Groot Sociaal Domein

Veldmaarschalk Mark Rutte luidt nieuwe fase in
Veldmaarschalk Mark Rutte luidt nieuwe fase in

< Blog

Het Programma Decentralisaties heeft in enkele jaren het sociaal domein drastisch veranderd. De transitie is grotendeels ten goede gekomen aan de doelstelling van de werkelijke macht, de duistermacht. Inmiddels is een nieuwe fase aangebroken: de kruistocht tegen de Gewone Normale Nederlander.

Door Ray Heijder

Het  Programma Decentralisaties is in een status quo beland. Dit nadat bij gemeenten taken en verantwoordelijkheden werden ondergebracht die eerst bij het Rijk lagen. Hierbij gaat het om:

  • werk en inkomen (de Participatiewet)
  • maatschappelijke ondersteuning (de wet Wmo),
  • jeugdzorg (de Jeugdwet)
  • passend onderwijs (gedeeld met het domein Onderwijs).

Deze operatie is een dekmantel, een proxy oorlog tegen het volk. In werkelijkheid staat alles nog altijd onder controle van de werkelijke macht. Deze aanpak was nodig om onopvallend de geldstroom te verleggen naar de duistermacht en om een substantieel deel van het volk te onderwerpen.

Inmiddels zien we allerlei bewegingen die tegen de geest van decentraliseren gaan: gemeentelijke samenwerkingsverbanden, regionale inkoop, collectieve aanbesteding, gemeenschappelijke regelingen enzovoort). Ook daarbij gaat de geldstroom de mist in zodat we die niet meer goed kunnen waarnemen.


ProtocollenSoDom

ProtocollenSodom is een term die niet mainstream is en in nevelen gehuld. ProtocollenSoDom kun je zien als een set richtlijnen en de drijvende kracht waarnaar bestuurders, gemandateerden, beslissers, managers, begeleiders, adviseurs en alle andere professionals bewust en onbewust handelen.

De protocollen sturen richting het doel van de werkelijke macht en zijn verwerkt in doctrines (zoals het neoliberale gedachtegoed).


Doel van de werkelijke macht

Het doel van de duistermacht is tweeledig:

  • Het bezitten van al het kapitaal in de wereld (geld en andere materiële zaken).
  • Het uitbouwen en in stand houden van een imperium.

Om het doel te behalen, is het een noodzakelijk dat het volk volledig onder controle komt te staan van de werkelijke macht. Dit proces gebeurt gefaseerd om het soepel en ongestoord te laten verlopen.


Sociaal domein in de pocket

De fase met de vier decentralisaties in het sociaal domein is voorbij. De tien beloften die vooraf aan de samenleving zijn gedaan, werden geen van allen nagekomen. Zoals die van het verkleinen van de kloof tussen burgers en overheid. Erger nog: deze kloof is vele malen groter geworden.

Het hele sociale domein is in een diepe crisis beland. Bijna niemand ontkent dat meer en de roep om het omgooien van het roer is groot. Van jeugdzorg tot ouderenzorg, van arbeidsmarkt tot onderwijsinstellingen. De armoede en schuldproblematiek is groot, maar nog steeds niet alom manifest (het wordt zoveel mogelijk verstopt voor de bühne).

Het goede nieuws is alleen voor de werkelijke macht, de allerrijksten:

Het het bezitten van al het kapitaal in de wereld en het uitbouwen en in stand houden van een imperium is een grote stap dichterbij gekomen.

Concreet:

  • Veel geld dat aan het sociaal domein werd toegewezen, is jaren achtereen naar het imperium gegaan.
  • De greep op de gevangenen in het sociale vangnet is verstevigd. Deze onfortuinlijke mensen komen er nooit meer uit!

Bijkomend resultaat is dat het verwoeste sociaal domein een perfect schrikbeeld is geworden voor de volgende fase. Om te gebruiken bij het onderwerpen van de Gewone Normale Nederlander. Die wordt geforceerd om in de nieuwe fase mee te werken onder deze dreiging:

Zoals de mensen in het sociaal domein wil niemand toch worden?


De kruistocht ‘Preventie’

Hoewel al langere tijd aan de randvoorwaarden voor onderwerping van de Gewone Normale Nederlander werd gewerkt, kunnen we de installatie van de regering Rutte III als markeringspunt zien van de start van de nieuwe fase. De term Gewone Normale Nederlander komt niet toevallig juist nu uit de mond van Mark Rutte.

Ook het ‘normaal doen’ dat Rutte en zijn VVD graag bezigen, komt niet zomaar uit de lucht vallen!

‘Key’ in deze fase van het onder totale controle brengen van het volgende substantiële deel van het volk zijn preventie en gedragsverandering. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft hierin een belangrijke rol.

Om de kruistocht tegen de Gewone Normale Nederlander en hem te beroven en te onderwerpen, wordt allerlei verwarring veroorzaakt en vals activisme in de wereld gebracht. Zo zien we Han Buskers van de Federatie Nederlandse Volksverlakkerij (FNV) met een heel ander verhaal komen dan Kim Putters van de Sociaal Culturele Prietpraat (SCP).

Han Busker en Kim Putters spreken elkaar tegen om ons een rad voor ogen te draaien.
Han Busker en Kim Putters spreken elkaar tegen om ons een rad voor ogen te draaien.

Groot Sociaal Domein

Tot nu toe was het sociaal domein afgebakend. Het is het terrein waar mensen met een behoefte (een zorgvraag) een beroep doen op de sociale voorzienigheid.

De weg is in bijna alle gevallen eenrichtingsverkeer (doodlopend zelfs). Ook al doet men neoliberaal voorkomen dat je er uit kunt komen door een held van de wil te zijn. Maar eenmaal er in, is niet er meer uit.

Aan de poort van het sociaal domein staat een soort Petrus die zegt:

We are programmed to receive
You can check out any time you like
But you can never leave!

De komende tijd gaat het sociaal domein samensmelten met het domein van de Gewone Normale Nederlander en ontstaat het Groot Sociaal Domein. De meerderheid van het volk zal onder verdere armoede en schuldenproblematiek terecht komen. Zo komen de mensen bijna automatisch onder totale controle van het imperium.

< Blog

Een reactie plaatsen