Don’ts, onbehoorlijk gemeentelijk maatwerk

Don'ts

Don'ts - 15 dec

Don'tMisschien kunnen we eens luisteren naar elkaars argumenten?
Hoor of lees je deze zin, dan kun je op je klompen aanvoelen dat een oplossing of concrete actie nog wel 'even' op zich laat wachten. Hopelijk heb je op dat moment geen dringende behoefte of nood. In bestuurlijke en ambtelijke omgevingen wordt deze vertragingstactiek vaak gebruikt. Wat belangrijk is om direct op te pakken, wordt zo dagen, weken, maanden of jaren vooruitgeschoven.

Don'ts - 6 dec

Don'tAls u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat de gemeente op uw aanvraag beslist. Als dat tot financiële problemen leidt, kunt u soms een voorschot krijgen.
Dus het moet eerst tot financiële problemen leiden en dan is het ook nog maar SOMS dat je een voorschot kunt krijgen. In alle andere gevallen berust de gemeente dus in financiële problemen bij inwoners. Als dat geen creatie van armoede is in plaats van bestrijding!

Don'ts - 4 dec

Don'tDe voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere...
Wat zijn dan de andere voorwaarden? Oké die staan allemaal in de Participatiewet. Als het dan teveel moeite is om ze allen te vertalen naar de website, geef dan een link naar die wet.

Don'ts

Don'tAls u een uitkering aanvraagt, kan het een tijdje duren voordat u geld ontvangt.
Dat klinkt misschien vriendelijk 'een tijdje', maar het is niet duidelijk. Als er verder geen melding wordt gedaan van de wettelijke beslistermijn van 8 weken (die ook nog één keer kan worden verlengd) heb je niets aan deze informatie. Aardig doen tegen de burger is helemaal prima, maar blijf daarbij ook duidelijk!
Don'ts

Don'tU kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is.
De aanvrager van een bijstandsuitkering moet bewijzen aanleveren voor de afhandeling van de aanvraag door de gemeente. Om het voorschot te krijgen, hoeft niet apart iets te worden bewezen. Het voorschot moet onder de voorwaarden die zijn gesteld in de Participatiewet automatisch aan de belanghebbende worden verstrekt.
Don'ts

Don'tU kunt alleen een voorschot krijgen als u echt geen geld meer heeft om van te leven. Elke situatie wordt apart bekeken.
Zo staat het niet in artikel 52 van de Participatiewet. Het voorschot moet automatisch worden verstrekt (uitbetaald) binnen 4 weken na het indienen van de bijstandsaanvraag en vervolgens elke 4 weken zolang de aanvraag in behandeling is.

Het 'echt geen geld meer' hebben is ook nog eens erg suggestief en subjectief, zo van 'je hebt vast nog wel ergens iets achter de hand, maar als wij als gemeente geloven dat alles echt (maar dan ook echt echt) op is, dan krijg je een voorschot'.

Dat elke situatie apart wordt bekeken is sowieso evident. Elke bijstandsaanvraag wordt individueel beoordeeld en niet op een grote hoop gegooid met andere aanvragen, waarna eens wordt bepaald wie wat krijgt.

Don'ts - 4 dec

Don'tStrenge arbeidsverplichtingen
Waarom staat er bij sommige gemeenten dit kopje boven de informatie over arbeidsverplichtingen die verbonden zijn aan een bijstandsuitkering? Waarom staat er niet alleen 'Arbeidsverplichtingen'? Wat voegt 'strenge' daadwerkelijk toe anders dan intimidatie en afschrikking? Gemeenten, toe hou daar eens mee op!

Don'ts

Don'tVoorschot op bijstandsuitkering aanvragen.
Een bijstandsuitkering vraagt de belanghebbende aan, het voorschot niet. De bijstandsuitkering is een product van de gemeente. Het voorschot is onder voorwaarden inbegrepen en is er niet om apart te worden aangevraagd.

Don'ts

Don'tU kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt.

Niet 'kunt', maar 'zal'!
Het 'niet genoeg geld' criterium wordt in relatie tot het voorschot niet genoemd in de Participatiewet.En wat is niet genoeg? Wie bepaalt dat? Het voorschot moet simpelweg worden verstrekt als de afhandeling van de bijstandsaanvraag langer dan 4 weken duurt. Dat staat in de wet!

Een ander verhaal is wanneer een gemeente extra ruimhartig is en de aanvragen direct wil helpen, dus veel eerder dan na 4 weken. Dan is het wel redelijk om de aanvrager te vragen om aan te tonen dat er broodnood is. Maar dat zou onder een aparte noemer (broodnood dus) moeten worden vermeld.

Don'ts

Don'tHet moet bijna zeker zijn dat u een bijstandsuitkering gaat ontvangen.
Dit mag niet als voorwaarde voor het voorschot bijstand worden gehanteerd. In de Participatiewet staat het anders, namelijk dat bij de aanvraag het niet duidelijk mag zijn dat er geen recht op uitkering is. Dat is echt iets heel anders.

Maatwerk, allemaal leuk en aardig, maar wat als de creativiteit van de gemeente doorslaat?

Wat als tekstpassages de gemeente nét wat beter uitkomen, maar helemaal niet in het burgerbelang uitpakken?

Wat als daardoor Participatiewet wordt geschonden?

Met Don'ts verzamelen voorbeelden van hoe het niet moet.