Handel in consulenten werk & inkomen

Handel in consulenten werk & inkomen

Dossier: Legale mensenhandel

1 september 2019

Als je een beroep doet op de Participatiewet bij je gemeente, bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering, dan denk je misschien met ambtenaren te maken te hebben. Dat is echter in veel gevallen niet zo. Grote kans dat jouw consulent werk en consulent inkomen via de legale mensenhandel door een commercieel bedrijf zijn verhuurd aan jouw gemeente. Als andere naam voor 'consulent' komen we overigens ook 'klantmanager' tegen.

Onder meer YER is een bedrijf dat daar sterk in is en flink geld verdient aan het verhandelen van mensen. YER levert aan ongeveer 150 gemeenten goed gekwalificeerde en hoogopgeleide arbeiders. Ze moeten minimaal een Hbo-opleiding hebben afgerond, bijvoorbeeld SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening). Bovendien moeten ze kennis hebben van de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet of schuldhulpverlening.

Bovendien wordt er doorgaans om twee jaar of meer ervaring gevraagd. De kandidaten worden dus ergens weg gekaapt.


Detachering, geen ambtenaren

De consulenten zijn niet in dienst van een gemeente, maar van bedrijven zoals YER. Ze werken op basis van detachering en zijn geen ambtenaren.

Op deze manier gaat er een aanzienlijk extra bedrag naar de commercie bovenop het salaris van de professional.


Voor de gemeente, niet voor de burger

De gedetacheerde consulenten hebben een duidelijke opdracht: onderzoek naar doelmatigheid en/of rechtmatigheid. Alles eromheen is bijzaak.

Dat doen zij bovenal in het belang van de gemeente. De burgers en de menselijke maat komen op de tweede plaats.

De professionals worden (anders dan ambtenaren) afgerekend op resultaat voor de klant (de gemeente). De detacheerder wil graag blijvend kunnen factureren.

Het is de gemeente die een sociaal beleid en een bepaalde houding tegenover inwoners kiest. Daar wordt de juiste consulent bij gezocht.

Voor de cliënt (de hulp vragende burger) is het verwarrend, doordat ze ten onrechte in de veronderstelling zijn dat de consulent het goed met hem of haar voor heeft. Maar een consulent heeft het goed voor met zijn detacheerder en de eigen carrière. En hij of zij weet dat het de gemeente is uit wiens hand men eet en wiens taal men dus spreekt.

Zijn er dan helemaal geen consulenten die wat met de menselijke maat hebben?
Ja dat wel, maar alleen als de opdrachtgevende gemeente daar specifiek om vraagt.


Wisselende contacten

Met consulenten wordt veel geschoven van gemeente naar gemeente. Bij het solliciteren zijn ze daar akkoord mee gegaan. Het wordt juist als voordeel gezien door de professional.

Je breidt als consulent voortdurend je netwerk op en kunt doorlopend rekenen op interessante opdrachten.

Voor de cliënten is het helemaal geen voordeel, maar daar gaat het ook niet om. Telkens nieuwe gezichten, opnieuw kennismaken, slechte (of geen) overdracht van jouw cliëntdossier en vooral geen persoonlijke band kunnen opbouwen.

Vastigheid in de relatie met jouw consulent is nou juist niet de bedoeling.

Vooral een commercieel ingevlogen consulent ziet strak toe op doelmatigheid en/of rechtmatigheid en moet boven emoties staan. Hij of zij mag zich op geen enkele manier vereenzelvigen met (echt inleven in) de cliënt en is slechts voor de show 'outreachend' met een 'Eropaf-mentaliteit'.

We denken wel eens dat tijdens de opleiding een consulent een week lang een hamster heeft mogen verzorgen en tenslotte verplicht de kop van het beestje heeft moeten afbijten.

Een consulent geeft niet om burgers!


Consulenten werk & inkomen