Voorschot

Het voorschot op de bijstandsuitkering waarop een belanghebbende onder voorwaarden recht heeft, staat beschreven in artikel 52 van de Participatiewet.

In hoeverre gemeenten in de online informatievoorziening recht doen aan dit wetsartikel door er (juist) over te berichten op hun websites maakt deel uit van de BKCkeuring waaraan we alle gemeenten onderwerpen.

Naar Alle keuringen >