Fakestinians: iedereen wil de tweestatenoplossing

Jeruzalem, schaal der bedwelming
Jeruzalem, schaal der bedwelming

Op burgerkracht centraal worden veel kwesties behandeld die dichtbij huis zijn, zoals de fratsen van lokale overheden (gemeenten). Ook de vreselijke gevolgen voor de burgers komen dan aan de orde. Waar ik dan over spreek, is dat er een moedwillige campagne tegen het volk wordt gevoerd die uiteraard vermomd is als iets moois.

De propaganda, manipulatie, misleiding enzovoort die daarbij cruciaal zijn, komen we niet alleen tegen op dat niveau, maar ook op het wereldtoneel. Ja toneel, dat is precies het goede woord. Ik neem je mee naar de thriller

Fakestinians: iedereen wil de tweestatenoplossing.

Door Ray Heijder

Het gaat hier over hét conflict in het Midden-Oosten en dé allergrootste bedreiging voor de wereldvrede.

Tevens dé 100% kans (dus eigenlijk zekerheid) op wereldvrede, maar dan als uiteindelijk verwoestende schijnvrede. Ik heb het over dat niets is wat het lijkt. Over angstaanjagende verwarring en onzekerheid, maar ook over en kristalheldere visie voor een kleine groep uitverkoren mensen die mogen zien hoe het hele verhaal echt in elkaar zit. Behoor jij tot die laatste categorie?


Fakestinians: echte mensen opgeofferd als nepvolk
Fakestinians: echte mensen opgeofferd als nepvolk
Het nepvolk: Fakestinians

Als je de woorden ‘fake’ (nep) en ‘Palestinians’ (Palestijnen) samentrekt, ontstaat: Fakestinians.

Palestijnen bestaan niet!

Het is een nepvolk (bestaande uit echte mensen dat wel) verzameld uit een aantal Arabische landen, voornamelijk Egypte en Saudi-Arabië. Fakestinians hebben geen cultuur en geen historie. Als je een museum voor ze zou inrichten, zou het uit lege vitrines bestaan. Heel anders dan bij de rijke Joodse cultuur die zelfs duizenden jaren bewaard is gebleven tot op heden.

Het nepvolk Fakestinians, Palestijnen dus, is opgericht voor slechts één doel:

de vernietiging van Israël.

Het is een splijtzwam en vals voorwendsel om het enige volk dat niet islamitisch is en een land heeft te verwoesten. Het doel is: drijf de Joden de zee in en vernietig ze. Landen als Iran en Turkije hebben die wens ook.

Maar het is beter om voor het bereiken van dat doel een proxy te gebruiken: de Fakestinians.


Bijbels profetisch

Het gaat hier niet om zomaar een conflict dat ooit een keer zal worden opgelost of zal eindigen. De wens om de Joden uit te roeien is een oerconflict dat de oorsprong heeft in de tijd van aartsvader Abraham. Hij is een belangrijk persoon in zowel de Joodse als de Arabische geschiedenis. Om de simpele reden dat uit hem de Joden en de Arabieren zijn ontstaan. De grote tweespalt begon toen God zich een uitverkoren volk verkoos dat we kennen als de Joden, het nageslacht van vader Abraham en moeder Sarah. De Arabieren werden op een tweede plan gezet en komen voort uit dezelfde vader, maar een andere moeder: Hagar.

God beloofde destijds zowel de Joden (Israëlieten) als de Arabieren te zegenen en talrijk te maken en zo geschiedde het ook. Maar… met Abraham sloot God een speciaal verbond aangaande de Joden: het Joodse volk werd Zijn uitverkoren volk.

Voor velen, zo niet de hele wereld, werd dat een niet te verkroppen beslissing van de Almachtige God. Het is tot op de dag van vandaag een bittere pil voor de gehele mensheid. Toch zullen we er allemaal aan moeten gaan geloven. Maar op dit moment is duidelijk dat dit totaal de andere kant opgaat en dat zal ons, de hele wereld, op een heel boze God komen te staan. Niet een beetje boos, maar furieus!

