Raadslidparticipatie

Op diverse momenten worden de raadsleden van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe benaderd om hen te betrekken bij de ontwikkelingen van Aanklacht055. Hoe reageren zij daarop?

Op deze pagina monitoren of individuele raadsleden bereid zijn te participeren in deze kwestie en zo ja wat hiervan de aard is. Updates worden bekend gemaakt via Twitter @Aanklacht055.
Monitoring gestart: 22-06-2018 / Laatste update: 17-07-2018 om 11:12 uur.

 PartijRaadslidRaadslidparticipatie
Gemeente Apeldoorn
50Plus
@VSPApeldoorn
Hans Weevers23/06/2018 : 15:10 uur.
Men zegt dat wijsheid komt met de jaren, toch 50Plus? Of is het luiheid? De luiheid van niet goed lezen en niet even doorklikken naar de info.

Als reactie op Wegkijken mag, maar hoeft niet:
"Weliswaar een uitgebreid verhaal van u maar WAAR gaat het over ?"

23/06/2018
Het wordt nog bedroevender, Hans Weevers:
"Geen minachting, slechts onwetendheid. Vandaar."
en:
"En waarom verwacht u dat raadsleden doorklikken op onbekende links ? Met alle veiligheidsrisico’s vandien. Wellicht is een duidelijk en beknopt relaas uwerzijds vele malen beter."
Gemeente Apeldoorn
VVD
@VVDApeldoorn
Roel van Swam
@roelvanswam
Roel van Swam heeft het Twitteraccount van BurgerkrachtCentraal @PrttcllSdm geblokkeerd. Ook een manier om je voor de burger te verstoppen. Er is nooit een legitieme reden voor een volksvertegenwoordiger om te blokkeren op Twitter. Zelfs Donald Trump mag dat niet.
Gemeente Apeldoorn
VVD
@VVDApeldoorn
Jenny Elbertsen
@JennyElbertsen
nog geen
Gemeente Apeldoorn
VVD
@VVDApeldoorn
Tim Kamphuis
@Kamphuis90
nog geen
Gemeente Apeldoorn
VVD
@VVDApeldoorn
Tamara Kipp
@TamaraKippVVD
nog geen
Gemeente Apeldoorn
VVD
@VVDApeldoorn
Stefani Hilferink
@OHilferink
nog geen
Gemeente Apeldoorn
VVD
@VVDApeldoorn
Lilian Haak
@LilianHaak
nog geen
Gemeente Apeldoorn
Lokaal Apeldoorn
@lokaalapeldoorn
Gerry van Bruggen
@GerryvBr
nog geen
Gemeente Apeldoorn
Lokaal Apeldoorn
@lokaalapeldoorn
Peter Messerschmidtnog geen
Gemeente Apeldoorn
Lokaal Apeldoorn
@lokaalapeldoorn
Sükran Aksoynog geen
Gemeente Apeldoorn
Lokaal Apeldoorn
@lokaalapeldoorn
Ben Hendrikse
@BenHendrikse1
nog geen
Gemeente Apeldoorn
Lokaal Apeldoorn
@lokaalapeldoorn
Arjan Steenbeek
@ArjanSteenbeek
nog geen
Gemeente Apeldoorn
CDA
@CDA_Apeldoorn
Alinda Fredriks
@AlindaFredriks
nog geen
Gemeente Apeldoorn
CDA
@CDA_Apeldoorn
Henk Verheulnog geen
Gemeente Apeldoorn
CDA
@CDA_Apeldoorn
José Bonenberg – Slagter
@JoseBonenberg
nog geen
Gemeente Apeldoorn
CDA
@CDA_Apeldoorn
Hans Wegmannog geen
Gemeente Apeldoorn
CDA
@CDA_Apeldoorn
Jan Dirk van der Borg
@jdvdborg
nog geen
Gemeente Apeldoorn
D66
@d66apeldoorn
Maarten van Vierssen
@maartenv4ssen
nog geen
Gemeente Apeldoorn
D66
@d66apeldoorn
Luz Maria Camachonog geen
Gemeente Apeldoorn
D66
@d66apeldoorn
Dennis Russchen
@dennisrusschen
