God & Jezus

Wat hebben God en Jezus met deze website, met burgerkracht te maken?

Op het eerste gezicht begrijpelijk dat die vragen opkomen, maar burgerkracht heeft alles te maken met het zuivere evangelie van Jezus Christus en daarom hoort Hij op deze website grote aandacht te krijgen.

Het is namelijk zo dat alle aanvallen op burgerkracht voortkomen uit verzet tegen God en het afwijzen van Zijn waarheid. Burgerkracht zou oneindig groot zijn geweest als we God trouw waren gebleven. Dat we de verbinding met Hem zijn kwijtgeraakt en daardoor zo zwak zijn geworden en omgeven door ellende, is onze eigen schuld.

Het christendom, een verdorven en afkeurenswaardige religie, heeft dat honderden jaren alleen maar erger gemaakt. De religie heeft maar heel weinig met Jezus te maken en al helemaal niet met God. Het fenomeen en de christenen die er aanhanger van zijn, dienen een dode surrogaat god en een slechte kopie van Jezus.

Het is jammer dat het christendom nog steeds bestaat en alleen maar groter wordt.

Uiteraard zal deze bewering tot woede van de meeste van de christenen leiden. Dat is dan gelijk de ultieme bevestiging, want volgelingen van de ware Jezus zullen niet in staat zijn tot dergelijke woede. Wat er gebeurt, is dat satanische, demonische geesten die door hen werken zich verzetten.


Het Lichaam

Het gaat God en Jezus niet om het christendom en de vele kerken die er binnen zijn ontstaan inclusief de meest misleidende Rooms-Katholieke kerk en leugenachtige wereldwijde charismatische geloofsbeweging (pinksterkerken, welvaartskerken en dergelijke). Hier dolen miljoenen verdwaalden die dat aan zichzelf te danken hebben omdat ze de levende God van de Bijbel en de waarachtige Jezus eigenlijk diep in hun hart haten.

De uitverkorenen die voor eeuwig gered zijn en in de toekomst deel uitmaken van het Koninkrijk van God, vormen een veel kleinere groep die het Lichaam van Christus wordt genoemd. In Jip en Janneke taal: dat zijn de mensen die naar de hemel gaan. De rest gaat naar de hel.

Dat klinkt klinkt allemaal niet zo aardig, maar God en Jezus zijn ook niet zo aardig voor mensen die de waarheid afwjzen.

Maar iedereen (niemand uitgezonderd) heeft de mogelijkheid om tot dat Lichaam te behoren, maar dat moet men dan wel willen. En anders, niet zeuren achteraf.

Zorg in elk geval dat je (indien van toepassing) je losmaakt van het christendom en keer daar nooit meer naar terug! Bekeer je tot de enige echte Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Dat kan trouwens kinderlijk eenvoudig met het ABC van verlossing door Jezus.