rechtvaardigen, zou de Participatiewet direct moeten worden gerepareerd.

De meeste gemeenten, zoals in het voorbeeld ook Enschede, gebruiken als argument dat zij de burgers juist willen beschermen tegen verplichte terugbetaling van voorschotten als later blijkt dat er toch geen recht op uitkering was.

Dit is een absoluut kul argument en bedoeld om het onvermogen van gemeenten tot beoordeling af te wenden op de burgers.

Zo moeten burgers boeten voor de onkunde van gemeenten! Door het hele sociaal domein wemelt het van dergelijke onterecht schuld die burgers moeten dragen doordat gemeenten niet kunnen omgaan met de taken en verantwoordelijkheden die ze hebben gekregen bij de decentralisaties.


Beleidsruimte fuseert met crimineel overheidsgedrag

In Nederland lijkt het er steeds meer op dat, zowel landelijk als lokaal, beleidsruimte en crimineel overheidsgedrag met elkaar fuseren. Ofwel dat de overheid misdaden kan plegen (want dat is precies wat de wet overtreden is).

De rechtelijke macht en iedereen die nog een gevoel voor sociale gerechtigheid heeft zouden hier eigenlijk onmiddellijk tegen in verzet moeten komen.

Dat laatste gebeurt echter niet en dat geeft aan hoe diep (heel diep) we zijn gezonken en de definitieve ondergang in een ras tempo tegemoet gaan als er niet gauw wat verandert.

Een reactie plaatsen