Verdringing van arbeid bij kringloopcentrum STILEMA Vaassen

Circulus-Berkel STILEMAVerdringing van arbeid bij kringloopcentrum STILEMA Vaassen

Op 29 juni 2018 ontving Ray Heijder (bijstandsgerechtigde) via de gemeente Apeldoorn van de trajectregisseurs Activering en Inkomen Epe de uitnodiging Kringloopcentrum STILEMA (zie helemaal onderaan deze pagina). Een opmerkelijke losse flodder die niet beschouwd mag worden als onderdeel van de begeleiding van belanghebbende door de gemeente Apeldoorn.

Die begeleiding rammelt overigens aan alle kanten zoals uit één van de aanklachten in het kader van Aanklacht055 nog zal blijken. In de praktijk is die begeleiding er helemaal niet. Later meer daarover dus.

Nee, dit is niet anders dan een schimmige deal tussen de gemeente Apeldoorn, gemeente Epe en het commercieel bedrijf met winstdoelstelling Circulus-Berkel. Kringloopcentrum STILEMA maakt er deel van uit.


Vrijwilligerswerk bij een commercieel bedrijf

Zoals veel georganiseerde profiteurs in de samenleving heeft STILEMA te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Dat gebeurt in een klimaat waar het fenomeen vrijwilligerswerk compleet is ontspoord en verdringing van arbeid schering en inslag is. Nu is er wat te zeggen voor het nut en de noodzaak van vrijwilligerswerk, maar niet in relatie met een commercieel bedrijf. STILEMA profileert zich in de genoemde brief van de gemeente Apeldoorn als volgt:

Een kringloopwinkel is allang niet meer een rommelwinkel met oude spullen. Tegenwoordig is dat een modern bedrijf met naast de winkel uitgebreide werkplaatsen, een kantine, een lunchroom, magazijnen, een servicebalie, modern gereedschap, ICT en allerlei manieren om met klanten en bezoekers te communiceren.

De gemeente Apeldoorn bevestigt hiermee overduidelijk dat het om een modern bedrijf gaat. Dat is uiteraard om het aantrekkelijk over te laten komen. Zij verzwijgt hierbij dat het onderdeel is van een commerciële grote speler in de markt.

Men wil niet het imago schetsen van een rommelwinkel, maar onderhuids speculeert men er wel op dat het om een liefdewerk-oud-papier-toko is. Dat zou dan goed moeten praten dat er maar liefst circa 30 vrijwilligers aan slag zijn tegenover 7 betaalde krachten (totaal 4,6 fte).

De gemeente Apeldoorn nodigt uit tot het verrichten van werk zonder loon door mensen met een bijstandsuitkering. Dat gebeurt voor reguliere arbeid. Daarmee maakt zij zich schuldig aan verdringing en zet burgers aan tot medewerking aan deze overtreding van de wet.


Nog meer vrijwilligers

In 2017 waren de personeelskosten 59 procent voor die 7 betaalde krachten (4,6 voltijdsbanen). Logisch dat een commercieel bedrijf daarop wil besparen. Maar ondertussen groeit STILEMA ook zoals we lezen. Ergens moet de besparing vandaan komen. We zien ook dat de kosten voor vrijwilligers maar 8 procent bedragen. Kijk, daarin zit een mooi hefboomeffect. Meer vrijwilligers komt de balans 'betaald/werken zonder loon' ten goede vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Dat gebeurt met hulp van dé werken-zonder-loon-promotor van Nederland: de gemeente.

Repareren, schoonmaken en opknappen van goederen zijn nodig om één van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen te behalen.
Zo belangrijk dat het door vrijwilligers moet worden gedaan in plaats van betaalde krachten!

Bovendien is er een tekort aan chauffeurs/beladers, verkoopmedewerkers en gastheren/gastvrouwen.


Verdringing van arbeid mag niet!