nog geen
Gemeente Apeldoorn
D66
@d66apeldoorn
Jeroen Slikker
@NicolaasJS
nog geen
Gemeente Apeldoorn
ChristenUnie
@CUApeldoorn
Ben Bloem
@benbloem
nog geen
Gemeente Apeldoorn
ChristenUnie
@CUApeldoorn
Hanna Riezebos – van der Veen
@HRiezebos
nog geen
Gemeente Apeldoorn
ChristenUnie
@CUApeldoorn
Jarin van der Zande
@JarinvdZande
nog geen
Gemeente Apeldoorn
ChristenUnie
@CUApeldoorn
Erik Jan Aalbers
@ErikJanAalbers
nog geen
Gemeente Apeldoorn
GroenLinks
@groenlinks055
Rachel Gasper – Rothengatternog geen
Gemeente Apeldoorn
GroenLinks
@groenlinks055
Ariane van Burg
@RadioKootwijkse
nog geen
Gemeente Apeldoorn
GroenLinks
@groenlinks055
Danny Huizer
@DannyHuizer
nog geen
Gemeente Apeldoorn
50Plus
@VSPApeldoorn
Ria Sprik – Toetersnog geen
Gemeente Apeldoorn
50Plus
@VSPApeldoorn
Philip de Grootnog geen
Gemeente Apeldoorn
PvdA
@PvdA_Apeldoorn
Martine Berends
@martineberends
nog geen
Gemeente Apeldoorn
PvdA
@PvdA_Apeldoorn
Ties Stam
@tiesstam
nog geen
Gemeente Apeldoorn
SP
@spapeldoorn
Sunita Biharie
@Sunita_Biharie
nog geen
Gemeente Apeldoorn
SP
@spapeldoorn
Henri Kerkdijk
@henri_kerkdijk
nog geen
Gemeente Apeldoorn
SGP
@sgpapeldoorn
Henk van den Berge
@HenkvandenBerge
nog geen
Gemeente Apeldoorn
SGP
@sgpapeldoorn
Jan Kloosterman
@JanKloosterman
nog geen
Gemeente Apeldoorn
PvdD
@PvdDApeldoorn
Maaike Moulijn
@MaaikeMoulijn
nog geen
Gemeente Apeldoorn
PvdD
@PvdDApeldoorn
Arjan Grotersnog geen
Gemeente Apeldoorn
Gemeentebelangen
@InwonersApldrn
Antoon Huigensnog geen
Gemeente EpeNieuwe Lijn
@nieuwelijn
Diana Oosterhoff - Pieters
@DianaOosterhoff
nog geen
Gemeente EpeNieuwe Lijn
@nieuwelijn
Albert Vosnog geen
Gemeente EpeNieuwe Lijn
@nieuwelijn
Kenan Aldemirnog geen
Gemeente EpeNieuwe Lijn
@nieuwelijn
René de Vriesnog geen
Gemeente EpeNieuwe Lijn
@nieuwelijn
Gerry van de Schepop-Bourgonjenog geen
Gemeente EpeNieuwe Lijn
@nieuwelijn
Michiel Wiersinganog geen
Gemeente EpeCDA
@CDAEpe
Bertie Hendriksnog geen
Gemeente EpeCDA
@CDAEpe
Hermien van Elst-van den Esschertnog geen
Gemeente EpeCDA
@CDAEpe
Zwier van der Weerdnog geen
Gemeente EpeCDA
@CDAEpe
Albert Oortgiesen
@AlbertOortgies1
nog geen
Gemeente EpeSGPHenk Boonnog geen
Gemeente EpeSGPFrans de Ruiternog geen
Gemeente EpeVVD
@VVDFractieEpe
Ruud Jagernog geen
Gemeente EpeVVD
@VVDFractieEpe
Ellis de Vries
@Ellis_deVries
nog geen
Gemeente EpeD66
@D66Epe
Hans de Goedenog geen
Gemeente EpeD66
@D66Epe
Annemiek van Loon
@AnnemiekvanLoon
nog geen
Gemeente EpeGroenLinksWilma Baltusnog geen
Gemeente EpeGroenLinksJan Willem van der Baannog geen
Gemeente EpePvdA
@PvdAEpe
Lenie Boer - Bruinnog geen
Gemeente EpeGemeenteBelangen
@GbelangenEpe
Jan van Limburg
@janvanlimburg
nog geen
Gemeente EpeDorpspartij
@dorpspartij
Rinus van der Vliesnog geen
Gemeente EpeEpe Liberaal
@EpeLiber
Jan Willem Vos
@janwvos
nog geen
Gemeente EpeChristenUnieWim van den Bergnog geen