Waarom is deze website interessant voor u?

Deze websie werpt een bijzonder licht op sociale vraagstukken waar u mogelijk ook belangstelling voor heeft als u behoort tot één van de volgende categorieën:

 • Burgers
  Iedereen, maar in het bijzonder zij die een beroep doen op de Participatiewet voor een bijstandsuitkering of daarbij zijn betrokken.
 • Leidinggevenden van sociale diensten
  Delen van wat aan de orde komt, doet zich ook voor bij andere gemeenten. Divosa als landelijke vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein wordt speciaal uitgenodigd om mee te kijken.
 • Landelijke politieke partijen
  De aanklacht bevat elementen die verder gaan dan een individueel geval. Landelijke politieke partijen zijn geïnteresseerd in de uitvoering van de Participatiewet en mogelijke noodzaak tot reparatie van punten die niet goed werken.
 • Rechtsbijstand
  Advocaten sociaal zekerheidsrecht en andere specialisten (hulpverleners) in de rechtsbijstand met een focus op de Participatiewet.
 • Cliëntondersteuners
  Zij die zelfstandig of vanuit een maatschappelijke organisatie hulp verlenen aan mensen die een beroep doen op de Participatiewet.
 • Media
  De aanklacht heeft een bijzonder karakter. Het is zeldzaam (zo niet uniek) dat er vanuit een individuele case ook aandacht wordt gevraagd voor het algemeen maatschappelijk belang. Misstanden in deze kwestie verdienen landelijke correctie.

Herkent u zich als  iemand die tot één van deze categorieën behoort, dan bent u van harte uitgenodigd om deze website te volgen. Updates worden bekend gemaakt op Twitter @Aanklacht055.