Jij zult straks ook vreten uit een krat!

Voedselbank geen oplossing, maar een misstand
Voedselbank geen oplossing, maar een misstand

08/05/2018 -  Het fenomeen voedselbanken draagt in ons land bij aan een grote nationale leugen. De waarheid is dat de supermarkten voor minderbedeelden niet nodig zijn. Triest genoeg laten burgers en bedrijven zich meeslepen in het bedrog en maken zich zo schuldig aan het schenden van mensenrechten. De voedselbank is net als de algemene bijstand uitsluitend bedoeld als drukmiddel voor de werkende klasse. Ze dienen niemand!

Door Ray Heijder (blog in Heilstaat der Nederlanden)

In de Heilstaat der Nederlanden is het niet goed te praten dat er überhaupt nog voedselbanken zijn. Het is niet meer van deze tijd en toch nemen de uitgiftepunten van etenswaar en andere producten in een krat een bedenkelijke plaats in onze samenleving in. Daarom kan er ook alleen maar een mensonterende, boosaardige motivatie zijn om ze te handhaven.

Wie zich inzet voor voedselbanken is medeplichtig aan het in stand houden van leed van landgenoten en aan misleiding en intimidatie van werkend Nederland.

Hoeveel zou er bij de voedselbanken omgaan omgerekend in geld? Misschien kan de vereniging die deze misstand in regisseert, de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, ons dit een keer vertellen. Dan weten we welk bedrag met deze misdaad tegen de menselijkheid gemoeid is.

Dan moeten we vervolgens regelen dat met dit geld de armoede echt wordt aangepakt met het doel om deze op te heffen. Dat moeten we dan zeker niet aan de gemeenten overlaten anders krijgen we van die taferelen zoals bij de Kindgelden, ooit gebrekkig geïntroduceerd door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA). Dat geld voor kinderen in de armoede komt vaak marginaal terecht bij de doelgroep en de rest wordt gemeentelijk verbrast.


Experiment: offer wat mensen op

Nederland lijkt steeds meer een groot laboratorium voor experimenten. Het doet vermoeden dat de overheid nergens over nadenkt voor ze iets doet, maar er proefondervindelijk achter probeert te komen wat goed zou kunnen uitpakken. De werkelijkheid is dat de overheid alles door knappe koppen laat doorrekenen en vastlegt in plannen van aanpak. Daarvan krijgen we als burgers maar een fractie van te zien.

Als we dan zo van experimenten houden, stel ik dit voor:
We stoppen van de ene op de andere dag resoluut met de voedselbank. Slot op de deur, hek eromheen, banktegoeden bevriezen.

Laat om uit te dagen maar een paar mensen sterven van de honger!


Hoe lang zal het duren voordat er doden vallen?

Zou de overheid toelaten dat er landgenoten sterven van de honger? Zou de regering zodoende internationaal durven afgaan?

Misschien zal zij het in eerste instantie wel zover laten komen, maar een paar sterfgevallen moeten we er dan maar voor over hebben. Bij de ontknoping van de film The Hunger Games moesten er ook eerst mensen worden opgeofferd om een einde te maken aan een smerig, pervers spel van de elite.

Maar de kans is groter dat de overheid dan ineens wel een flinke pot geld zal blijken te hebben voor het eigen volk. Dat er opeens wel structureel iets kan worden gedaan om de armoede uit te bannen!  Er vallen heus geen doden, toch?


Dubbele factuur

Zolang we de voedselbanken in stand houden, betalen we de dubbele factuur. We laten ons voor de gek houden en werken mee aan symptoombestrijding in plaats van een structurele, definitieve oplossing. Dat doen we nog eens heel gewillig omdat we ons geweten willen sussen.

Dubbele factuur? Hoe dan? Welnu, om voedselbanken te laten draaien, brengen bedrijven en ook burgers offers (de tweede factuur). Dat allemaal naast hun verplichte afdracht van belastingcentjes (de eerste factuur)!

Bovendien zijn er lieve mensen die met goede bedoelingen gratis arbeid verrichten! Werken zonder loon wordt zo ook nog eens gestimuleerd en goedgepraat. Het is daarnaast nog eens heel gewoon om mensen met een bijstandsuitkering te dwingen om vrijwilliger te zijn bij voedselbanken.


Perceptiemanagement: brainwashing

Om ervoor te zorgen dat het volk het fenomeen voedselbank blijft omarmen en mensen zoals ik met kritiek een onredelijke azijnpisser zullen vinden, is er door de overheid in het perverse plan het perceptiemanagement ingebakken. Deze brainwashing van het volk gebeurt heel goed doordacht.

Ten eerste worden burgers en bedrijven de ruimte gegeven om zich als weldoeners uit te sloven. Er worden zelfs veelbelovende armoedepacten gesloten. Zo van: allerlei spelers in de samenleving verenigen zich in de strijd tegen armoede, de overheid draagt ook een steentje bij. Maar burgers en bedrijven, van u verwachten we vooral medelijden met de zielige medemens!

Om de beeldvorming compleet te maken en elke twijfel over het veronderstelde grote belang van voedselbanken in de kiem te smoren, worden ook de media ingezet. Daarin verschijnt dan bijvoorbeeld de populaire zanger van "Een eigen huis en een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van mij houden kon". Als René Froger samen met vrouwlief Natasja zich voor de hongerige mensen in Nederland inzet, wie ben jij dan om achter te blijven?


De voedselbank moet blijven!

Weet u beste lezer, voedselbanken kunnen van de ene op de andere dag als overbodig worden gesloten. Echt waar! We hebben genoeg financiële reserves, ook al wordt er door de geldstroomverlegging veel maatschappelijk budget opgeslurpt door banken en het grootbedrijf.

Maar de voedselbanken zijn ergens anders voor nodig!

Het fenomeen voedselbanken is er niet om noodlijdende mensen te helpen, maar als drukmiddel (hetzelfde geldt voor de bijstand). Om de werkende klasse in het gareel te houden, moeten ze er zijn.

Als het ware een schrikbeeld: jij wilt toch nooit bij die voedselbank terechtkomen? En het kan iedereen overkomen hoor! Als jij je best niet doet en keurig doet wat er wat van je wordt verlangd, kan het ook slecht met jou aflopen.

Nu gaat het klote met mij, de volgende keer met jou

Dat wordt door de media extra erin gewreven, zoals met het verhaal van de zoon van de bekende volkszanger Boudewijn de Groot:
Jim de Groot hoeft niet meer naar de voedselbank

Wat wij moeten geloven, is dat iedereen bij de voedselbank terecht kan komen. Ook als je de zoon van de alom bekende (en waarschijnlijk steenrijke) volkszanger Boudewijn de Groot bent. Zelfs als je als de Verlosser van de mensheid de hoofdrol hebt gespeeld in The Passion.