Alle volken (alle landen) zullen tegen Israël opstaan en optrekken voor een oorlog om de Joden te vernietigen. Het is de ultieme opstand van de mensheid tegen God. Maar allen zullen zij door God genadeloos worden verslagen en afgestraft. Ook Nederland en zelfs de grote vriend van Israël de Verenigde Staten.

Punt van aandacht:
Overigens moet de Joden een harde les worden geleerd vanwege hun afgoderij en het afwijzen van Jezus Christus, maar dat is niet aan mensen. Dat louteren van Zijn uitverkoren volk gaat God persoonlijk doen met als eindresultaat dat de Joden alsnog Jezus zullen erkennen en definitief naar God zullen terugkeren voor altijd.


The alleged, but fake men of God
The alleged, but fake men of God
De valstrik: tweestatenoplossing

De manier om in deze thriller een doorbraak te forceren is de tweestatenoplossing. Het grote verraad!

Zogenaamd is het doel om eindelijk vrede in het Midden-Oosten te sluiten.
De enige hierbij die echt vrede wil, is Israël. Het land van de Joden smacht naar vrede en veiligheid.

De Fakestinians (opgehitst door de islamitische leiders) willen helemaal geen vrede. Het enige wat zij willen, is wat de landen waar zij de proxy voor zijn willen: het vernietigen van de Joden. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en de Palestijnse Autoriteit hebben altijd de totale uitroeiing van Israël als doel gehad, ook tijdens alle mislukte vredesbesprekingen de afgelopen tientallen jaren. Een land als Iran heeft dat ook missie. Dat noemt Israël de kleine satan en de Verenigde Staten de grote satan. De geestelijk leiders van het land geloven dat hun messias, de Mahdi, pas kan komen als er oorlog is.

Terwijl de wereldleiders, politici (zeker ook onze christelijke Gert-Jan Segers) en organisaties het weten, dat één van de twee partijen erop uit is de andere te vernietigen, dringen zij allemaal aan op de tweestatenoplossing, ook Nederland. En ook de veronderstelde vriend van Israël.

De door de evangelische christenen zo geliefde president Donald Trump en vice-president Mike Pence (waar zo hartstochtelijk en bijna ziekelijk voor wordt gebeden als zouden ze mannen Gods zijn) zijn ook gewoon verraders! Ze zijn the alleged, but fake men of God, de vermeende, maar nep mannen van God.

De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en de aanstaande verplaatsing van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zijn een cover-up, een dekmantel.

Israël zal hoe dan ook gedwongen worden de tweestatenoplossing te accepteren, ook (en met name) door de grote vriend Amerika.

Dat zou dé oplossing voor het probleem zijn. Zowel de Joden als de Fakestinians kunnen volgens de hele wereld in vrede kunnen leven met ieder een eigen staat en Jeruzalem als gedeelde hoofdstad.

Probleem is:
God wil dat niet! En Hij is de baas boven wat er ook door de wereld wordt besloten.

Hiermee zal de Bijbelse profetie die we kunnen lezen in Zacharia 12 worden vervuld:

Godsspraak, het woord des Heren, over Israël. Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.
Zacharia 12:1-3

Sla acht op de laatste zin: alle volkeren der aarde! Dus niet alleen alle volken rond Israël.


Zijn de Palestijnen dan niet zielig? Jazeker wel!

Laat er geen misverstand over bestaan: de Palestijnen (hoewel het Fakestinians zijn) moeten we wel degelijk zeer betreuren. De mannen, vrouwen en kinderen verzameld uit Arabische landen worden al tientallen jaren misbruikt als pionnen door hun eigen leiders! Dat alles om de boosaardige agenda van het vernietigen van de Joden te dienen.

Vreselijk hoe ook vandaag onschuldige mensen worden opgeofferd.

Precies hetzelfde gebeurt trouwens met de vele vluchtelingen die naar Europa en de rest van het Westen komen. Ook zij zijn verraden door hun eigen islamitische leiders. In plaats van dat zij door hun eigen broeders worden opgevangen in de regio, komen ze in het Westen terecht waar ze straks uitgekotst en vervolgd zullen worden. Dat ze nu worden opgevangen door ons, is de grootste schijn.

Ooit afgevraagd waarom de islamitische landen hun eigen broeders en zusters in de steek laten? Daarom dus, om als slachtvee te dienen.