Case Heijder

Tot nu toe verschenen...

5 januari 2018 - Terug stoppen waar het vandaan kwam

Gemeenten onderhandelen niet met ‘terroristen’ en als zij tot iets besluiten, kan dat nooit afgedwongen zijn door een burger. Nee, het is dan net als bij God een onverdiende gunst (ook bekend als ‘genade’). Er moet sprake van een ander scenario zijn om de gemeentelijke reactie van gisteren te verklaren.
Lees 5 januari 2018...


4 januari 2018 - Ja en nu?

Reactie van de klantmanager bij de gemeente Apeldoorn op de e-mail van gisteren: annulering van het voortgangsgesprek. Zonder toelichting of enig boe of bah. Apart!
Lees 4 januari 2018...


3 januari 2018 - Het begint weer lekker

Het brommertje dat de post van de gemeente Apeldoorn komt brengen levert voor 10:00 uur een brief af bij Ray Heijder. Het is weer raak, nieuwe fratsen van de gemeente. Het houdt niet op, niet vanzelf.
Lees 3 januari 2018...


1 januari 2018 - Bijna twee jaar ellende

Over ruim twee maanden is het zover, Ray Heijder is dan twee jaar afhankelijk van de grillen van de gemeente Apeldoorn. Een lange periode van een gemeentelijk ambtsverzuim van nota bene een ingezetene van een andere gemeente, namelijk gemeente Epe. Uit niet valt op te maken dat er hoop is dat het in 2018 beter zal gaan, daarom goed om het jaar direct te starten met het opbouwen van een online dossier dat iedereen kan volgen.
Lees 1 januari 2018...

De case Ray Heijder

Sinds maart 2016 is Ray Heijder, burgerrechercheur van burgerkracht centraal, in de greep van de gemeente Apeldoorn.

Met deze gemeente is hij tot op de dag van vandaag in een strijd verwikkeld, waarbij hij eerst zes maanden helemaal zijn burgerrecht niet kreeg en volledig financieel in de steek werd gelaten. Later kreeg hij wat meer voor elkaar, maar een absoluut minimum.

Hij schrijft aan een boek om het onrecht te openbaren aan het grote publiek en wellicht met de verkoop de aan hem toegebrachte schade van duizenden euro's te compenseren. Nu al vooruitlopend op het vervolgboek wordt hier online een dossier opgebouwd voor de nieuwe periode vanaf 1 januari 2018.