Disclaimer

Deze website is gebaseerd op het Woord van God de Bijbel. De sociale kwesties die worden aangekaart zoals misstanden, misdrijven van de overheid en wat al dies meer zij, staan daar niet los van aangezien deze voortkomen uit de satanische macht die daarin staan beschreven. 

Zoveel mogelijk wordt gewerkt met inspiratie van de Heilige Geest, maar het blijft mensenwerk.

Dus blijf alert en neem niet alles maar aan zoals u al zo vaak doet.

Storende fouten op deze website kunnen worden gemeld via info@burgerkrachtcentraal.nl of via het formulier bij Contact.


Geschillencomissie

Ten aanzien van de beheerder en auteur van www.burgerkrachtcentraal, deze website, kan worden opgemerkt:

Wie problemen met Ray Heijder heeft, kan 24/7 terecht bij de Geschillencommissie (tevens Raad van Toezicht) bestaande uit God, Jezus en de Heilige Geest.

Leg eventuele grieven daaraan voor in een oprecht gebed en Ray Heijder zal door de commissie worden aangesproken en indien nodig gecorrigeerd.