Het voorspel op massale uitbuiting

Doorgaan als een kat met negen levens
Doorgaan als een kat met negen levens

29/04/2018 - Het zou in Nederland goed gaan als iedereen mee zou delen in de welvaart. Als er geen propagandapraatjes meer nodig zijn om te verhullen dat velen buitengesloten zijn en in armoede en met schuldenproblematiek leven. Wie de waarheid onder ogen wil zien, weet dat het dus NIET GOED gaat in ons land.

Door Ray Heijder (blog in Heilstaat der Nederlanden)

We zeggen dan ook niet dat het goed, maar wel weer steeds beter gaat. Maar helaas is dat ook een leugen want de problemen nemen alleen maar toe. Wat wel beter gaat, is het verstoppen van de ellende. Daarbij worden mensen naar voren geschoven die er wel op vooruit gaan.

Daarvan wordt gezegd dat zij het loon ontvangen van het tonen van de wil en het aannemen van de juiste positieve houding. Wie berooid achterblijft, heeft daarin door het maken van de verkeerde keuzes gefaald en dankt het dus grotendeels aan zichzelf. Dat is de neoliberale gedachte die steeds meer terrein wint.

Ons land wordt geleid door een regering die schaamteloos en onverbeterlijk liegt. Recentelijk hebben de door satanische machten gedreven Mark Rutte (VVD), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) het weer eens gedemonstreerd.

We lijken er gewend aan te raken en het punt te bereiken dat we ons erbij neerleggen.

In december 2017 wist Rutte al dat we een slap volk zijn dat gemakkelijk om de tuin te leiden is:

Nederland kan mijn fouten vergeven

Het verzet wordt steeds minder en trekt zich terug op social media dat door de minister-president al eens werd afgedaan met het chagrijn dat niet representatief is. Zolang het daar maar digitaal blijft en niet tot doorslaggevende oppositie in de echte, fysieke wereld leidt (daar waar je volgens Rutte het normale leven ziet) is er geen bedreiging voor de heersende macht.

Voor de zekerheid zijn er dan altijd nog de speciaal voor damage control in het leven geroepen Nationale Ombudsman, Socialistische PartijFNV enzovoort om kritiek te verzamelen en veilig af te laten vloeien.

In het bovengenoemde regeringskwartet is de rol van Gert-Jan Segers het meest verraderlijke. Al is het alleen maar omdat hij het met zijn partij de ChristenUnie mogelijk heeft gemaakt dat deze bedrieglijke regering kon worden geïnstalleerd. Maar ook omdat dergelijke naamchristenen die veinzen rekening te houden met het Woord van God valse hoop wekken.

Er is dan ook niets christelijks aan de ChristenUnie. Het is een partij die een welvarende achterban dient die vergelijkbaar is met de doorsnee aanhanger van de VVD. Alleen heeft men nog een soort van overgebleven geweten.

Weliswaar niet in de coalitie, maar het verraad aan 'boven' wordt inmiddels ook geleverd door Kees van der Staaij met zijn SGP. Als enige in de oppositie stemde de partij tegen de moties in het zogenaamde 'Memodebat' dat vooral ging over het vertrouwen in de regering.

Mark Rutte is een vleesgeworden leugen. Je hoeft hem niet te benijden, want je zal maar uitverkoren zijn om de satanische en demonische leugen uit te rollen. Het is bij hem geen toeval of incident, je ziet een heel patroon.

Het beter gaan met Nederland vertaalt hij primair naar het weer meer te besteden hebben. We vragen ook zelf om die leugen. Maar hier zit nu juist de grote misleiding in, alsof meer besteden is waar het om zou moeten gaan. Als het economisch beter gaat, zou als eerste de ellende onder het volk moeten worden opgelost en als er daarna wat overblijft, zouden we pas meer moeten gaan besteden. Dat kopen, kopen, kopen leidt juist tot meer problemen en niet (zoals de propaganda roept) tot een nog betere economie.

Rutte is al langere tijd bezig met het uitrollen van een plan dat uiteindelijk tot volledige controle over het volk zal leiden en zware onderdrukking met zich mee zal brengen:

We moeten een nieuwe auto kopen, of een nieuw huis. Dan kunnen we met elkaar het CPB verslaan.

Dat was in 2013 toen hij in een peptalk voor het volk de troefkaart van positief denken trok en uitdrukkelijk heet woord 'vertrouwen' noemde. Juist dat wat hij nog meermalen zou schenden in de jaren daarna. Dat was allemaal nog voor de decentralisaties die ons land voor een groot deel kapot hebben gemaakt.

Mark Rutte is nog niet klaar met zijn duivelse kruistocht tegen het Nederlandse volk. Daarom heeft hij tot nu toe alle schandalen overleefd als een kat met negen levens. De duistere macht die Mark in dienst heeft, schakelt hem pas uit als hij niet meer nodig is.

Dat wat hij in 2013 zei, was het voorspel op uitbuiting omwille van winstbejag en het onder volledige controle brengen van het volk. Het huidige pushen 'als je maar echt wil' en 'normaal doen' zijn daarbij van groot manipulatief belang.

Wordt vervolgd!