Contactmogelijkheid met gemeentebestuur is nep

Contactmogelijkheid met gemeentebestuur is nep

Gemeenten communiceren met burgers naar hun eigen maatstaven. Omgekeerd kan en mag nooit het geval zijn. Dit wordt zo consequent gevolgd dat het lijkt alsof er een speciaal protocol voor bestaat. Dat is dan ook zo, maar daar gaat het nu even niet om. Communiceren met gemeentebesturen vanuit burgerinitiatief is onmogelijk. Toch probeert BurgerkrachtCentraal het voortdurend, maar juist om telkens aan te tonen dat het volstrekt kansloos is, als burger communiceren met het gemeentebestuur.

Door Ray Heijder

Bij alle gemeenten kun je in contact komen met de burgemeester, wethouders en raadsleden. Prachtig zo’n open overheid toch?

Maar vergis je niet, die mogelijkheid is volslagen nep! Doe het eigenlijk maar gewoon niet! Dat je op een gemeentelijke website een e-mailadres bij een bestuurder kunt vinden, is slechts leuk en aardig voor de bühne en alleen schone schijn.

Het adres gebruiken om een e-mail te sturen heeft geen enkele zin. Ook niet als je dit via een centraal punt doet zoals de gemeentesecretarie of de griffie. Het zeer beperkte voordeel van het laatste is dat je op de lijst inkomen stukken komt te staan. Maar daar heb je uiteindelijk ook niets aan.


Ervaring

Ik roep niet zomaar wat. Ik heb zelf ervaring met vele en vele e-mails en brieven die ik naar wethouders en dergelijke heb gestuurd. Bovendien heb ik van dichtbij mogen zien hoe ook andere burgers dit deden. Ook vele en vele keren. Het resultaat was altijd hetzelfde:

Geen enkele reactie of een reactie die louter neerkwam op het afserveren van de inbreng via dooddoeners.


Geen enkele reactie

De meest hufterige, maar helaas zeer vaak voorkomende dooddoener op een brief of e-mail van een burger richting het gemeentebestuur is:
Geen enkele reactie!

Nog even los van de wettelijke voorschriften hieromtrent en de trend van gemeenten om wetten zonder schaamte gewoon aan hun laars te lappen, is dit zeer onfatsoenlijk en mensonwaardig.

De ervaring leert dat herinneren of rappelleren  totaal geen zin heeft. Natuurlijk zal het wel te maken hebben met hetgeen de burger aankaart en de diepgang (impact) daarvan.

Deze manier van ‘silent treatment’ (doodzwijgen) kan een burger tot waanzin drijven! Zou dat de bedoeling zijn? Nee toch? Of wel?


Reactie van de azijnpisser

Vooral op het niveau van raadsleden kun je toch ineens wel een reactie krijgen. Maar die is ten eerste nooit inhoudelijk en ten tweede druipt deze van het azijnzuur. Vaak gaat het om een raadslid dat zich even wil laten gelden en als een wijsneus met mooie uitdrukkingen komt om jou vooral te wijzen op de toon en woordkeuze in je e-mail of brief. De inhoud wordt volledig genegeerd.

Soms lukt het om een raadslid op social media uit zijn of haar schulp te laten komen. Zo kun je al gauw een inhoudsloos maar wel fel Twitterlijntje opbouwen waarbij je zo’n raadslid bedoeld of onbedoeld op de kast krijgt en de officiële gedragscode voor deze functionarissen al snel wordt geschonden. Maar niemand die dat wat interesseert.

Behalve het entertainment voor de eventueel meekijkende bühne schiet dit allemaal niets op en wordt opnieuw bewezen dat de contactmogelijkheid met gemeentebestuur nep is.


Lijst ingekomen stukken

Een lichte hoera stemming komt op bij jou als burger als je nog wat onervaren bent met zinloze communicatie met gemeentebesturen en jouw brief of e-mail op de Lijst ingekomen stukken terechtkomt. Je denkt dan dat er wat met jouw inbreng gaat gebeuren. Niets is echter minder waar helaas.

Jouw brief krijgt één van de twee statussen: Ter kennisgeving aangenomen of In handen gesteld van het college ter afdoening.

Beiden komen helaas op hetzelfde neer: we doen er als gemeente helemaal niets mee.

Bij ter kennis aannemen weet je direct dat men de maling heeft aan wat jij schreef (als het al werd gelezen!)

Bij In handen gesteld van het college ter afdoening lees je nog iets van een aangekondigde actie wat je dan hoop geeft. Immers, je bedrage wordt kennelijk aan het college overgedragen en dat zou men toch alleen doen als je inderdaad iets van een punt hebt? Anders zou het toch blijven hangen in ter kennisgeving aangenomen?

Vergeet het maar!
Waarschijnlijk ga je never nooit meer wat horen, alsof het college voor eeuwig je brief ter afdoening in handen blijft houden. Een herinnering sturen heeft geen zin. Daar krijg je geen antwoord op. Zelfs als je alles online zet zodat iedereen kan zien hoe de gemeente jou totaal negeert, werkt niets uit. Waarschijnlijk is de arrogantie van gemeentebesturen zo groot dat ze denken: “Nou en, dan doe je dat toch lekker, burgertje!”


Alleen als het te link wordt

Mocht je iets aankaarten waarbij de gemeente snel inziet dat zij zich er een buil aan kan vallen, dan maak je nog wel enige kans op een inhoudelijke reactie. Ook in gevallen waarbij ze risico loopt op problemen vanuit de wet. Gemeenten weten dat snel in te schatten en bij twijfel gaat je brief even snel langs de juridische afdeling.

Ook de reactietermijnen houden gemeenten goed in de gaten. Overal waar ze niet nat kunnen gaan, overschrijden ze die termijnen of negeren die compleet. Waar het tricky wordt, krijg je precies op tijd een reactie desnoods inhoudelijk gebakken lucht. Maar dan is er wel gereageerd hè?


Een voorbeeld

Ik kan tientallen echte voorbeelden geven van de hierboven beschrijven praktijk, maar pak er eentje bij die vandaag is binnengekomen. Een net zo inhoudsloos gemeentelijk hoopje braaksel als ik zo gewend ben.

Aanleiding was een brief van mij aan acht gemeenten in de Achterhoek. Ik schreef de gemeenteraden over het bewust in de fout gaan door het college van burgemeester en wethouders van één van de acht gemeenten bij de Aanbesteding uitvoering Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dit schreef ik:
Achterhoekse gemeenten gaan bewust de fout in

Ik nam deze actie om de acht gemeenteraden te attenderen op de onrechtmatigheid en de mogelijke gevolgen.

Geen enkele gemeenteraad reageerde!

Tot op vandaag: de gemeente Berkelland weet er toch iets van een reactie uit te persen na bijna twee maanden, te weten kots!

Mooi om te zien is dat mijn brief aan de orde is geweest in de raadsvergadering. Zou men er echt achter de oren krabbend intensief naar gekeken hebben? Of is er na een heel snelle blik zo overheen gestapt net als bij de waarschijnlijk vele andere inkomen stukken?

Mijn brief heeft in elk geval niet tot vragen bij de raad geleid of aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. Opmerkelijk want ik spreek in mijn verhaal toch over indringende zaken.

Moet is er dus maar uit opmaken dat de voltallige gemeenteraad het helemaal prima vindt dat het college bewust in de fout gaat?

Mag ik mij wederom bevestigd zien in mijn vooroordeel dat gemeenteraden in een bestuurlijk coma volledig wegkijken van misstanden?

Wat een bestuurlijke armoede, ook in Berkelland!

 

Een reactie plaatsen