De zorgbranche reddingsboei voor Facilicom Group?

De zorgbranche reddingsboei voor Facilicom Group?
De zorgbranche reddingsboei voor Facilicom Group?

Het is een ontzagwekkende reus, Facilicom Group dat met ruim 32.000 eigen medewerkers behoort tot de top-50 grootste werkgevers van Nederland. Het is sinds jaar en dag gespecialiseerd in facilitaire dienstverlening. Maar in 2014 besloot het om ook te gaan scoren in de zorgbranche. Maar waarom eigenlijk en wat heeft dat gebracht?

Door Ray Heijder

De stap van Facilicom naar de zorg heeft een zeer verontrustende ontwikkeling ingeluid wat leidt tot verkapte overheidssteun aan een commercieel bedrijf en tot concurrentievervalsing. Dit zou onacceptabel moeten zijn voor gemeenteraden en voor collega zorgbedrijven. Beide partijen moeten in verzet komen. Dat dit niet gebeurt, heeft waarschijnlijk te maken met het onder de radar vliegen door Facilicom. Een belangrijke motivatie voor BurgerkrachtCentraal om zaken in het licht te zetten.

Hoe dit überhaupt zover heeft kunnen komen, heeft alles te maken met de betrokkenheid van het netwerk adviespartners van de overheid, met de RadarGroep in de hoofdrol. Hierdoor heeft de Facilicom Group een onwenselijke vrijgeleide gekregen.

We zullen later in de blogserie Awareness Incluzio zien dat de RadarGroep niet alleen voorwaardenscheppend was, maar nu ook nog eens zelf commerciële deelneming in het geheel heeft!


Moest de zorg Facilicom Group redden?

Misschien is het overdreven om te stellen dat het zorgdomein de reus Facilicom Group moest/moet redden. Feit is wel dat zorgdivisie Incluzio speciaal werd opgericht om geld te verdienen in de zorg en dat de primaire motivatie daarvoor niets te maken had met maatschappelijke bewogenheid. Het werd ingegeven door een commerciële prikkel.

Het nieuws van Facilicom Group zelf meldt op 15 januari 2014:

Facilicom, 15 januari 2014

Het doel dat Facilicom Group beoogt, is drievoudig en onmiskenbaar:

  • Meer uitzicht op groei voor het concern;
  • Gaten dichten die vielen/vallen in de andere tak, facilitaire dienstverlening;
  • Het voortbestaan van het het concern helpen garanderen.

Zie jij hier waar we als samenleving wat aan hebben? Ik niet!
Als we er al wat aan over houden, dan is het secundair bedoeld door Facilicom Group (nice to have).

Een tweede citaat:

Facilicom nieuws 15 januari 2014

Sociaal ondernemen wordt hoofdzakelijk gezien als verdienmodel, de kip met de gouden eieren.

De facilitaire markten boden kennelijk geen hoop, maar het decentralisatiebudget zorg wel!

Bron van de citaten: Facilicom.nl (download pdf)


De onthutsende actualiteit: Incluzio Hollands Kroon

De onthutsende actualiteit is dat de zorgdivisie Incluzio zich in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon behoorlijk heeft verslikt. In plaats van het bijdragen aan het drievoudig doel van Facilicom (groei, compensatie krimp en voortbestaan) dreigt het avontuur Incluzio Hollands Kroon een debacle te worden.

Incluzio heeft in 2016 negatief gedraaid en verwacht over 2017 eveneens in de rode cijfers te eindigen: er wordt een verlies van bijna 3,1 miljoen euro verwacht.

Maar is dat niet gewoon ondernemersrisico?

Had Incluzio zich bij goede winsten ook laten horen?


Verkapte staatssteun?

Deze week lezen we in de media (Noordholland Dagblad) dat het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Hollands Kroon van plan is om het decentralisatiebudget te plunderen voor een bedrag van 1,1 miljoen euro om als een soort Gaston van de Postcodeloterij aan Incluzio te geven. Aan de zorgtak van de reus Facilicom Group.

De gemeenteraad moet zich er nog wel over buigen.

Als de forse donatie doorgaat, zal het daarbij dan blijven? En hoeveel geld is er eigenlijk al eerder als verkapte staatssteun weggesluisd? Hoeveel andere zorgbedrijven zijn benadeeld en misschien zelf onnodig omgevallen?

Moeten de tekorten als verkeerd ingeschat ondernemingsrisico worden gezien en dus voor rekening van het commerciële concern komen? Of heeft het concern redelijkerwijs en aantoonbaar recht op overheidbijdrage?

Als vervolg op deze blog gaat BurgerkrachtCentraal vragen stellen aan de gemeente Hollands Kroon en aandacht vragen voor de kwestie bij Kamerleden in de Tweede Kamer en zorgkoepels.