Eindelijk een bewijs van politieaangifte Rigtergroep

< dossier Schandaal Rigtergroep

Sinds 11 september 2017 betwijfelt BurgerkrachtCentraal of de gemeente Nijmegen wel echt politieaangifte heeft gedaan tegen Rigtergroep in Nijmegen in juli 2017. Om van die twijfel af te komen, is aan de gemeente gevraagd om een bewijs van die aangifte. Na veel getrouwtrek is er dan vandaag eindelijk opheldering!

Door Ray Heijder

BurgerkrachtCentraal hield tijdens het gesteggel om een bewijs van de politieaangifte rekening met twee scenario’s:

  • Er is helemaal geen politieaangifte;
  • De gemeente laat zich niet zomaar door een burger(initiatief) ter verantwoording roepen.

Vandaag blijkt dat uiteindelijk het tweede scenario van toepassing is en dat slechts door het zetten van zoveel mogelijk druk een gemeente overstag gaat richting burgers. Een trieste conclusie die overigens bekend moet voorkomen. Zoals u weet moeten burgers in toenemende mate vechten voor hun rechten tegen gemeenten tot aan de rechter aan toe.

Toch hou ik het erop dat de ontwikkeling van vandaag, het ontvangen van bewijs van een politieaangifte, goed nieuws is. Als de aangifte niet had bestaan, was dat toch het ergste horrorscenario geweest. Immers zijn er op basis van die aangifte ingrijpende maatregelen getroffen over de ruggen van de cliënten van de Rigtergroep en ten koste van het voortbestaan van de Rigtergroep zelf die nu failliet is.

Overigens ga ik er maar van uit dat het toegezonden bewijs (zie onderaan dit artikel) niet is vervalst, want ergens moet toch het vertrouwen weer beginnen. Of zouden we het toch nog bij de politie moeten checken? Nee toch? Of wel?

Ons aangekondigde bezwaar op het weigeringsbesluit van de gemeente Nijmegen om inzage in de aangifte komt hiermee te vervallen, eveneens het Wob-verzoek.


Maar we zijn er nog lang niet

Dat er zoveel gehannes nodig is geweest om eindelijk het bewijs van de politieaangifte te krijgen, laten we maar even voor wat het is. Gemeente Nijmegen heeft er vooral zichzelf mee gehad, want tussen 11 september 2017 en vandaag heeft het dankzij BurgerkrachtCentraal online te boek gestaan als onbetrouwbare gemeente. Eigen schuld!

Maar we zijn er nog niet, want het punt blijft staan dat er alleen nog maar sprake was van een politieaangifte en derhalve slechts een verdachtmaking. Er was geen veroordeling door een rechter en toch meende de gemeente Nijmegen als een olifant in een porseleinkast tekeer te kunnen gaan bij de ontmanteling van de Rigtergroep. Hiermee laat de gemeente Nijmegen zich nog steeds van haar slechte kant en het laatste woord is zeker nog niet gesproken.

We vermoeden dat pontificaal met naam en toenaam (zonder tussenkomst rechter) aangewezen schuldige (i.p.v. verdachte) Rigtergroep directeur Monique Neuféglise een en ander ook niet zomaar over haar kant zal laten gaan!


Toegezonden bewijs van politieaangifte

Toegezonden bewijs van politieaangifte

 

Een reactie plaatsen