Hans ga toch weg man!

Hans ga toch weg man!

Een verhaal waarbij weliswaar op de persoon wordt gespeeld, maar daar moet een raadslid maar tegen kunnen. De anekdote is té kenmerkend voor tandeloos raadswerk om niet te vertellen. Bovendien is het een bijzondere combinatie van hilariteit en triestigheid. Het gaat om voormalig wethouder en thans Apeldoorns CDA-raadslid Hans Wegman.

Begin juli 2016 was Hans Wegman het eerste en tevens het laatste raadslid ooit dat met een positieve instelling Ray Heijder benaderde. Dat gebeurde via e-mail naar aanleiding van online uitingen en een alarmerende e-mail aan de gemeenteraad.

Apeldoorns CDA-raadslid Hans WegmanZou het mogelijk zijn dat wij morgen telefonisch contact hebben n.a.v.uw mail aan mijn fractievoorzitter.

Ik ben voormalig wethouder werk en inkomen van de gemeente Apeldoorn en thans raadslid in de sociale portefeuille.

Uiteraard wil ik mij in deze casus verdiepen.
Graag hoor ik van u !

Snel daarna volgde een telefoongesprek tussen raadslid Hans Wegman en Ray Heijder. Dat verliep heel prettig.

Off topic kwam aan de orde dat de mannen elkaar bleken te kennen vanwege de vroegere dienstverlening van Heijder aan de gemeente Apeldoorn. Ja, nu zijn het conflictpartners, maar aan het begin van dit millennium was Ray Heijder nog één van de belangrijkste internetdienstverleners van de gemeente Apeldoorn. Met veel projecten en dat heeft 10 jaar geduurd.

Op 7 maart 2002 werd de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Vanaf toen zouden de rollen, taken en posities van de gemeenteraad en het college worden gescheiden en beide organen beschikken over een eigen ambtelijke organisatie ter ondersteuning. Ray Heijder mocht met zijn internetbedrijf in opdracht van de gemeente Apeldoorn een internetspecial maken rond dit onderwerp. Daarvoor werden alle raadsleden geïnterviewd, inclusief Hans Wegman.

Wegman sprak derhalve in juli 2016 een voormalige, zeer gewaardeerde relatie van de gemeente, die uiteindelijk een aan lagerwal geraakt kwetsbaar mens werd die aanloopt tegen een weerbarstige, burgeronvriendelijke organisatie: de gemeente Apeldoorn.

Vroeger als gewaardeerde leverancier van de gemeente kind aan huis, nu geminachte labbekakker achter de buis.

De e-mail werd besproken. Hans Wegman kon Ray Heijder een heel eind tegemoet komen in zijn bezwaren. Maar het raadslid vroeg ook om begrip voor de zorgvuldigheid die een gemeente moet betrachten om te voorkomen dat gemeenschapsgeld via de bijstand in verkeerde handen terecht komt. Natuurlijk had (en heeft) Ray Heijder dat. Fraudeurs moeten ook wat hem betreft snoeihard aangepakt worden, als ze dat dan ook maar echt zijn!

Raadslid Hans Wegman besloot het telefoongesprek met de belofte de volgende dag gelijk de ambtelijke organisatie in te gaan met de kwestie van Ray Heijder.

Helaas werd het daarna tot op de dag oorverdovend stil!

Hans ga toch weg man!

Het is jammer dat u hebt laten zien dat raadslidparticipatie niet bestaat. Daarnaast getuigt het niet van fatsoen om helemaal niets meer van u te laten horen. Ook nadat bleek dat u geen moer te vertellen hebt in een kwestie als deze, had u best terugkoppeling kunnen geven aan Ray Heijder. Of durfde u dat niet? Was het besef slechts voor spek en bonen mee te doen te beschamend?

Is er vandaag in de nieuwe gemeenteraad 2018-2022 van de gemeente Apeldoorn of de gemeente Epe een raadslid dat het aandurft om net als Ray Heijder tegen de gevestigde orde in te gaan?

24 juni 2018

Meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtverzuim

Ray Heijder dient meerdere afzonderlijke gemeentelijke aanklachten in bij de gemeente Apeldoorn. De eerder voorgenomen juridische aanklacht is uitgesteld om eerst de gemeente in de gelegenheid te stellen alsnog tot een schikking met de belanghebbende te komen.

Downloads

Raadsbrief Rekenkamer Apeldoorn rapport uitvoering Participatiewet

Rekenkamerrapport uitvoering Participatiewet