Uitnodiging voortgangsgesprek juni 2018

Uitnodiging voortgangsgesprek juni 2018

De voorgestelde datum voor het gesprek is inmiddels verplaatst naar 3 juli 2018.
Voortgangsgesprek 3 juli in Epe, niet in Apeldoorn


Geachte heer [Trajectregisseur Activering en Inkomen],

Vandaag, vrijdag 15 juni 2018, ontving ik uw uitnodiging (pdf download) voor een voortgangsgesprek op dinsdag 19 juni om 14:00 uur. Hartelijk dank daarvoor.

Graag reageer ik daarop met een praktisch verzoek. Bovendien geef ik een vrij uitgebreide inhoudelijke reactie.


Verzetten datum en tijdstip

Ik verzoek u om een nieuwe uitnodiging te sturen voor een latere datum. Aanleiding hiervoor is tweeledig:

  • Ik heb precies op het voorgestelde tijdstip een andere belangrijke afspraak die al langer geleden is gemaakt;
  • Ik wil gebruik maken van de geboden mogelijkheid om iemand mee te nemen naar het gesprek. Degene die ik op het oog heb, heeft op hetzelfde moment een verplichting.

Ik zie uw nieuwe voorstel met belangstelling tegemoet.


Compliment bejegening

In mijn inhoudelijke reactie geef ik u eerst een compliment voor de klantvriendelijke bejegening van de uitnodiging. De toon spreekt mij erg aan en is anders dan ik gewend ben van de gemeente Apeldoorn. Ik zie ernaar uit om kennis met u te maken en ben verheugd over uw aanbod om samen met mij te kijken naar mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij. Uiteraard zie ik het meeste uit naar betaald werk omdat dit (zoals dat heet) 'het beste medicijn' is tegen veel problemen.

De afgelopen twee jaar heb ik zelf werk gemaakt van participatie, maar ik zou daar inderdaad ondersteuning bij kunnen gebruiken. Doordat de gemeente hierin tot nu toe aantoonbaar stelselmatig haar plicht verzuimt, heb ik er tot nu toe alleen voor gestaan. Ik beschouw uw uitnodiging als een nieuwe kans.


Vooronderzoek

Waarschijnlijk zal u het wat ongebruikelijk vinden: ik heb een kort vooronderzoek gedaan naar uw achtergrond. Ik hoop dat u dit niet al te persoonlijk opvat; dit protocol volg ik altijd bij een nieuw contactpersoon bij de gemeente Apeldoorn. Dit heeft alles te maken met de gebrouilleerde relatie die ik met de gemeente Apeldoorn heb en fors aangetast vertrouwen in deze organisatie. U zult daar ongetwijfeld het een en ander van hebben meekregen uit mijn dossier.

Uit mijn vooronderzoek is gebleken dat u door aanbesteding van DAAN BV (www.daanwerkt.nl) mij ondersteuning mag aanbieden. Dit zie ik als een grote kans omdat u dicht op de arbeidsmarkt zit wat voordelig kan zijn voor mijn arbeidsinschakeling. Hopelijk kunnen we veel beter zaken doen dan voorheen.

Ik ben door de eigen mensen van de gemeente Apeldoorn zwaar verwaarloosd als gevolg van hun incompetentie en plichtsverzuim. Dit oogt als een gewaagde uitspraak, maar ik zal u bij de kennismaking persoonlijk uitleggen dat dit op feiten gebaseerd is die ook terugkomen in een meervoudige juridische aanklacht tegen de gemeente Apeldoorn (meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtsverzuim). Hier heeft u uiteraard zelf niets mee van doen en kan en wil ik u ook niet aanrekenen.

Het zou geweldig zijn als ik samen met u als externe professional snel betaald werk zou kunnen vinden en we daarmee ook de gemeente en de samenleving een dienst bewijzen in het kader van uitstroom uit de bijstand. Om zoveel mogelijk vanuit mijn kant hieraan bij te dragen, zal ik mij met mijn CV inschrijven op de website van DAAN BV.


Dossier

Onze kennismaking zie ik graag gecombineerd met het bespreken van mijn dossier. Het lijkt mij goed om de actuele inhoud daarvan als vertrekpunt te nemen voor het vervolgtraject. Ik zal afzonderlijk een schriftelijk verzoek aan de gemeente Apeldoorn doen om volledige inzage in wat er over mij is vastgelegd. Ik doe dat via e-mail bij het secretariaat van het Werkplein Activerium.

Vanaf dit vertrekpunt wil ik voortaan op de hoogte gebracht blijven door de gemeente Apeldoorn van alle toekomstige mutaties op mijn persoonlijke dossier. Een en ander op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit in het kader van zelfregie in data en dossier.


Publieke waarde

Ik hou er niet van om mijzelf boven andere lotgenoten te plaatsen. Desondanks attendeer ik u erop dat ik een bijzonder individueel geval ben. Dat zal iedereen van zichzelf zeggen (en terecht ook), maar ik stip het aan als verklaring voor mijn handelswijze die u niet standaard zal overkomen.

Ik heb al geruime tijd mijn individuele case verheven tot publieke waarde via internet en social media. Dat betekent automatisch dat deze reactie van mij op uw uitnodiging ook online staat (via Twitter en Facebook onder de openbare aandacht zal worden gebracht):
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/heijder-gemeente-apeldoorn/uitnodiging-voortgangsgesprek-juni2018/

Dit geldt ook voor alle vervolgcorrespondentie en de genoemde juridische procedure due volledig online kan worden gevolgd.

Op de achtergrond bouw ik aan een zeer uitgebreid online document dat teruggaat tot maart 2016.

U kunt u dit ook volgen, maar dat verlang ik niet van u aangezien ik er begrip voor heb dat u primair de focus houdt op het traject activering en inkomen. Waarbij ik wel gezegd wil hebben dat ik zelf vind dat mijn totale case en de schaamteloze houding van de gemeente Apeldoorn van de afgelopen twee jaar er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Alle klantmanagers bij de gemeente Apeldoorn die tot nu toe aan mij werden gekoppeld, hebben pogingen gedaan om dit causale verband weg te wuiven.


Slotwoord

Tot zover mijn inhoudelijke reactie op uw uitnodiging.

Naar mijn waarneming is de gemeente Apeldoorn (in mijn geval) structureel erg onzorgvuldig in het informeren van de klant ten aanzien van het toegewezen aanspreekpunt voor onder meer het nakomen van de informatieplicht van de burger.

Uw functienaam is 'trajectregisseur'. Dat klinkt veelbelovend, want wat ik als klant van de gemeente Apeldoorn volstrekt mis, is een consistente trajectaanpak en regie. Toch zal ik u eenzijdig tot nadere gemeentelijke instructie ook maar als klantmanager (aanspreekpunt) voor mijn informatieplicht beschouwen.

Ik zie uit naar onze ontmoeting en kennismaking op een nader door u voor te stellen gewijzigd tijdstip.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


Online locatie van deze tekst:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/heijder-gemeente-apeldoorn/uitnodiging-voortgangsgesprek-juni2018/

De uitnodiging van de gemeente Apeldoorn:

De uitnodiging van de gemeente Apeldoorn