Gemeente Nijmegen past slinkse trucs toe inzake politieaangifte Rigtergroep

< dossier Schandaal Rigtergroep


Dit artikel is in een ander licht komen te staan door een ontwikkeling op 27 oktober 2017:
Eindelijk een bewijs van politieaangifte Rigtergroep


De burger komt geen stap verder bij de gemeente Nijmegen. Dat we verder zouden komen, lag ook niet in de lijn van de verwachtingen. Die zijn meer gericht op bevestiging van de oplichting en verduistering die er volgens BurgerkrachtCentraal gaande zijn bij het Nijmeegse gemeentebestuur met wethouder Bert Frings in de hoofdrol. Vandaag is nieuw materiaal binnengekomen van de gemeente die de vermeende oplichting en verduistering nog aannemelijker maken.

Door Ray Heijder

We hebben een brief ontvangen van het Juridische Zaken Advies en Control, ambtelijk onderdeel van de gemeente Nijmegen. Deze brief staat onderaan deze pagina afgebeeld.

De brief is een reactie op onze brief Naar gemeente Nijmegen op aanraden van de politie van 10 oktber 2017. In die brief vragen wij om een bewijs van de aangifte tegen de Rigtergroep in juli 2017. Lees goed: we vragen om een bewijs, niet om inzage.

In de reactie past de gemeente Nijmegen twee trucs toe, waar BurgerkrachtCentraal natuurlijk niet in zal trappen:

Truc 1: Wob-verzoek
Er wordt gesteld dat onze brief als een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt opgevat. Dit is een truc om te voorkomen dat wij alsnog een officieel Wob-verzoek gaan indienen. Gemeente Nijmegen behandelt namelijk geen Wob-verzoeken via e-mail:

Vanaf 1 november 2013 worden Wob-verzoeken die via de digitale weg bij de gemeente binnenkomen, niet (langer) in behandeling genomen. Verzoekers die hun Wob-verzoek toch nog digitaal opsturen, zullen in de gelegenheid worden gesteld om dat alsnog per brief te doen.
https://www2.nijmegen.nl/content/554583/verzoek_wet_openbaarheid_van_bestuur

BurgerkrachtCentraal zal alsnog een Wob-verzoek indienen. Niet om inzage in de aangifte, maar om een bewijsstuk van het bestaan van een aangifte.

Overigens lijkt de ontvangen brief een heuse Wob-beschikking, want in de voet staat ‘WOB beschikking Burgerkracht centraal’

Truc 2: Introductie van ‘Inzage’
Gemeente Nijmegen verandert het verzoek van BurgerkrachtCentraal eenzijdig. Ineens moet het lijken alsof wij om inzage in de aangifte hebben gevraagd. Dit is volstrekt niet het geval. Wij vragen uitsluitend naar een bewijs van het BESTAAN van de aangifte.

Wat men vervolgens doet is (de niet gevraagde!) inzage te weigeren op basis van terechte gronden. Zo leidt men de aandacht af van het oorspronkelijke verzoek waar die gronden geen betrekking op kunnen hebben en meent zo het verzoek te kunnen afserveren.

Overigens begrijpen we wel dat inzage in iets wat niet bestaat niet mogelijk is! Om dit schandalige feit te verhullen, is de afleidingstruc nodig.

BurgerkrachtCentraal zal het verzoek opnieuw inbrengen waarbij we benadrukken dat we niet om inzage vragen maar om bewijs van het bestaan van de aangifte.

BurgerkrachtCentraal direct gebruikmaken van de voorgestelde bezwaarprocedure, al is het alleen om het op de agenda houden van deze kwestie en om te voorkomen dat het in een doofpot terecht komt.


Samenvattend: de vervolgstappen
  • Vandaag dient BurgerkrachtCentraal een nieuw verzoek in bij de gemeente Nijmegen om een bewijs te verkrijgen van de aangifte tegen de Rigtergroep in juli 2017. Dus geen verzoek om ‘inzage’.
    [zie inmiddels hier >]
  • Het indienen van een formeel Wob-verzoek gaat deze week alsnog door.
  • Mogelijk ten overvloede zal vandaag ook de bezwaarprocedure worden ingezet. Om zoveel mogelijk ijzers in het vuur te houden in deze onverkwikkelijke zaak.

De ontvangen brief

Gemeente Nijmegen weigert inzage politieaangifte Rigtergroep

Gemeente Nijmegen weigert inzage politieaangifte Rigtergroep (vervolg)

1 gedachte over “Gemeente Nijmegen past slinkse trucs toe inzake politieaangifte Rigtergroep

  1. Geweldig. Hierna mag je wat zeggen (meestal 5 minuten) bij de Commissie voor (tegen) de Bezwaarschriften. Die Commissie maakt deel uit van de Fenderindustrie die er weer is om die vervelende burger bij alle overheden weg te houden of in ieder geval een stukje verder de woestijn in te begeleiden of richting afgrond. Succes.

Een reactie plaatsen