Voortgangsgesprek naar 3 juli in Epe, niet in Apeldoorn

Voortgangsgesprek naar 3 juli in Epe, niet in Apeldoorn

Naar aanleiding van de uitnodiging (pdf download) voor een voortgangsgesprek op dinsdag 19 juni om 14:00 uur verzocht Ray Heijder om een andere datum. Na wat heen en weer e-mailen, om een geschikt moment in de agenda van iedere betrokkene te vinden, is dit het resultaat.


Geachte heer **** ******* Trajectregisseur Epe,

Komt dinsdag 3 juli om 14:00 uur u wel gelegen?

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


Geachte heer Heijder,

Helaas ben ik dan op het gemeentehuis in Epe in verband met de Werkmarkt. Wel zou ik die dag om half 1 kunnen, maar dan ook in Epe. Schikt dat voor u? Overigens wil ik u van harte uitnodigen om ook om 14 uur de Werkmarkt te bezoeken.

Met vriendelijke groet,

**** *******
[Trajectregisseur Epe]


Geachte heer **** ******* Trajectregisseur Epe,

Dat is allemaal nog beter. Toevallig zat ik mij net zorgen te maken over mijn veiligheid na de berichtgeving over een tweede dode op straat in Apeldoorn binnen een maand. Dit keer bij een schietincident [De Stentor] bij een flat aan de Frambozenlaan waar het door gemeentelijk beleid een levensgevaarlijke situatie is.

Mooi daarom dat de afspraak in Epe kan plaatsvinden. Ik ben sowieso als ingezetene van de gemeente Epe al niet zo happy met het laffe beleid waarbij ingezetenen van Epe worden uitgeleverd aan de verderfelijke grillen van de gemeente Apeldoorn.

Goede bijkomstigheid dat er een Werkmarkt is! Ga ik na het gesprek gebruik van maken!

Resumerend: ons gesprek staat gepland [red. 3 juli] om 12:30 uur in het gemeentehuis Epe. Graag tot dan.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder

Wat eraan vooraf ging

Op 15 juni 2018 ontving Ray Heijder als ontvanger van bijstand een uitnodiging voor een voortgangsgesprek. Op dat moment is het precies een jaar geleden (juni 2017) dat hij schriftelijk het vertrouwen in zijn toenmalige klantmanager wegens onder meer ambtelijk plichtsverzuim opzegde.

Heijder daagde de gemeente Apeldoorn als het ware uit om dan maar snel zijn uitkering in te trekken om vervolgens formeel in bezwaar te kunnen gaan. De gemeente Apeldoorn deed niets(!) en besloot het hierna op een beloop te laten. Om dus exact een jaar later ineens weer met een uitnodiging op de proppen te komen die heel 'spitsvondig' begint met:

U heeft al een tijd niets ons van gehoord