Naar gemeente Nijmegen op aanraden van de politie

Aan:
College B&W gemeente Nijmegen

Kopie aan:
Gemeenteraad Nijmegen

Geacht college,

Op 9 oktober 2017 ontving BurgerkrachtCentraal een reactie op de een melding die ik bij de politie heb gedaan op 5 oktober 2017. In die melding hebben we genoemd dat de gemeente Nijmegen tot dan toe geen opheldering wil geven bij de vraag “Is er in juli 2017 daadwerkelijk aangifte gedaan tegen de Ritgergroep?”. Ook heden is die opheldering er nog niet.

De melding van 5 oktober 2017:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/melding-politie-gemeente-nijmegen/

In het het antwoord van de politie wordt BurgerkrachtCentraal verwezen naar de gemeente Nijmegen als plek waar het bewijs van de aangifte opvraagbaar zou moeten zijn als er aangifte is gedaan. De politie houdt in het midden of er daadwerkelijk aangifte is gedaan en beroept zich daarbij op haar standaardprocedure.
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/politie-oost-nederland-verwijst-terug/

Mijn verzoek is kort en bondig:
Ik verzoek u om per omgaande dat bewijs van aangifte aan mij te verstrekken!

Deze brief staat ook hier:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/gemeente-nijmegen-op-aanraden-politie/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Sociaal innovator/onderzoeker
BurgerkrachtCentraal

 

 

Een reactie plaatsen