GroenLinks Wageningen dreigt ons met maatregelen

< Burgeronderzoek Regio Centraal Gelderland

De gemeenteraad van Wageningen lijkt een sprekend voorbeeld te zijn van een gesloten sekte die louter de belangen van de het pluche beschermt, maar geen boodschap heeft aan geluiden vanuit de burgerij. Althans niet als er een wat zwaarder onderwerp wordt aangekaart. De reactie van raadslid Guido van Vulpen van GroenLinks is daar kenmerkend voor.

Door Ray Heijder

Ge-wel-dig! Guido van Vulpen (foto) van GroenLinks Wageningen dekt raadslid Rien Bor van de Stadspartij Wageningen volledig. Van Vulpen reageert hiermee op Advies: weg met raadslid Rien Bor.

Wat een prestatie! Beter was het geweest als de heer Van Vulpen zich een inhoudelijk in de kwestie had verdiept.

Nu doet hij namelijk mee aan het spelletje om met kritiek op de vorm de aandacht weg te trekken van de inhoud. Die inhoud is met de reactie van Rien Bor en Guido van Vulpen nu al op de achtergrond geraakt.

Maar BurgerkrachtCentraal trapt niet in deze eeuwenoude regententruc! We blijven ons focussen op de inhoud die begon met Sabotagepoging Burgeronderzoek G12 afgeslagen. Dat een woord als ‘sabotage’ niet prettig in het gehoor ligt, kan erop duiden dat er BurgerkrachtCentraal daadwerkelijk wordt tegengewerkt en men het niet leuk vindt te worden betrapt. Inhoudelijke tegenargument zijn er niet gegeven in elk geval. Alleen wat gezanik over de vorm dus.

Mijn advies om Rien Bor proberen kwijt te raken als raadslid, breidt zich bij deze uit naar Guido van Vulpen, maar om het democratisch te houden geef ik dit advies niet aan de gemeenteraad, maar aan de Wageningse burgers die daar in maart 2018 iets over te zeggen zullen hebben. BurgerkrachtCentraal heeft een flink aantal Wageningse volgers!

Bij de opmerking van Guido van Vulpen dat hij de bevoegde instanties zal inschakelen als ik in mijn uitlatingen volhard, haal ik mijn schouders op. Ten eerste heeft hij geen enkel mandaat om mij zo onbeschoft de mond te snoeren. Ten tweede, wie die instanties dan ook mogen zijn, een breder podium komt het Burgeronderzoek Regio Centraal Gelderland alleen maar goed uit. So make my day Guido!


De e-mail van Guido van Vulpen:

Geachte heer Heijder,

Dhr. Bor sprak u onder andere aan in zijn rol als werkgever van de griffie. Dat is zijn plicht als goed werkgever en daarin heeft hij mijn volledige support. Omdat de griffie steun en toeverlaat is van ons als raadsleden vind ik het van belang dhr. Bor hierin expliciet te ondersteunen.

Uw oproep om ons als raad van dhr. Bor te ontdoen is op zijn minst ondemocratisch. Dhr. Bor is een gekozen volksvertegenwoordiger. Indien u volhard in dit soort uitlatingen dan zal ik daar de bevoegde instanties over inlichten.

Guido van Vulpen

Een reactie plaatsen