BurgerkrachtCentraal | juni 2019 en ouder

HET GAAT HELAAS TE VAAK OVER WAAR HET NIET OVER GAAT!

BurgerkrachtCentraal | homepage artikelen juni 2019 en ouder

Burger u dient de wet te kennen
28 juni 2019 | In de communicatie met je gemeente, maar ook tijdens een zitting bij de rechtbank kun je op willekeurige momenten worden geconfronteerd met de uitspraak: 'u dient als burger de wet te kennen'. Daar zegt men nogal wat. Het klinkt als een opdracht en is het ook. Maar is deze wel naar redelijkheid uitvoerbaar?
Is het een 'mission impossible'. Ja, dat is het, een onmogelijke missie!
MEER


Zitting Rechtbank Zutphen 21 juni 2019
21 juni 2019 | Vanmiddag is er bij de Rechtbank Zutphen een zitting voor het beroep van Ray Heijder van 15 oktober 2018. Dit beroep is gericht tegen de gemeente Apeldoorn en ziet op het 'niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie'. Aanleiding is de aanklacht die Ray Heijder exact een jaar geleden op 21 juni 2018 heeft gedaan: Aanklacht055/1 Schending Participatiewet artikel 52.
MEER


Uitbetaling dwangsom (gemeente Apeldoorn)
19 juni 2019 | Ray Heijder verzoekt het college van de gemeente Apeldoorn om met hem in overleg te treden over de uitbetaling van een dwangsom van € 1.442,00.

Hij wil dit geld aanwenden voor de oprichting van Stichting BurgerkrachtCentraal.
MEER


In beroep tegen afwijzing bijstandsaanvraag 2016
19 juni 2019 | Het is niet logisch dat iemand die al maanden aan het strijden is voor een uitkering, bij volledig verstand en het ruiken van de stal alles in één klap verprutst.
MEER


Liegen en bedriegen | Is Vrouwe Justitia onthoofd?
17 juni 2019 | Als BurgerkrachtCentraal en Ray Heijder het roepen, is het activisme en stemmingmakerij toch? Maar als jurist Kevin Wevers het zegt dan? Nou? Overheidsterrorisme bestaat echt!
MEER


De basisbaan, kans of bedreiging?
14 juni 2019 | De basisbaan bestaat allang! De regisseurs van het proces waarin de reguliere arbeidsmarkt wordt afgebroken ten gunste van een parallelle arbeidsmarkt (die uiteindelijk mainstream zal worden) zijn druk in de weer met de kaasschaaf van jobcarving.
MEER


Blijf je een rat?
13 juni 2019 | Als je een bepaald niveau hebt behaald op de maatschappelijke ladder, moet je dat ten koste van alles vasthouden. Je mag niet vallen en als dat toch gebeurt, zo snel mogelijk opstaan. Als je iets te lang blijft liggen, spreekt men een 'knock-out' over je uit en kom je niet meer op de benen. Een tweede kans krijg je niet.
MEER


Sneuvelende wethouders
12 juni 2019 | VVD-wethouder in Assen trekt de ranzige lokale politiek na een jaar al niet meer en smeert 'm met de staart tussen de benen.
MEER


Volg de sensatie: Schofferende directeur bij Senzer
9 juni 2019 | Bij Senzer, het werkbedrijf voor Helmond en De Peel, rommelt het. Al jaren sijpelen klachten van cliënten door, maar eind vorig jaar roerden zich ook de eigen medewerkers. Dat leidde ertoe dat directeur Arbeidsintegratie René Niks moest vertrekken. Daaromheen is er nogal wat schimmigheid te zien. Verder zit het werkbedrijf met een forse korting op de bijdrage van het Rijk in de maag en moet men alert blijven om voldoende werk aan te trekken, wat onder druk lijkt te staan.
MEER


Omkeren gemeenten Epe en Apeldoorn
7 juni 2019 | In het bestuursrecht liggen termijnen wettelijk vast en dat zal helpen om de gemeenten Epe en Apeldoorn dwingend te bewegen deze te respecteren op straffe van dwangsommen en met gerechtelijke interventie.
MEER


Volg de sensatie: SOWECO
30 mei 2019 | Sinds 21 mei 2019 worden de media intensief bespeeld en ingezet door de regisseurs van een verwoestend offensief tegen SOWECO.
MEER


