Gaan Zutphen en Lochem een misdaad te plegen?

< dossier Zoekmaand Zutphen/Lochem

Lees ook de bonusblog van 29 oktober: Annelies de Jonge en Ingrid de Pagter partners in crime?


Geachte gemeenteraad van Zutphen en Lochem, geachte griffiers,

Gaan Zutphen en Lochem een misdaad te plegen?

Heden op 28 oktober 2017 kunnen we in De Stentor lezen dat aanvragers van een bijstandsuitkering in Zutphen en Lochem binnenkort te maken kunnen krijgen met een zoekmaand. Als dit onzalige plan wordt doorgevoerd, zouden de gemeenten Zutphen en Lochem zich op het criminele pad gaan begeven. Het zou een bewuste overtreding van de Participatiewet betekenen.
De Stentor:
https://www.destentor.nl/zutphen/straks-mogelijk-maand-wachten-op-uitkering-in-zutphen~a41f93e1/

DRINGEND ADVIES!
BurgerkrachtCentraal adviseert u om als gemeenteraad een absoluut veto uit te spreken tegen dit plan en het daarmee te blokkeren als hoogste bestuursorgaan.

Behalve dat uitkeringsgerechtigden worden beroofd van één maand uitkering, is dit een zeer perverse manier van een gemeente om begrotingstekorten te compenseren over de ruggen van burgers heen. Dit zou pure diefstal betekenen.

Er bestaat reeds een precedent in deze. In onder anderen de gemeente Apeldoorn wordt al geëxperimenteerd met een zoektijd van twee weken. De Ombudsman is hier reeds over gevallen, alsmede de Apeldoornse fractie van de ChristenUnie.

Hoogstens zou een zoektijd optioneel mogen zijn, maar dan nog zijn wij (BurgerkrachtCentraal) daar tegen omdat waarschijnlijk de burger om opportune redenen door de gemeente niet proactief zal worden geïnformeerd over de vrijblijvendheid ervan en het recht op bijstand vanaf dag één (de meldingsdatum).

U kunt meer lezen over de Apeldoornse situatie en commotie bij het lokale nieuwsmedium Apeldoorndirect:
https://www.apeldoorndirect.nl/politiek/zoektijd-bijstand-apeldoorn-niet-verplicht-20171026/

WAT DOEN WIJ VANAF NU?

[1] Hierbij hebben we u een zeer dringend advies gegeven wat u niet kan negeren;
[2] We gaan bovenop deze kwestie zitten en volgen wat u als gemeenteraden gaat beslissen;
[3] We doen een melding bij de Nationale Ombudsman van de plannen;
[update na verzenden brief: hier inmiddels gedaan]
[4] Mocht u instemmen met het plan, dan gaan we krachten verzamelen om u aan te klagen voor het bewust plegen van een misdrijf door overtreding van de Participatiewet.

Het zou helemaal mooi zijn als u de moeite zou willen nemen om BurgerkrachtCentraal (en het publiek) proactief te infomeren zodra u een standpunt en/of besluit heeft geformuleerd.

Hopende u voldoende te hebben ingelicht,

Deze brief staat ook online en is voor iedereen toegankelijk op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/gaan-zutphen-en-lochem-misdaad-plegen/

Ray Heijder
Sociaal innovator/onderzoeker BurgerkrachtCentraal
https://www.burgerkrachtcentraal.nl

Een reactie plaatsen