Formele klachten rechtbank Gelderland

Lab 055/0578

Apeldoorn/Epe Proeftuin Participatiewet

Formele klachten rechtbank Gelderland

Gerelateerd aan de geschillen die hij heeft met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe heeft Ray Heijder twee klachten ingediend bij de rechtbank Gelderland. Hierbij is gebruik gemaakt van de online mogelijkheid tot het indienen van een klacht. De tweede klacht is gericht op de afhandeling van de eerste klacht.

Achtereenvolgens staat hieronder de tweede en de eerste klacht (in die volgorde).


Klacht 19 januari 2019

De klacht heden, 19 januari 2019 online ingediend:

Hierbij dien ik een klacht in tegen de rechtbank Gelderland vanwege de naar mijn mening procedureel onjuiste behandeling van de eerder deze maand ingediende klacht bij dezelfde rechtbank. De ontvangst van die eerste klacht is door de rechtbank direct na het online indienen per e-mail automatisch aan mij bevestigd alsmede schriftelijk op 4 januari 2019 met kenmerk 19-002.

In plaats van nader inhoudelijk bericht over de behandeling van mijn klacht ontving ik op 19 januari 2019 een poststuk van de rechtbank Gelderland. De inhoud is een begeleidende brief van de rechtbank waarin als zaaknummer ARN 18 / 5545 PW wordt genoemd. Verder is er een verweerschrift van de gemeente Apeldoorn in opgenomen vergezeld door 13 bijlagen (producties).

Mijn klacht van heden is de volgende:

De rechtbank is wel in staat om een begeleidende brief op te stellen met een verweer van de gemeente Apeldoorn, maar kennelijk niet om mij voor die tijd reactie te geven op mijn klacht of desnoods iets te melden in de zojuist genoemde begeleidende brief.

Nu is de zending van 19 januari 2019 rauw op mijn dak gevallen, versterkt het mijn verbazing alleen maar en worden de vragen van de eerste klacht nog nijpender:

- Is er nou wel of geen zaak?
- Beschouwt de rechtbank het beroepsschrift nu toch wel als compleet?
- Of wordt er nog gewacht op een kopie van een bewijs van een niet bestaande beslissing?
- Is de nota voor griffierechten nu wel of niet terecht?

Ik heb alles afwegende het vermoeden dat het volgende heeft gespeeld en speelt:

Na het ontvangen van mijn klacht heeft de rechtbank ingezien dat ik gelijk heb, maar dat (nog) niet aan mij teruggekoppeld. Vervolgens is er door de rechtbank contact opgenomen met de gemeente Apeldoorn om haar te informeren over de fouten die zij heeft gemaakt en om aan te geven dat er een ongemakkelijke situatie dreigt te ontstaan voor de rechtbank en de gemeente.

De gemeente Apeldoorn is vervolgens in een spoedmodus gesprongen en heeft snel een antwoord geformuleerd op mijn brief van 21 juni 2018. Daarbij is er voor een constructie ('escape') gekozen om mijn aanklacht om te dopen tot een herzieningsverzoek. Daarmee kon zij dit laten opvolgen door een herzieningsbesluit. Hierin wijst ze mijn grieven uiteraard af. Ik kan binnen 6 weken bezwaar maken. Dat zal ik ook doen omdat ik veel aanknopingspunten heb om het herzieningsbesluit onderuit te halen (mede door nieuw verkregen feiten dankzij de nieuwe AVG-wetgeving -na inzageverzoek-).

Vervolgens had de gemeente nog een ruime week extra tijd om het verweer in elkaar te knutselen. Dat ligt nu voor ons. Dit verweer zie ik als haastig in elkaar gezet stuk voor schadebeperking (damage control). Maar het kan ook een daadwerkelijk verweer zijn omdat de gemeente Apeldoorn (in tegenstelling tot de eiser) wel bekend is met een op handen zijnde rechtszaak.

De argumenten van de gemeente Apeldoorn in het verweer deugen volgens mij niet en daarom wil ik nu de zaak alsnog (terwijl ik al wilde opgeven) zeker door laten gaan. Ik maak daartoe alsnog spoedig de griffiekosten over.

Ik ga ervan uit dat de volgende stap in de procedure een zitting bij de rechtbank zal zijn. Daarin zal ik in een betoog het verweer van de gemeente Apeldoorn pareren. Voor die zitting zal ik dat betoog nog op schrift aan de rechtbank sturen.

Ik verwacht van de rechtbank de uitnodiging voor de zitting en uiteraard afhandeling van mijn twee klachten.

De twee klachten staan ook online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/formele-klachten-rechtbank-gelderland/


Klacht 2 januari 2019

Het door de rechtbank Gelderland op 2 januari 2019 ontvangen klaagschrift:

Op 15 oktober 2018 heb ik digitaal een beroepsschrift ingediend tegen de gemeente Apeldoorn en dat ziet op het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie. Ik heb uitgebreid stukken bijgevoegd bij het digitaal indienen. Aanleiding: de gemeente Apeldoorn heeft helemaal niet gereageerd, dus ook geen beslissing genomen. Dat blijkt ook uit mijn stukken.

Vervolgens kreeg ik een brief van de rechtbank met het verzoek om een kopie van de beslissing. Dat is zeer opmerkelijk, want hoe kan iemand kopie maken van een bewijsstuk van een beslissing die niet is genomen? Is dat een blanco A4-tje of iets dergelijks?
Ik heb er nog over gebeld met de griffie en daar gaf men aan dat ik maar een brief moest schrijven.

Ik dacht:
Hoezo, heb ik niet al gedaan wat ik kon doen?
Is de rechtbank nu niet aan zet?
Heeft het wel zin om de rechtbank in te schakelen?
Is hiermee niet evident dat de gang naar de rechter voor de burger wordt geblokkeerd?
Werken de gemeente Apeldoorn en de rechtbank samen om mij te ontmoedigen?

Ik besloot er maar van af te zien in de veronderstelling dat er toch geen recht valt behalen, iets dat mij al drie jaar bij de gemeente
Apeldoorn niet lukt. Mijn vertrouwen in de Rechtspraak zakte ook weg.

Maar wat schetst mijn verbazing? Met dagtekening 19-12-2018 krijgt ik een nota voor griffierechten in deze zaak.
Wat nu?
Gaat de rechtbank de zaak toch oppakken?
Of is dit een spookfactuur die vraagt om voor iets te betalen dat niet is geleverd.

Deze vreemde gang van zaken lijkt mij goed om als klacht bij u onder de aandacht te brengen.

Onderdeel van:
Lab 055/0578