Rayconstructie

Het is zomer 2018 als er bij Ray Heijder wordt aangebeld door de postbode. Hij is niet thuis, maar een huisgenoot neemt de zending aan, zoals wel vaker, want hij is een buitenmens die graag op de racefiets stapt voor een flinke rit op de mooie Veluwe. Of hij gaat op bezoek bij zijn vier jonge kinderen (twee tweelingen) om wat een vader eigenlijk niet hoort te zeggen: 'op te passen' (de kids wonen bij moeder).

Ook staat Ray lotgenoten bij met adviezen, burgers die net als hij in de mangel zijn genomen door de overheid. Hij gaat daarvoor ook wel eens mee naar gesprekken met gemeenten en dergelijke als een soort 'social buddy'. 

Afwezigheid thuis is hem in het verleden al eens duur komen te staan nadat de Gestapo°¹ een paar keer voor niets aan de deur is geweest. Dat was tijdens de rampzalig verlopen afhandeling van zijn aanvraag voor een bijstandsuitkering. Dat fiasco staat centraal in het online feuilleton Rayconstructie dat start op woensdag 5 september 2018 met de eerste episode.

°¹ Gestapo als afkorting voor 'Gemeentelijke staatspolitie'. De officiële aanduiding is 'sociale recherche'.

De postbode met een dikke envelop is het begin van een huiveringwekkende serie artikelen.


Rayconstuctie, het onthullende online feuilleton

  • Huiver mee over onthutsend overheidsgedrag!
  • Herken (delen van) je eigen situatie!
  • Wees gewaarschuwd!
  • Neem van alles kennis en behoud het goede!

Aangetekend

De postbode bezorgt een grote, dikke envelop met het logo van de gemeente Apeldoorn. Het etiket vermeldt 'Aangetekend' dus er moet een krabbel worden gezet voor ontvangst. Het dikke pakket blijkt het persoonlijke dossier van Ray Heijder te zijn.

De zending komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ray heeft zijn dossier opgevraagd met een beroep op de nieuwe AVG-wet die 25 mei 2018 van kracht werd. Hij deed dit ter voorbereiding op meerdere rechtszaken die hij wil aanspannen tegen de gemeente Apeldoorn.

Wat de gemeente Apeldoorn heeft vrijgegeven, is voor Ray Heijder ver boven zijn verwachting. Het dossier bevat zelfs de uitvoerige interne correspondentie van de sociale dienst (inclusief de verzinsels en bevindingen van de Gestapo).


Waarheden, aannames en leugens

Bij het doorspitten van het dossier kwam Ray Heijder veel herkenbare elementen tegen, maar tot zijn ontzetting trof hij behalve waarheden veel aannames en leugens aan.

Nadat zijn eerste schrikreactie daarover was weggezakt, zag hij ineens veel bruikbare input voor de voorgenomen juridische aanklachten tegen de gemeente Apeldoorn. De nieuwe informatie vult een flink aantal gaten in zijn verhaal en pleidooi op.


Verfilming door BurgerkrachtCentraal.nl

Geheel in de traditie inmiddels, wil Ray Heijder de verderfelijke, mensonterende werkwijze van de sociale dienst van de gemeente Apeldoorn ook (verder) wereldkundig maken. Daarvoor heeft hij zijn persoonlijke dossier in handen gesteld van BurgerkrachtCentraal.nl. Dit 100% onafhankelijke initiatief voor sociale gerechtigheid ziet er veel heil in om zijn hele avontuur te 'verfilmen' in de vorm van een online feuilleton.

Rayconstructie, vanaf 5 september 2018 met bijna dagelijks een nieuwe episode.

Zodra een nieuwe episode verschijnt, wordt dit bekend gemaakt op Twitter @Aanklacht055.