Herhalingsverzoek bewijs van aangifte Rigtergroep

< dossier Schandaal Rigtergroep


Dit artikel is in een ander licht komen te staan door een ontwikkeling op 27 oktober 2017:
Eindelijk een bewijs van politieaangifte Rigtergroep


Aan:
College B&W gemeente Nijmegen

Kopie aan:
Gemeenteraad Nijmegen

Geacht college,

Op 10 oktober 2017 deed ik een verzoek aan u om bewijs te leveren van de politieaangifte die de gemeente Nijmegen in juli 2017 tegen de Rigtergroep zou hebben ingediend.

Heden, 26 oktober 2017 ontving ik een reactie namens het college via uw afdeling  Juridische Zaken Advies en Control. De inhoud van deze reactie vind ik zeer misleidend en dit heb ik online verwoord en toegelicht op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/gemeente-nijmegen-blijft-weigeren/

In de reactie van de gemeente Nijmegen wordt mij inzage in de politieaangifte geweigerd. Echter heb ik helemaal niet om inzage in de aangifte gevraagd. Dat zou ook onlogisch zijn aangezien ik ervan uitga dat er helemaal geen aangifte is.

Ik probeer al geruime tijd van de gemeente Nijmegen geen inzage, maar een bewijs van het BESTAAN van de politieaangifte te verkrijgen. Niet om dat bewijs daadwerkelijk van u te krijgen (nogmaals ik ga ervan uit dat er geen aangifte is), maar om publiekelijk aan te tonen dat de aangifte inderdaad niet bestaat en de gemeente Nijmegen, in het bijzonder wethouder Bert Frings, zich schuldig maakt aan oplichting en aan vervolgactiviteiten daaraan verbonden, met name de onrechtmatige afbraak (destructie) van de Rigtergroep.

Daarom luidt mijn eensluidende en enkelvoudige verzoek opnieuw:

Hierbij verzoek ik de gemeente Nijmegen mij een bewijs te leveren van het bestaan van de politieaangifte tegen de Rigtergroep in juli 2017.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Sociaal innovator/onderzoeker
BurgerkrachtCentraal

Een reactie plaatsen