Volg de sensatie: Laborijn
29 mei 2019 | In februari 2019 kwam Laborijn, de regionale sociale dienst in de Achterhoek, onder vuur te liggen. Zullen we de sensatie blijven volgen ook als de media er niet meer zo uitbundig over schrijven?
MEER


Het zit er (bijna) op voor de SP
27 mei 2019 | Voor de Socialistische Partij is de terminale fase aangebroken. De laatste stuiptrekkingen zien we in de vorm van manifestaties met lage opkomst en op het oog zeer nuttige moties, die desondanks steevast worden verworpen. In de gemeentepolitiek speelt de SP nog wel her en der een rol, maar dat zal ook snel afnemen.
MEER


Op de bank met behoud van uitkering
23 mei 2019 | Dat betekent dat we gewoon moeten accepteren dat een deel van onze landgenoten langs de kant staat en op de bank zit. We moeten ons erbij neerleggen dat het voor altijd geld zal kosten.
MEER


Sieg Heil adviseurs en ambassadeurs van nu
22 mei 2019 | In deze blog hebben we het over 'economisch onwaardigen', zij die geen toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij, maar ons als harde werkers vooral geld (zouden) kosten. Denk daarbij aan mensen in de bijstand en anderen die aan de kant staan, die niet meedoen in de samenleving.
MEER


Wakker worden is de oudste leugen
17 mei 2019 | Wakker worden, ook veel aangeduid met 'hoger bewustzijn' is de oudste leugen die bestaat sinds de eerste mens. In onze tijd is het inmiddels dé grootste leugen en grijpt deze misleiding in een razendsnel tempo om zich heen. Ondertussen gebeurt het tegenovergestelde: in plaats van een hoger bewustzijn te bereiken, worden we op sluwe en subtiele wijze massaal in coma gebracht.
MEER


Pseudo-innovatieven aan zet
13 mei 2019 | We hebben jaren achter de rug waarin sociaal maatschappelijke oplossingen zijn bedacht en uitgewerkt. Tegelijkertijd is het sociale stelsel in het sociaal domein en op de arbeidsmarkt afgebroken en verwoest waardoor onze roep naar de oplossingen nu enorm is. Dit is opzettelijk gedaan door decentralisaties in dodelijke combinatie met een bezuinigingsopdracht alsmede gemeenten niet goed toerusten en dom houden.
MEER


Elk nieuwsbericht heeft een functie
8 mei 2019 | We leven in een tijd waarin gigantisch veel nieuwsberichten over ons heen komen. Een deel van de berichten komt betrouwbaar op ons over (en is het ook), maar van een ander groot deel denken we dat het zomaar nepnieuws of vertekend zou kunnen zijn. Je moet leren zien dat het niet gaat om het waarheidsgehalte, maar om het effect van elk bericht. Dat is telkens een bedoeld effect! Elk nieuwsbericht heeft een functie, waar of (deels) niet waar.
MEER


We zijn de sigaar (uit eigen doos)
4 mei 2019 | Al enkele jaren is er een tegennatuurlijke stroom omhoog van publiek geld dat door ons belastingbetalers bij elkaar wordt gebracht. Wat er netto bij de mensen die het echt nodig hebben terechtkomt, is slechts een kleine onderstroom. Het grootste deel van de publieke middelen komt terecht bij een netwerk van adviseurs, begeleiders, bemiddelaars, trainers, coaches, onderzoekers, bestuurders en directeur-eigenaren.
MEER


Het is tijd voor populaire ellende
1 mei 2019 | "Het leven is als een pijp kaneel, eenieder zuigt eraan en krijgt zijn deel"
Maar voor degenen die het echt nodig hebben, wordt het deel steeds kleiner doordat de commerciële markt veel meer zuigkracht heeft.
MEER


En we hebben een winnaar!
10 april 2019 | Schijnoverwinningen houden ons koest. We zijn al zo diep gezonken dat we eventueel tevreden zijn met een beetje aandacht en misschien een fractie van het recht dat ons sowieso al toebehoorde. Blij met een deeltje van wat we toch al hadden, maar verloren.
MEER


