Wegkijken mag, maar hoeft niet

Wegkijken mag, maar hoeft niet

Goedendag gemeenteraadslid van de gemeente Apeldoorn of de gemeente Epe,

Het is een goed moment om opnieuw alle gemeenteraadsleden van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe aan te schrijven. Dit nadat de leden van beide raden van de vorige raadsperiode unaniem wegkeken en mijn case negeerden. Uiteraard op basis van de standaard dooddoener:

We kunnen niets met individuele gevallen.

Dat ik steeds uitdrukkelijk bij correspondentie heb vermeld dat het mij primair om het algemeen maatschappelijk belang gaat en mijn individuele case slechts een opstap daarnaar is, mocht nooit baten.

Helaas zijn er raadsleden waarvan de positie geprolongeerd is. Ik had ze graag zien vertrekken om hen nooit weer terug te zien. Het liefst had ik nu allemaal nieuwe raadsleden aangeschreven die zich niet bezoedeld hebben aan het wegkijken en negeren van bezwaren en noden van burgers.

Maar goed, ik richt mij vooral op verse raadsleden en wellicht hebben de oude uit de vorige raadsperiode overgebleven leden zich gebeterd. Wie weet?

Ik schrijf u aan om u in elk geval kennis te laten nemen van mijn aanklacht(en) tegen de gemeente Apeldoorn (als ingezetene van de gemeente Epe). Op basis van eerdere ervaringen met de gemeentebesturen van Apeldoorn en Epe, verwacht ik helemaal niets van u. Die fase ben ik voorbij. Ik ben inmiddels zover om teleurgesteld de raadsleden slechts een ceremoniële rol toe te dichten. Gelukkig dat velen onder hen in het normale leven iets nuttigs te doen hebben (een baan, een eigen bedrijf, een mooie hobby o.i.d.). Anders zou hun maatschappelijk leven helemaal zo oppervlakkig zijn.

De komende tijd zijn er veel ontwikkelingen te verwachten in mijn jarenlange worsteling met de gemeente Apeldoorn. Dat zal tot op het kleinste detail te volgen zijn op https://www.burgerkrachtcentraal.nl.

Updates worden gecommuniceerd via Twitter @Aanklacht055. U zou volger van dat account kunnen worden, maar realiseert u zich daarbij dat uw collega's en anderen in uw netwerk dat mogelijk zullen afkeuren. Met een persona non grata als Ray Heijder uit Vaassen wil je als politiek correcte notabele eigenlijk niet worden geassocieerd.

Maar wie weet behoort u tot de laatsten der Mohikanen die nog wel met het hart voor het raadswerk en voor burgerbelangen heeft gekozen (wat overigens nogal riskant is).

Mijn optreden en publicaties kunnen nog wel eens wat overdreven en ongeloofwaardig overkomen. Dat is echter de tragiek van de waarheid die te schrijnend is om te erkennen. Ik sta lang niet alleen in mijn ideeën, maar ik behoor wel tot een uitstervend ras dat zich nog durft in te spannen voor openbaring ervan.

Dat wat ik zoal te berde breng niet uit de duim is gezogen, mag blijken uit documenten die onder uw eigen gelederen circuleren. Met de Raadsbrief Rekenkamer Apeldoorn rapport uitvoering Participatiewet werd de Apeldoornse gemeenteraad op 2 februari 2018 geconfronteerd met het Rekenkamerrapport uitvoering Participatiewet met de welluidende titel:

Je trekt toch altijd aan het kortste eind.

Laat ik de eerste zijn die gaat bewijzen dat die titel geen wet van Meden en Perzen is!

Doe wat u met deze informatie wil en denkt te kunnen doen. Het is mij om het even.

Hoogachtend,

Ray Heijder
Vaassen


Dit schrijven staat ook online:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/heijder-gemeente-apeldoorn/wegkijken-mag-maar-hoeft-niet/

Meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtverzuim

Ray Heijder dient meerdere afzonderlijke gemeentelijke aanklachten in bij de gemeente Apeldoorn. De eerder voorgenomen juridische aanklacht is uitgesteld om eerst de gemeente in de gelegenheid te stellen alsnog tot een schikking met de belanghebbende te komen.

Downloads

Raadsbrief Rekenkamer Apeldoorn rapport uitvoering Participatiewet

Rekenkamerrapport uitvoering Participatiewet