Het genoemde werk is allemaal van het type dat doorgaans als betaalde reguliere arbeid wordt aangemerkt en verricht. Daarmee is er volgens de officiële definitie sprake van verdringing van arbeid. Dat mag niet! Ray Heijder zal dan ook de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schriftelijk verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de arbeidssituatie bij STILEMA met extra aandacht voor het aspect verdringing.

In het kader van Aanklacht055 zal Ray Heijder ook een aanklacht bij de gemeente Apeldoorn indienen voor het schriftelijk uitlokken tot het meewerken aan een overtreding (verdringing van arbeid).

Ray Heijder is voornemens om naar de (in de uitnodigingsbrief van 10 juli 2018 genoemde) bedrijfspresentatie van STILEMA te gaan om de mogelijkheden te bekijken daar als betaalde kracht aan de slag te gaan. Dat biedt ook de mogelijkheid om andere genodigden te waarschuwen voor het in overtreding gaan op instigatie van nota bene de gemeente die de wet hoog in het vaandel zou moeten hebben staan en zoals we weten een broertje dood heeft aan bijstandsfraude.

Update:
Ray Heijder heeft geen bevestiging gekregen op zijn aanmelding en kon er daarom niet vanuit gaan dat hij welkom is. Hij heeft helaas dit event moeten laten passeren.

Ook zal hij om een voorbeeld te stellen een sollicitatiebrief indienen en zich als allround-medewerker annex leidinggevende aanbieden.

De kans dat Ray Heijder betaald bij STILEMA aan de bak komt, is niet zo groot want hij is geen voormalig PvdA-wethouder (gemeente Apeldoorn), ook geen (voormalig?) commissaris bij moederbedrijf Circulus-Berkel en geen bestuurslid bij het waterschap Vallei en Veluwe.

Bestaat zo iemand dan? Jazeker: Eppo Gutteling, projectleider Circulus-Berkel, in casu STILEMA. Geheel toevallig moest in 2016 directeur Jan Westdijk het veld ruimen toen het dorpse kringloopcentrum onder de vleugels van de unit Grondstoffen van Circulus-Berkel kwam te vallen.

Ray Heijder is sowieso niet een voor de hand liggende keuze voor een onderneming zoals STILEMA aangezien hij faliekant tegen misbruik van vrijwilligerswerk in de arbeidsmarkt is. Een grove zonde van gemeenten en zogenaamde sociale ondernemingen. Hij zou er de bezem door willen halen en er een echt bedrijf van willen maken met hoofdzakelijk betaalde krachten. Als dat niet rendabel valt te maken, is er kennelijk geen bestaansrecht voor het bedrijfsonderdeel! Dan opheffen! Dan krijgen ook de kringloopinitiatieven zonder commerciële doelstelling weer een eerlijk kans. Wat dat betreft zien we ook verdringing!


Raadslidparticipatie

In het kader van participatie van de gemeenteraad in het sociaal domein, zullen de gemeenteraadsleden van Apeldoorn en Epe schriftelijk worden gevraagd of zij afweten van de uitlokking tot het verrichten van werk dat leidt tot verboden verdringing van arbeid. Op de pagina Raadsledenparticipatie zal te volgen of raadsleden zich wat aantrekken van de gang van zaken. Wat zij overigens zouden moeten doen!


Wordt (of is) vervolgd met:


De uitnodiging

Uitnodiging Kringloopcentrum STILEMA


29 juni 2018

 

 

STILEMA

Aalbosweg 41
8171 MA Vaassen


Jaarverslag 2017

Voor wat het waard is, er bestaat een jaarverslag STILEMA 2017. Hierin staat vermeld een omzet van € 343.000,- inclusief BTW. De kosten staan slechts in percentages vermeld. We kunnen hier dus bar weinig uit afleiden. Aannemelijk is daarnaast dat de omzet niet de enige inkomstenbron is.


Circulus-Berkel

STILEMA is onderdeel van Circulus-Berkel B.V., een commercieel bedrijf met winstdoelstelling. In 2016 was de netto-omzet € 43.648.000,- en het bedrijfsresultaat € 2.598.000,- (bron: www.circulusberkeljaarverslag.nl).