Oorzaak tekorten jeugdzorg overduidelijk
6 april 2019 | Het gevaar dat nu op de loer ligt over de jeugdzorg, is dat gemeenten op zoek gaan naar de bekende oorzaken van de problemen en zo een gewillige prooi zijn voor de commerciële markt die hen juist (samen met het Rijk) in de problemen heeft gebracht.
MEER


Moet jij bloeden voor jeugdzorg?
4 april 2019 | Door het hele land is het paniek in de gemeentelijke tent over miljoenentekorten op jeugdzorg. De financiële gaten ('sociale sinkholes') moeten gedicht. Maar hoe, waarvan en door wie? Overal lijkt het erop dat jij als belastingbetaler er voor op gaat draaien. Of dat je als inwoner van een gemeenten wordt gedupeerd doordat er op voorzieningen wordt bezuinigd.
MEER


Gemeenten, de hoertjes van het Rijk
25 maart 2019 - Wat een titel! Is deze niet heel onbehoorlijk en smakeloos? Ach, laten we het maar niet over behoorlijk hebben als het om gemeenten gaat. Laten we maar heel plat uitdrukken wat er aan de hand is in plaats van met een aardappel in de keel Uilen van Minerva aan te halen en te laten opstijgen. Misschien de hashtag #BEHOERLIJK maar eens introduceren! Dit artikel wil duidelijk maken dat gemeenten de 'playmates' van het Rijk zijn en zelfs van het lagere, wanhopige, niet zo kieskeurige soort dat het werk voor een habbekrats doet. Desnoods onveilig!
MEER


Draagvlak sociale voorzieningen verdwijnt
18 maart 2019 | Ondanks de puinhopen die zich opstapelen in ons sociaal domein hebben we nog steeds een verzorgingsstaat die tot de besten in de wereld behoort. Een luxe waar niet voor niets nieuwkomers hoopvol op afkomen en vervolgens al dan niet dankbaar gebruik van maken. Maar hoe lang nog? Wanneer bereiken we het kritische punt van de afbraak waarna het draagvlak voor de sociale voorzieningen een hellend vlak wordt naar de afgrond?
MEER


Nieuwe paniek in de zorgtent?
17 maart 2019 | Wie een beetje oog heeft voor nieuwsberichten uit het sociaal domein kan het niet zijn ontgaan dat er een nieuwe golf van onheilsberichten over de zorg spoelt. Nu betreft het 'Beschermd wonen', 'Maatschappelijke opvang' en 'Wmo 2015 begeleiding' (BWMOBG). Wat is er aan de hand en is er reden tot paniek? Is het nodig dat gemeenten overstuur raken en dat wethouders zich rot schrikken? En bovenal: moeten we ons als burgers druk gaan maken hierover?
MEER


Sociaal panopticum
1 maart 2019 | Je wordt in de gaten gehouden! Als je tegen iemand zegt: 'Niet denken aan een zwarte kat', geheid dat die persoon dan direct denkt aan een zwarte kat. Zo werkt het ook als je mensen ervan overtuigt dat ze in de gaten worden gehouden. Zij geloven dat en gedragen zich ernaar. Het is echter wel nodig om ze er op gezette tijden aan te herinneren. De sfeer van 'Big Brother is watching you' moet levendig worden gehouden.
MEER


Dure pleisters op onbehoorlijkheid
1 maart 2019 | Onze samenleving is doorspekt van oplossingen die helaas nodig lijken te zijn als gevolg van onbehoorlijkheid van overheden waaronder gemeenten. Die oplossingen trekken een zware wissel op de sociale budgetten. Daardoor komt zeer veel geld niet terecht bij de mensen die het echt nodig hebben. Dit levert dan weer wel een heel goed belegde boterham op voor professionals die pleisters op onbehoorlijkheid plakken.
MEER


MEE is dat echt wat voor mij?
25 februari 2019 - Op de website Meevoormij.nl vertelt men meer over onafhankelijke cliëntondersteuninghttps://www.meevoormij.nl/clientondersteuning-2/
Het is een plek waar de vestigingen MEE Veluwe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Drenthe je naar verwijzen als je meer over die gratis hulp wilt weten. Is MEE voor mij echt wat voor mij? Wordt het uitgelegd op een manier die gericht is op mij? Laten we de tekst eens doorlopen.
MEER