Ray Heijder versus gemeente Apeldoorn

Werkwijze aanklachten aangepast

21-06-2018 - Aanvankelijk was het plan van Ray Heijder om een juridische zaak tegen de gemeente Apeldoorn te starten met een gecombineerde aanklacht: "Meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtverzuim."
Dit plan is gewijzigd.

 • Ten eerste zal de gecombineerde aanklacht worden opgeknipt in afzonderlijke aanklachten per onderdeel. Dit om beter en eenvoudiger overzicht te verkrijgen en te koersen naar afzonderlijke jurisprudentie voor het algemeen maatschappelijk belang.De gedachte is dat dezelfde combinatie van bezwaren en misstanden als in de case van Ray Heijder zich waarschijnlijk niet voordoet bij andere (toekomstige) individuele gevallen. Dit maakt een vergelijk moeilijk of onmogelijk. Op onderdelen is de kans van een goed vergelijk veel groter. Men bedenke dat het algemeen maatschappelijk belang voor Ray Heijder prevaleert boven zijn eigen belang.
 • Ten tweede zal de gang naar de rechtbank worden uitgesteld (de juridische aanklacht) en ligt de focus eerst op een gemeentelijke aanklacht. De gemeente Apeldoorn wordt door Ray Heijder per onderdeel alsnog in de gelegenheid gesteld een schikking met hem te treffen. Per onderdeel zal een gemeentelijk besluit worden geaccepteerd door Ray Heijder of hij zal gebruik maken van de bezwaarprocedure. Pas naar aanleiding van een eventueel afgewezen bezwaar na bezwaarprocedure, zal de rechtsgang plaatsvinden per onderdeel.

Dit betekent waarschijnlijk nog een zeer lange weg (alleen alle vanwege de wettelijke termijnen), maar dat is nu eenmaal zo.


Aanklacht055Waarom deze aanklachten?

Ray Heijder is onrecht aangedaan door de gemeente Apeldoorn. Om twee redenen kan en wil hij dit niet zonder (juridische) aanklacht voorbij laten gaan:

 • Persoonlijke schade
  De persoonlijke schade die Ray Heijder door toedoen van de gemeente Apeldoorn heeft opgelopen, moet worden gecompenseerd. Deze schade is hoofdzakelijk van financiële aard, maar heeft (zo zal later duidelijk worden) ook te maken met beschadigde maatschappelijk positie.
 • Algemeen maatschappelijk belang
  Het is voor Ray Heijder van groot belang geworden dat niet alleen hij, maar ook zijn lotgenoten hun recht altijd behalen en waar nodig (net als hij) schadeloos worden gesteld. Ruim twee jaar heeft hij op BurgerkrachtCentraal.nl sociale misstanden aan het licht gebracht. Zijn doel was daarbij om expert te worden op dit vlak op basis van de reacties op zijn zeer kritische publicaties (die overigens nu tijdelijk zijn gearchiveerd voor later gebruik). Inmiddels heeft Ray Heijder dit doel bereikt en is hij expert in het sociaal domein geworden. Van daaruit wil hij op termijn hulp gaan bieden aan lotgenoten. Hiervoor is eerst nodig dat de juridische aanklacht met succes wordt afgehandeld.

Missie

De missie gekoppeld aan de (juridische) aanklacht is meervoudig:

 • Veroordeling door de rechter van de gemeente Apeldoorn;
 • Compensatie van de directe financiële schade de aan Ray Heijder is toegebracht;
 • Schadevergoeding van de vervolgschade, niet uit te keren aan hem, maar toe te delen aan een burgerbelangenorganisatie. Hierin zal Ray Heijder samen met een collega expert in het sociaal domein bestuurder zijn.
 • Landelijke implementatie van de ontstane jurisprudentie op landelijk niveau en input aan de politieke en beleidsmatige evaluatie Participatiewet.
 • Burgerbelangenorganisatie oprichten die hulp verleent bij soortgelijke cases zoals die van Ray Heijder en een bijdrage levert aan de voornoemde landelijke implementatie.

Het laatste punt, het vanuit casuïstiek duurzaam maken van uitspraken in het voordeel van de burgers, gebeurt nauwelijks tot nooit en is dringend nodig.


Volg ook op Twitter @Aanklacht055 voor alle updates.

Retweeters bedankt!

De onderstaande 58 twitteraars bedankt voor het gunnen van een retweet op
@Aanklacht055 met 36 volgers.
Bijgewerkt tot 14/07/2018 - 19:01 uur


Daan van Vleuten @rohirrimDAAN

Albert Jan Willems @ajwillems

Verontruste Burger @Prikkel2016

Die Cees @diecees

Diana @TotallyDi46

Gertwien Waterkoort @Gertwien

Leen Huis @LeenHuis

R. M @M_R_TEMPEL

Gerco Talens @Gerco74

Wish @Wish_1984

Wendy Wendels @WendyWajong

Ducktape #120db @ducktap54400020

Brunno @Breunisvansilf

Sprotje @Sprotje2

Jan @Ruttes_Melkkoe

falende jeugdwet @mam2specialkids

Bianca Rutjes @BiancaRutjes

Arianne Ripmeester @arianneripmees

retweeter @opruier

#SON No21/29 ScheidsDesVaderland @BergsmaGert

Bastiaan @jbbakker7

gepeste ambtenaar @gepestambtenaar

Rene @Rick4312

#PGBALARM #OPRUIER 1 @EgbertdeHoop48

stevenandre @stevenandre1967

MisstandenNL @nl_misstanden

Gerero van der Hejden @gererovdheijden

Robert Slis @RobertSlis1

Wilfred Stoer @WilfredStoer

Hendrika @Hendrik70393221

Inverzet-Resistance PVV @charsnuff

Kaguya @Kaguya1960

Waarom? Waardoor? @chrisinactie

mirjam @teunemans

linda vd hurk @VdhurkL

DolfijntjeT @DolfijntjeT

Vrijheidschrijver @dsplit87

cecila @queenofunseen

Ria Botter @Botter3R

Gerard Bosman @BosmanGerard

Hankus @hankusbag

Vakbond DPB @Vakorganisatie

Hart voor IJsselmonde @HVIjsselmonde

Yvonne Pullens @YvonnePullens

V.de Poorter @Tweelingetje2V

janko lagerwij @JALA1960

Mevrouw Zonnehoed @NeuteboomSabine

Lauwers Eddy @EddyLauwers

jacqueline @jacqvrouw

Riene Verburgh @rientje1

Frits ten Hove @FritstenHove

janine zijdel @ja_zij

Hankus @hankusbag

P. Bartels @pbartels7

Gerero Groep @gererogroep

Geert Aalders @geert_aalders

R.Th. Bominaar @RThBominaar

dré oudman @dreoudman