Wsw’ers oude stijl | Dossier: Legale mensenhandel

Wsw'ers oude stijl

Dossier: Legale mensenhandel

8 augustus  2019

Een bijzondere groep handelswaar voor de legale mensenhandel wordt gevormd door de Wsw'ers oude stijl. Zij zijn echter nog het beste af. De persoonlijke reden waarom ze een Wsw-indicatie hebben, is misschien niet zo leuk, maar daar zit de Wsw'er niet (meer) mee. Die weet dat zijn/haar leven is zoals het is en wil er het beste van maken. En dat betekent ook prettig werken voor een echt salaris.

Helaas is het voor zolang het nog duurt, want de Wsw'ers zijn de dinosauriërs onder de handelswaar; zij sterven uit. De Wsw is al de nek omgedraaid.

Eind 2018 waren er nog bijna 83.000 Wsw'ers en het worden er steeds minder, de afgelopen jaren was de krimp per jaar ongeveer 4.000.


Wat is een Wsw'er?

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is destijds gemaakt voor mensen (Wsw'ers) die een beperking hebben en die willen werken, maar die door hun beperking niet zelfstandig in een regulier bedrijf kunnen functioneren. Zij hebben zogezegd een arbeidshandicap.

Mensen kunnen door een aantal oorzaken een arbeidshandicap hebben: een lichamelijke, een verstandelijke, een psychische oorzaak of een combinatie hiervan. Door de Wsw kunnen mensen met een arbeidshandicap werk doen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Dit onder zo normaal mogelijke omstandigheden en als het kan bij een gewone werkgever.

Erkend Wsw'er ben je na geslaagde indicatie door het UWV. Indiceren vraag je zelf aan, maar is vrijwillig.


Wsw'er oude stijl

Nieuwe instroom in de Wsw is sinds 2015 niet meer mogelijk. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, hebben hun plaats gehouden. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) verdwijnt op termijn, maar blijft bestaan tot de laatste Wsw’er met pensioen gaat of overlijdt.

Voor wie op 31 december 2014 een tijdelijk Wsw-dienstverband had, besliste de gemeente over verlenging van dit contract. In dat geval bleef je ook Wsw'er oude stijl. De gemeente kon ook besluiten geen contract te geven. Dan moest je een andere oplossing vinden (daarover in een ander arrtikel).

Mensen die op 31 december 2014 wel een Wsw-indicatie hadden, maar geen contract, kwamen niet meer in de sociale werkvoorziening. Dat gold ook voor mensen die op 31 december 2014 met een Wsw-indicatie op de wachtlijst stonden. Hoe het hen verging als niet-Wsw'er, lees je later in een ander artikel.


Voorwaardelijke liefde

In de uitingen van de overheid over Wsw'ers klinkt nog best liefde. Men heeft het goed voor met ze, zo lijkt het.

De Wsw kent drie doelstellingen:

(1) Realiseren van arbeid onder aangepaste omstandigheden;
(2) Behouden en zo mogelijk bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de arbeidsgehandicapte;
(3) Zo mogelijk realiseren van uitstroom naar een reguliere baan.

Ook de maatschappij lijkt dat de arbeidsgehandicapten te gunnen.

Maar van echte liefde voor de arbeidsgehandicapte is geen sprake, immers de Wsw wordt afgebouwd sinds 2015 en zal uiteindelijk niet meer bestaan. Wat er voor in de plaats komt, is niet zo mooi (dat komt nog in een ander artikel aan bod).

De uitvoering van de Wsw is een taak en verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij kunnen die zelf uitvoeren of overdragen aan een sw-bedrijf.

De liefde van gemeenten voor de Wsw'ers staat daarbij onder druk van geld. Gemeenten krijgen voor de uitvoering subsidies van het Rijk, maar daar wordt steeds meer op beknibbeld. Onder de druk van minder geld en het geharrewar door het hele land bij de vragen 'zelf uitvoeren of uitbesteden aan een sw-bedrijf?' en 'moeten we het weer zelf doen en weghalen bij het sw-bedrijf?' bekoelt de liefde voor de Wsw'ers nogal eens en ervaren zij onzekere tijden. Gelukkig behouden de Wsw'ers hun rechtspositie, maar toch... leuk is het niet die wisselende tijdingen.


Leuk werk! En dat is niet de bedoeling!

Het mooie van en voor de Wsw'ers oude stijl, is dat ze hun werk leuk vinden. Het geeft ze voldoening. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, maar spreek je een willekeurige Wsw'er (of kom  je er eentje in de media tegen) dan is het duidelijk:

Wsw werkt en Wsw'ers voelen zich geen handelswaar van de legale mensenhandel!

Dat is echter niet de bedoeling en daarom is de Wsw voor nieuwkomers de nek om gedraaid en let maar op (in een ander nog te verschijnen artikel) wat er men hen gaat gebeuren!